Rapoarte anuale

Raport anual 2021Raport anual 2021 format unic ESEF (xhtml)29.04.2022
08:00:00
Raport anual administratori 2021
Raport sponsorizări 2021Raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de CONPET S.A. în anul 202126.01.2022
09:20:00
Raport anual 2020Raport anual 2020 format unic ESEF (xhtml)
29.04.2021
08:00:00
Raport anual administratori 2020
Anexe raport administratori. Declaratie persoane responsabile. Descarcare gestiune
Situatii Financiare 31.12.2020
Raportul auditorului BDO Audit SRL
Raport sponsorizări 2020Raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de CONPET S.A. în anul 2020
Raport anual 2019Raport anual administratori30.04.2020
08:00:00
Anexe Raport administratori
Situatii financiare la 31.12.2019
Raportul auditorului BDO asupra situatiilor financiare
Declaratie persoane, descarcare gestiune si repartizare profit
Raport sponsorizări 2019Raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de CONPET S.A. în anul 2019
Raport anual 2018 Raport Anual 2018 24.04.2019
08:00:00
Anexe la Raportul Anual 2018
Situatii Financiare 2018
Raport Auditor Financiar
Nota Repartizare Profit
Raport sponsorizări 2018Raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de CONPET S.A. în anul 2018
Raport anual 2017Raport anual 2017 și anexe.27.04.2018
8:30:01
Situații Financiare la 31.12.2017
Raportul auditorului independent
Nota repartizare profit anul 2017
Raport sponsorizări 2017Raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de CONPET S.A. în anul 2017
Raport anual 2016Raportul anual 2016 și anexe 27.04.2017
8:41:48
Situatii Financiare la 31.12.2016
Raportul auditorului independent
Nota repartizare profit 2016
Referat descarcare gestiune administratori 2016
Raport sponsorizări 2016Raport anual privind situatia sponsorizarilor acordate de CONPET in anul 2016
Raport anual 2015Raportul administratorilor auditat
Situatii financiare auditate
Raportul Auditorului asupa situatiilor financiare
Referat repartizare profit anul 2015
Declaratie persoane responsabile
Acte Constitutive
CIM Acte Constitutive
Lista contracte
CV administratori
Lista persoane afiliate
Indicatori de performanta pentru administratori
Raport sistem control intern managerial la 31.12.2015
Declaratie privind conformitatea
Lista dosare calitate reclamanta
Lista dosare parata
Lista dosare dubla-calitate
Lista dosare parte
Raport sponsorizări 2015Raport anual privind situatia sponsorizarilor acordate de CONPET S.A. in anul 2015
Raport anual 2014Raport administratori auditat
Situatii financiare auditate
Raportul auditorului
Declaratia persoanelor responsabile
Referat actualizat repartizare profit 2014
Referat privind descarcarea de gestiune a administratorilor
Indicatorii de performanta ai administratorilor 2014
Act Constitutiv la 05.11.2014 si Decizia CA nr. 15 din 05.11.2014
Act Constitutiv la 16.01.2014 si Hotarare AGEA la 16.01.2014
Act Constitutiv la 23.10.2014 si Hotararea AGOA nr 7 din 23.10.2014
CIM Acte constitutive 2014
CV-uri Administratori si Director General
Lista Contracte 2014
Lista persoane afiliate
Raport sistem control managerial
Raport sponsorizări 2014Raport anual privind situatia sponsorizarilor acordate de CONPET S.A. in anul 2014
Raport anual 2013Raport administratori 2013 refacut
Raport administratori 2013
Situatii financiare la 31.12.2013
Situatii financiare la 31.12.2013 Formulare
Referat 10899 repartizare profit
Declaratie conducerii societatii
Declaratia Aplici sau Explici
Raportul auditorului independent
Anexa RA 2013 – Act Constitutiv la 16.01.2014
Anexa RA 2013 – Acte Constitutive 2013
Anexa RA – Lista contracte
Anexa RA 2013 – Demisii administratori
Anexa RA 2013 – CV administratori actuali
Raport la 31.12.2013 si situatia sintetica
Raport anual 2012Raport administratori 2012
Situatii financiare la 31.12.2012
Situatii financiare la 31.12.2012 Formulare
Referat 11982 repartizare profit
Declaratie conducerii societatii
Raportul auditorului independent
Anexa RA 2012 – Act Constitutiv la 14.03.2013
Anexa RA 2012 – Acte Constitutive 2012
Anexa RA – Lista contracte
Anexa RA 2012 – Demisii administratori
Anexa RA 2012 – CV administratori actuali
Raport la 31.12.2012 si situatia sintetica
Raport anual 2011RAPORT ADMINISTRATORI 2011,
Situatii financiare individuale 2011 AGOA,
Situatii financiare la 31.12.2011 Formulare,
Certificate mentiuni,
Act Constitutiv la 22.09.2011,
C.V. Administratori,
Referat 9215 repartizare profit 2011,
Declaratia conducerii societatii,
Lista contractelor importante incheiate in anul 2011,
Raport la 31.12.2011 si situatia sintetica cf. OMFP,
Raportul auditorului independent
Raport anual 20101) Raportul administratorilor,
lista contracte 2010 si
anexa;
2) Declaratia conducerii societatii;
3) Bilant contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate,
situatii financiare la 31.12.2011 si note explicative;
4) Repartizarea profitului net;
5) Raportul auditorului financiar;
Raport anual 20091) Raportul administratorilor; 2) Bilantul contabil; 3) Contul de profit si
pierdere; 4) Date informative; 5) Situatia activelor imobilizate; 6) Situatia
provizioanelor; 7) Situatia modificarilor capitalului propriu; 8) Situatia
fluxurilor de trezorerie; 9) Note la situatiile financiare; 10) Declaratia
conducerii societatii; 11) Raportul auditorului financiar;
Raport anual 20081) Raportul administratorilor; 2) Bilantul contabil; 3) Contul de profit si
pierdere; 4) Date informative; 5) Situatia activelor imobilizate; 6) Situatia
provizioanelor; 7) Situatia modificarilor capitalului propriu; 8) Situatia
fluxurilor de trezorerie; 9) Note la situatiile financiare; 10) Declaratia
conducerii societatii; 11) Raportul auditorului financiar;
Raport anual 20071) Raportul administratorilor; 2) Bilantul contabil; 3) Contul de profit si
pierdere; 4) Date informative; 5) Situatia activelor imobilizate; 6) Situatia
provizioanelor; 7) Situatia modificarilor capitalului propriu; 8) Situatia
fluxurilor de trezorerie; 9) Note la situatiile financiare; 10) Declaratia
conducerii societatii; 11) Raportul auditorului financiar;
Raport anual 20061) Raportul administratorilor; 2) Declaratie privind impozitul pe profit; 3)
Declaratia conducerii societatii; 4) Bilantul contabil; 5) Contul de profit si
pierdere; 6) Date informative; 7) Situatia activelor imobilizate; 8) Situatia
provizioanelor; 9) Situatia modificarilor capitalului propriu; 10) Situatia
fluxurilor de trezorerie; 11) Note la situatiile financiare; 12) Raportul
auditorului financiar;
Raport anual 20051) Raportul administratorilor; 2) Bilantul Contabil; 3) Contul de profit si
pierdere; 4) Situatia fluxurilor de trezorerie; 5) Note la situatiile
financiare; 6) Raportul auditorului financiar; 7) Declaratia conducerii
societatii;
Raport anual 20041) Activitatea societatii; 2) Activele corporale; 3) Piata valorilor mobiliare;
 4) Situatia financiar- contabila; 5) Raportul administratorilor; 6) Raportul
auditorului financiar;