Info Acționari

headerpag-actionari

CONPET S.A. funcţionează ca o societate pe acţiuni, conform Legii nr. 31/1990 , republicată, privind societăţile . Suntem o societate deţinută public, conform terminologiei prevăzute în Legea nr. 297/ 2004 privind piaţa de capital, fiind înregistrată la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM)-Oficiul pentru Evidenţa Valorilor Mobiliare (certificat de înregistrare nr. 7227/ 1997).

Începând cu data de 5 septembrie 2013, acţiunile emise de CONPET S.A. s-au tranzacţionat pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori București, sectorul Titluri de Capital, categoria I, sub simbolul “COTE”. Din data de 05.01.2015, acţiunile au fost incluse la categoria PREMIUM. Societatea are un capital social subscris şi vărsat în valoare de 28.569.842,4 lei, împărţit în 8.657.528 acţiuni nominative cu valoarea nominală de 3,3 lei fiecare.

Dividende

Documente utile

Informaţii privind drepturile acţionarilor şi reguli de participare/desfăşurare şedinţe AGA

Regulament privind organizarea si desfasurarea AGA

Tranzacții persoane inițiate

 

DISCLAIMER
Societatea CONPET S.A. are implementate măsuri tehnice și procedurale, pentru protejarea și asigurarea confidențialității, integrității și accesibilității datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați adresa https://www.conpet.ro/politici/protectia-datelor-personale/