Info Acționari

headerpag-actionari

CONPET S.A. funcţionează ca o societate pe acţiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi modificată ulterior prin Legea 441/ 2006. Suntem o societate deţinută public, conform terminologiei prevăzute în Legea nr. 297/ 2004 privind piaţa de capital, fiind înregistrată la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM)-Oficiul pentru Evidenţa Valorilor Mobiliare (certificat de înregistrare nr. 7227/ 1997).

Începând cu data de 5 septembrie 2013, acţiunile emise de CONPET S.A. s-au tranzacţionat pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori București, sectorul Titluri de Capital, categoria I, sub simbolul “COTE”. Din data de 05.01.2015, acţiunile au fost incluse la categoria PREMIUM. Societatea are un capital social subscris şi vărsat în valoare de 28.569.842,4 lei, împărţit în 8.657.528 acţiuni nominative cu valoarea nominală de 3,3 lei fiecare.

Informaţii utile

Comunicat cu privire la sistarea platii dividendelor aferente anului 2016

Comunicat cu privire la sistarea plății dividendelor anului 2015

Comunicat sistare plăți dividende istorice la casieria Conpet

Comunicat privind distribuirea dividendelor neridicate 2016 – 2017 și a dividendelor conform OUG nr 29 din 2017

Comunicat cu privire la sistarea plății dividendelor aferente anului 2014

Comunicat cu privire la sistarea plății dividendelor neridicate de acționari aferente anilor 2009-2013

Dividende

Evoluţia dividendelor repartizate din profitul net în perioada 2010 – 2019

Documente utile

Informaţii privind drepturile acţionarilor şi reguli de participare/desfăşurare şedinţe AGA

Tranzacții persoane inițiate

Comunicat plata dividende aferente anului 2017
Comunicat privind alocarea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2017

Comunicat privind plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2016
Distribuirea dividendelor aferente exercițiului financiar 2016

Distribuirea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2015

Distribuirea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2014

Propuneri anuale de aprobare a dividendului brut pe acțiune

DISCLAIMER
Societatea CONPET S.A. are implementate măsuri tehnice și procedurale, pentru protejarea și asigurarea confidențialității, integrității și accesibilității datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați adresa https://www.conpet.ro/politici/protectia-datelor-personale/