Documente A.G.A.

headerpaglarge-documenteaga

Atenționare!
În situația în care se constată inadvertențe între informațiile puse la dispozitie în limba română și cele puse la dispoziție în limba engleză, limba română va prevala limbii engleze!

AGOA
25.04.2024
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Proiect de hotarare.pdf
Erata la Convocator
Proiect de hotarare_corect
Proiect de hotarare_corect.pdf
Imputernicire generala
Imputernicire generala.pdf
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala.pdf
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta.pdf
Imputernicire speciala_corecta
Imputernicire speciala_corecta.pdf
Formular de vot prin corespondenta_corect
Formular de vot prin corespondenta_corect.pdf
Hotararea AGOA nr. 2 din 25.04.2024
Rezultat vot AGOA 25.04.2024
Extras din Decizia CA nr. 8 din 20.03.2024
Pct. 2 - Raport administratori la 31.12.2023
Pct. 2 - Anexa 1 - Tranzactii incheiate in semestrul II 2023
Pct. 2 - Anexa 2 - Ob. si indic. de performanta ai directorilor cu contract de mandat 01.01-19.10.2023
Pct. 2 - Anexa 3 - Ob si indic. de performanta a directorilor cu mandat perioada 20.10-31.12.2023
Pct. 2 - Anexa 4 - Raport asupra sistemului de control intern
Pct. 2 - Anexa 5 - Lista contractelor importante incheiate de societate in anul 2023
Pct. 2 - Anexa 6 - Lista litigiilor la data de 15.03.2024
Pct. 2 - Anexa 7 - Act Constitutiv la 27.04.2023
Pct. 2 - Anexa 8.1. CV Gheorghe Cristian - Florin
Pct. 2 - Anexa 8.2. CV Buica Nicusor - Marian
Pct. 2 - Anexa 8.3. CV Kohalmi - Szabo Luminita - Doina
Pct. 2 - Anexa 8.4. CV Tanasica Oana - Cristina
Pct. 2 - Anexa 8.5. CV Gavrila Florin - Daniel
Pct. 2 - Anexa 8.6. CV Zaman Andrei - Mihai
Pct. 2 - Anexa 8.7. CV Danila Alin - Mihael
Pct. 3 - Raport auditor financiar PKF FINCONTA
Pct. 4 - Situatii financiare la 31.12.2023
Pct. 4 - Declaratie pers. responsabile 31.12.2023
Pct. 5 - Nota repartizare profit anul 2023
Pct. 5 - Referat modificare nota repartizare profit
Pct. 5 - Precizari la Nota repartizare profit anul 2023
Decizia CA nr. 9 din 10.04.2024
Raport 2024 XHTML
Pct. 6 - Nota descarcare gestiune admin_anul 2024
Pct. 7 - Raport CNR remuneratii_2023
Pct. 8 - Raport CA activitate de administrare 2023
Pct. 9 - Raport CNR evaluare administratori pentru anul 2023
Pct. 10 - Raport anual monitorizare ICP 2023 administratori
Extras din Decizia CA nr. 6 din 28.02.2024
Pct. 11 - Raport CNR_Politica de remunerare
Pct. 11 - Politica de remunerare administratori si directori
AGOA
28.02.2024
Convocator
Nota.pdf
Proiect de hotarare
Proiect de hotarare.pdf
Imputernicire generala
Imputernicire generala.pdf
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala.pdf
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta.pdf
Hotararea AGOA nr. 1 din 28.02.2024
Rezultat vot AGOA 28.02.2024
Extras din Decizia C.A. nr. 2 din 18.01.2024
Pct. 2 - Nota de fundamentare_Program investitii 2024
Pct. 3 - Nota de fundamentare BVC_2024
AGOA
19.12.2023
Convocator
Nota.pdf
Proiect de hotarare
Proiect de hotarare.pdf
Imputernicire generala
Imputernicire generala.pdf
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala.pdf
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta.pdf
Hotarare AGOA nr. 6 din 19.12.2023
Rezultat vot AGOA 19.12.2023
Extras din Decizia CA nr. 34 din 03.11.2023
Decizia CA nr. 37 din 16.11.2023
Pct. 2 - Nota indicatori cheie de performanta
Pct. 2 - Rezumat Plan de Administrare
Pct. 3 - Raport CNR componenta variabila administratori neexecutivi
Pct. 3 - Anexa la Raportul CNR
Pct. 4 si 5 - Forma Act Aditional nr. 1 la Contract Mandat_ICP administratori
Pct. 4 si 5 - Anexa 1 la Act Aditional
Pct. 6 - Raport CNR remuneratii directori cu contract de mandat
AGOA
19.09.2023
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Proiect de hotarare.pdf
Imputernicire generala
Imputernicire generala.pdf
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala.pdf
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta.pdf
Hotarare AGOA nr. 5 din 19.09.2023
Rezultat vot AGOA 19.09.2023
Extras din Decizia C.A. nr. 21 din 09.08.2023
Pct. 2 - Raport semestrial al C.A
Pct. 2 - Situatii Financiare la 30.06.2023
Pct. 2 - Declaratie pers. responsabile_30.06.2023
Pct. 3 - Referat prescriere dividende_anul 2019
AGOA
18.08.2023
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Proiect de hotarare.pdf
Convocator_ordine de zi completata
Proiect de hotarare_ordine de zi completata
Proiect de hotarare_ordine de zi completata.pdf
Imputernicire generala
Imputernicire generala.pdf
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala.pdf
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta.pdf
Buletin de vot secret pentru Punctul 2
Buletin de vot secret pentru Punctul 2.pdf
Imputernicire speciala_ordine de zi completata
Imputernicire speciala_ordine de zi completata.pdf
Formular de vot prin corespondenta_ordine de zi completata
Formular de vot prin corespondenta_ordine de zi completata.pdf
Buletin de vot secret cumulativ pentru Punctul 6
Buletin de vot secret cumulativ pentru Punctul 6.pdf
Buletin de vot secret cumulativ pentru Punctul 6_actualizat 09.08.2023
Buletin de vot secret cumulativ pentru Punctul 6_actualizat 09.08.2023.pdf
Hotararea AGOA nr. 4 din 18.08.2023
Rezultat vot AGOA 18.08.2023
Extras din Decizia C.A. nr. 18 din 13.07.2023
Pct. 2, 3, 4 si 5 - Raport CNR din data de 12.07.2023
Pct. 2 - Lista propuneri administratori provizorii
Pct. 2 - CV dl. Gheorghe Cristian - Florin
Pct. 2 - CV dl. Buica Nicusor - Marian
Pct. 2 - CV dl. Gavrila Florin - Daniel
Pct. 2 - CV dna. Kohalmi - Szabo Luminita - Doina
Pct. 2 - CV dna. Tanasica Oana - Cristina
Pct. 2 - CV dl. Zaman Andrei - Mihai
Pct. 2 - CV dna. Barbu Mihaela Irina
Pct. 2 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Pct. 2 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Pct. 2 - Declaratie independenta
Pct. 2 - Declaratie independenta.pdf
Pct. 2 - Declaratie Conflict de interese
Pct. 2 - Declaratie Conflict de interese.pdf
Pct. 3 - Calcul indemnizatie administratori 12.07.2023
Pct. 4 - Forma Contract de Mandat
Decizia C.A. nr. 20 din 31.07.2023
Pct. 6, 7, 8, 9 si 10 - Adresa ME_completare ordine de zi
Pct. 9 - Forma Contract de Mandat
Extras din Decizia C.A. nr. 21 din 09.08.2023
1. Adresa Ministerul Energiei_propuneri candidati
CV dl. Gheorghe Cristian - Florin
CV dna. Tanasica Oana - Cristina
CV dna. Kohalmi - Szabo Luminita - Doina
CV dl. Zaman Andrei - Mihai
CV dl. Albulescu Mihai - Adrian
CV dl. Danila Alin - Mihael
2. Adresa SIF MUNTENIA_propunere candidat
CV dl. Buica Nicusor - Marian
3. Adresa LION CAPITAL_propunere candidat
CV dl. Gavrila Florin - Daniel
AGOA
21.06.2023
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Proiect de hotarare.pdf
Imputernicire generala
Imputernicire generala.pdf
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala.pdf
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta.pdf
Buletin de vot secret pentru Punctul 2
Buletin de vot secret pentru Punctul 2.pdf
Hotararea AGOA nr. 3 din 21.06.2023
Rezultat vot AGOA 21.06.2023
Extras din Decizia C.A. nr. 15 din 15.05.2023
Pct. 2, 3 si 4 - Raport CNR_prelungire mandat administratori
Pct. 2 - Forma Act Aditional la Contractul de Mandat
AGOA
27.04.2023
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Proiect de hotarare.pdf
Imputernicire generala
Imputernicire generala.pdf
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala.pdf
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta.pdf
Hotarare AGOA nr. 2 din 27.04.2023
Rezultat vot AGOA 27.04.2023
Extras din Decizia C.A. nr. 9 din 23.03.2023
Pct. 2 - Raportul anual al administratorilor la 31.12.2022
Pct. 2 - Anexa 1 - Act Constitutiv dupa AGEA din 28.04.2022
Pct. 2 - Anexa 2 - CV dl. Gheorghe Cristian - Florin
Pct. 2 - Anexa 2 - CV dl. Buica Nicusor - Marian
Pct. 2 - Anexa 2 - CV dl. Gavrila Florin - Daniel
Pct. 2 - Anexa 2 - CV dna. Kohalmi - Szabo Luminita - Doina
Pct. 2 - Anexa 2 - CV dl. Zaman Andrei - Mihai
Pct. 2 - Anexa 2 - CV dna. Tanasica Oana - Cristina
Pct. 2 - Anexa 2 - CV dna. Barbu Irina - Mihaela
Pct. 2 - Anexa 3 - Indicatori cheie performanta directori cu mandat
Pct. 2 - Anexa 4 - Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022
Pct. 2 - Anexa 5 - Lista contracte importante incheiate de societate in anul 2022
Pct. 2 - Anexa 6 - Lista litigiilor la data de 15.03.2023
Pct. 3 - Raport auditor financiar PKF FINCONTA SRL
Pct. 4 - Situatiile financiare la 31.12.2022
Pct. 4 - Declaratie pers. responsabile 31.12.2022
Pct. 5 - Nota repartizare profit anul 2022
Situatiile financiare si Raportul Anual al administratorilor pentru anul 2022 in format XHTML
Pct. 6 - Nota aprobare descarcare gestiune administratori_anul 2022
Pct. 7 - Raport CNR remuneratii 2022
Pct. 8 - Raport C.A. activitate de administrare 2022
Pct. 9 - Raport anual ICP 2022 administratori
Pct. 10 - Referat aprobare ROF CA
Pct. 10 - ROF C.A.
Pct. 10 - ROF C.A. - cu modificari
AGEA
27.04.2023
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Proiect de hotarare.pdf
Imputernicire generala
Imputernicire generala.pdf
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala.pdf
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta.pdf
Hotararea AGEA nr. 1 din 27.04.2023
Rezultat vot AGEA 27.04.2023
Extras din Decizia C.A. nr. 9 din 23.03.2023
Pct. 2 - Referat aprobare Act Constitutiv
Pct. 2 - Proiect de modificare a Actului Constitutiv
Pct. 2 - Act Constitutiv actualizat
AGOA
17.02.2023
Convocator
Nota
Proiect de hotarare.pdf
Convocator_ordine de zi completata
Proiect de hotarare_ordine de zi completata.pdf
Imputernicire generala
Imputernicire generala.pdf
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala.pdf
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta.pdf
Buletin de vot secret pentru Punctul 4
Buletin de vot secret pentru Punctul 4.pdf
Imputernicire speciala_ordine de zi completata
Imputernicire speciala_ordine de zi completata.pdf
Formular de vot prin corespondenta_ordine de zi completata
Formular de vot prin corespondenta_ordine de zi completata.pdf
Buletin de vot secret pentru Punctul 6 _ordine de zi completata
Buletin de vot secret pentru Punctul 6 _ordine de zi completata.pdf
Buletin de vot secret pentru Punctul 6 _actualizat la 10.02.2023
Buletin de vot secret pentru Punctul 6 _actualizat la 10.02.2023.pdf
Hotararea AGOA nr. 1 din 17.02.2023
Rezultat vot AGOA 17.02.2023
Extras Decizia C.A. nr. 1 din 12.01.2023
Extras din Decizia C.A. nr. 2 din 31.01.2023
Pct. 2 - Nota de fundamentare Program de Investitii_2023
Pct. 3 - Nota de fundamentare BVC_2023
Pct. 4, 5 si 8 - Adresa ME_completare OZ AGOA 17.02.2023
Pct. 4 - Proiect Profilul Consiliului CONPET S.A.
Pct. 5 - Proiect Profilul Candidatului CONPET S.A
Pct. 6, 7 si 9 - Raport CNR din data de 11.01.2023
Pct. 6 - Lista propuneri administratori provizorii
Pct. 6 - Declaratie Conflict de interese
Pct. 6 - Declaratie Conflict de interese.pdf
Pct. 6 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Pct. 6 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.pdf
Pct. 6 - Declaratie independenta
Pct. 6 - Declaratie independenta.pdf
Pct. 6 - CV dl. Gheorghe Cristian - Florin
Pct. 6 - CV dl. Albulescu Mihai - Adrian
Pct. 6 - CV dl. Gavrila Florin - Daniel
Pct. 6 - CV dl. Buica Nicusor - Marian
Pct. 6 - CV dna. Kohalmi - Szabo Luminita - Doina
Pct. 6 - CV dna. Tanasica Oana - Cristina
Pct. 6 - CV dl. Zaman Andrei - Mihai
Pct. 7 - Calcul indemnizatie administratori
Pct. 9 - Forma Contract de Mandat
Pct. 6 - Adresa ME_propunere candidat
Pct. 6 - CV dna. Barbu Mihaela Irina
Pct. 6 - Lista propuneri administratori provizorii actualizata la 10.02.2023
AGOA
14.12.2022
Convocator
Nota
Proiect de hotarare.pdf
Proiect de hotarare final.pdf
Imputernicire generala
Imputernicire generala.pdf
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala.pdf
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta.pdf
Imputernicire speciala finala
Imputernicire speciala finala.pdf
Formular de vot prin corespondenta final
Formular de vot prin corespondenta final.pdf
Buletin de vot secret pentru Punctul 2
Buletin de vot secret pentru Punctul 2.pdf
Hotararea AGOA nr. 7 din 14.12.2022
Rezultat vot AGOA 14.12.2022
Decizia C.A. nr. 24 din 07.11.2022
Pct. 2 - Raport CNR_prelungire Contracte Mandat administratori
Pct. 2 - Raport CNR_prelungire Contracte Mandat administratori_semnat
Pct. 3 si 4 - Forma Act Aditional la Contractul de Mandat
Pct. 5 - Referat prescriere dividende
AGOA
28.10.2022
Convocator initial
Convocator
Raport curent nr. 33 catre BVB
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire generala.pdf
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala.pdf
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta.pdf
Buletin de vot secret pentru Pct. 2
Buletin de vot secret pentru Pct. 2.pdf
Buletin de vot secret pentru Pct. 6
Buletin de vot secret pentru Pct. 6.pdf
Hotarare AGOA nr. 6 din 28.10.2022
Rezultat vot AGOA 28.10.2022
Extras din Decizia C.A. nr. 21 din 22.09.2022
Pct. 2 - Nota numire auditor financiar
Pct. 2 - Raport Comitet Audit
Pct. 2 - Raport Comitet Audit_semnat
Pct. 3 - NF aprobare Program de investitii rectificat
Pct. 4 - NF aprobare BVC rectificat
Pct. 5 - Extras din Decizia C.A. nr. 17 din 26.08.2022
Pct. 6 - Lista propuneri administratori provizorii
Pct. 6 - CV dl. Gavrila Florin - Daniel
Pct. 6 - CV dl. Zaman Andrei - Mihai
Pct. 6 - Declaratie Conflict de interese
Pct. 6 - Declaratie Conflict de interese_pdf
Pct. 6 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Pct. 6 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.pdf
Pct. 6 - Declaratie independenta
Pct. 6 - Declaratie independenta.pdf
Pct. 7 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare
Pct. 7 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare_semnat
Pct. 8 - Forma Contract de Mandat
AGEA
20.09.2022
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire generala.pdf
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala.pdf
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta.pdf
Hotarare AGEA nr. 2 din 20.09.2022
Hotararea AGEA nr. 3 din 21.09.2022
Rezultat vot AGEA 20.09.2022 - prima convocare
Rezultat vot AGEA 21.09.2022 - a doua convocare
Extras din Decizia C.A. nr. 15 din 12.08.2022
Pct. 2, 3 si 4 - Nota majorare capital social
AGOA
20.09.2022
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Convocator completat
Proiect de hotarare_ordine de zi completata
Imputernicire generala
Imputernicire generala.pdf
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala.pdf
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta.pdf
Imputernicire speciala_ordine de zi completata
Imputernicire speciala_ordine de zi completata.pdf
Formular de vot prin corespondenta_ordine de zi completata
Formular de vot prin corespondenta_ordine de zi completata.pdf
Hotararea AGOA nr. 5 din 20.09.2022
Rezultat vot AGOA 20.09.2022
Extras din Decizia C.A. nr. 15 din 12.08.2022
Pct. 2 - Raport semestrial al C.A._30.06.2022
Pct. 2 - Anexa 6 la Rap. semestrial al C.A. - Litigii la 12.07.2022
Pct. 2 - Situatii financiare_30.06.2022
Pct. 2 - Declaratie pers. responsabile_30.06.2022
Pct. 2 - Raport BDO Revizuire Sit. financiare_30.06.2022
Extras din Decizia C.A. nr. 18 din 01.09.2022
Pct. 3, 4, 5 si 6 - Adresa Ministerul Energiei - completare ordine de zi
Pct. 4 si 5 - Forma Contract de Mandat_propus de Ministerul Energiei
AGOA
18.08.2022
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire generala_pdf
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala_pdf
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta_pdf
Buletin de vot secret pentru Pct. 2, 3 si 7
Buletin de vot secret pentru Pct. 2, 3 si 7_pdf
Buletin de vot secret pentru Pct. 2, 3 si 7 actualizat 12.08.2022
Buletin de vot secret pentru Pct. 2, 3 si 7 actualizat 12.08.2022
Hotararea AGOA nr. 4 din 18.08.2022
Rezultat vot AGOA 18.08.2022
Extras din Decizia C.A. nr. 14 din 14.07.2022
Pct. 2 - Referat reinnoire mandate administratori
Pct. 2 - Raport de activitate_dl. Gheorghe Cristian - Florin
Pct. 2 - Cerere reinnoire mandat_dl. Gheorghe Cristian - Florin
Pct. 2 si 7 - CV dl. Gheorghe Cristian - Florin
Pct. 2 - Raport de activitate_dl. Popa Claudiu-Aurelian
Pct. 2 - Cerere reinnoire mandat_dl. Popa Claudiu - Aurelian
Pct. 2 si 7 - CV dl. Popa Claudiu - Aurelian
Pct. 2 - Raport de activitate_dl. Iacob Constantin - Ciprian
Pct. 2 - Cerere reinnoire mandat_dl. Iacob Constantin - Ciprian
Pct. 2 si 7 - CV dl. Iacob Constantin - Ciprian
Pct. 2 - Raport de activitate_dl. Gavrila Florin-Daniel
Pct. 2 - Cerere reinnoire mandat_dl. Gavrila Florin - Daniel
Pct. 2 si 7 - CV dl. Gavrila Florin - Daniel
Pct. 2 - Raport de activitate_dl. Buica Nicusor - Marian
Pct. 2 - Cerere reinnoire mandat_dl. Buica Nicusor - Marian
Pct. 2 si 7 - CV dl. Buica Nicusor Marian
Pct. 2 - Raport de activitate_dl. Albulescu Mihai - Adrian
Pct. 2 - Cerere reinnoire mandat_ dl. Albulescu Mihai - Adrian
Pct. 2 si 7 - CV dl. Albulescu Mihai - Adrian
Pct. 4 si 5 - Raport CNR_ 13.07.2022_administratori reinnoire
Pct. 5 si 6 - Forma Contract de Mandat_administrator
Pct. 4 si 8 - Calcul indemnizatie administratori
Pct. 4 si 8 - Calcul indemnizatie administratori actualizata iunie 2022
Pct. 7 - Raport CNR_13.07.2022_administrator provizoriu
Pct. 7 - CV dna. Kohalmi - Szabo Luminita - Doina
Pct. 7 - Lista initiala propuneri administratori provizorii
Pct. 7 - Declaratie Conflict de interese
Pct. 7 - Declaratie Conflict de interese_pdf
Pct. 7 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Pct. 7 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal_pdf
Pct. 7 - Declaratie independenta
Pct. 7 - Declaratie independenta_pdf
Pct. 8 si 9 - Forma Contract de mandat administrator provizoriu
Pct. 7 - Adresa Minister_propunere candidat_12.08.2022
Pct. 7 - CV_dra. Tanasica Oana - Cristina
Pct. 7 - Lista propuneri administratori actualizata la 12.08.2022
AGOA
24.05.2022
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire generala_pdf
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala_pdf
Formular de vot prin corespondenta
Formular de vot prin corespondenta_pdf
Hotararea AGOA nr. 3 din 24.05.2022
Rezultat vot AGOA 24.05.2022
Extras din Decizia C.A. nr. 7 din 18.04.2022
Pct. 2 - Referat privind aprobare incheiere Act Aditional_CFR
Pct. 2 - Nota - procedura acces actionari la Actul Aditional
Pct. 2 - Acord Confidentialitate privind Act Aditional
Intrebari si raspuns CONPET_actionar
AGEA
28.04.2022
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Convocator completat
Proiect de hotarare - ordine de zi completata
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Imputernicire speciala- ordine de zi completata
Formular de vot prin corespondenta- ordine de zi completata
Hotararea AGEA nr. 1 din 28.04.2022
Rezultat vot AGEA 28.04.2022
Extras din Decizia C.A. nr. 4 din 21.03.2022
Pct. 2 - Nota majorare capital social
Extras din Decizia C.A. nr. 6 din 07.04.2022
Pct. 5 si 6 - Adresa completare Convocator AGEA_SIF Banat Crisana SA
AGOA
28.04.2022
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Buletin de vot secret pentru Punctul 10
Formular de vot prin corespondenta completat la pct. 7
Imputernicire speciala completata la pct. 7
Hotararea AGOA nr. 2 din 28.04.2022
Rezultat vot AGOA 28.04.2022
Extras din Decizia C.A. nr. 4 din 21.03.2022
Pct. 2 - Raport administratori la 31.12.2021
Pct. 2 - Anexa 1_Act Constitutiv la 18.12.2018
Pct. 2 - Anexa 2_CV Gheorghe Cristian - Florin
Pct. 2 - Anexa 2_CV Popa Claudiu - Aurelian
Pct. 2 - Anexa 2_CV Albulescu Mihai - Adrian
Pct. 2 - Anexa 2_CV Gavrila Florin - Daniel
Pct. 2 - Anexa 2_CV Iacob Constantin - Ciprian
Pct. 2 - Anexa 2_CV Buica Nicusor - Marian
Pct. 2 - Anexa 2_CV Kohalmi - Szabo Luminita - Doina
Pct. 2 - Anexa 3_Obiective si indicatori de performanta_2021
Pct. 2 - Anexa 4_Raport sistem control intern_31.12.2021
Pct. 2 - Anexa 5_Lista contracte importante peste 100.000 lei
Pct. 2 - Anexa 6_Lista litigiilor la data de 14.03.2022
Pct. 3 - Raportul auditorului BDO Audit SRL
Pct. 4 - Situatii financiare la 31.12.2021
Pct. 4 - Declaratie pers. responsabile 31.12.2021
Pct. 5 - Nota repartizare profit
Pct. 6 - Nota descarcare gestiune administratori
Pct. 7 - Raport CNR - remuneratii adm. si directori 2021
Pct. 8 - Raportul CA privind activ. de administrare_2021
Pct. 9 - Raport anual monitorizare ICP 2021 administratori
Pct. 10 - Raport CNR _administrator provizoriu
Pct. 10 - CV Kohalmi - Szabo Luminita - Doina
Pct. 10 - Lista propuneri administratori
Pct. 10 - Adresa si Lista candidat_propunere ME
Pct. 10 - Lista propuneri administratori_29.03.2022
Pct. 11 - Contract de mandat
Pct. 13 - Informare prelungire termen Camera de Conturi
Pct. 14 - Informare privind tranzactii la 26.11.2021
Situatiile financiare și Raportului Anual al administratorilor pentru anul 2021 in format XHTML
AGOA
25.02.2022
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Hotarare AGOA nr. 1 din 25.02.2022
Rezultat vot AGOA 25.02.2022
Extras din Decizia C.A. nr. 1 din 20.01.2022
Pct. 2 - NF aprobare Program de investitii 2022, estimari 2023 - 2024
Pct. 3 - NF aprobare BVC 2022, estimari 2023 - 2024
AGOA
07.12.2021
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Buletin de vot secret pentru Punctul 2
Hotararea AGOA nr. 4 din 07.12.2021
Rezultat vot AGOA 07.12.2021
Decizia C.A. nr. 23 din 01.11.2021
Pct. 2 si 3 - Raport CNR
Pct. 2 - Lista propuneri administratori
Pct. 2 - Adresa si Lista candidati propunere ME
Pct. 2 - Lista propuneri administratori actualizata la 22.11.2021
Pct. 2 - CV dna. Kohalmi
Pct. 3 si 4 - Contract de mandat
AGOA
09.11.2021
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Hotararea AGOA nr. 3 din 09.11.2021
Rezultat vot AGOA 09.11.2021
Extras din Decizia C.A. nr. 15 din 12.08.2021
Extras din Decizia C.A. nr. 20 din 01.10.2021
Pct. 2 - Raport administratori la 30.06.2021
Pct. 2 - Situatii financiare la 30.06.2021
Pct. 2 - Declaratia persoanelor responsabile
Pct. 2 - Raport de revizuire_situatii financiare 30.06.2021
Pct. 3 - Referat polite asigurare
Pct. 4 - Nota prescriere dividende ex. fin. 2017
AGOA
04.08.2021
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Formular de vot prin corespondenta
Buletin de vot secret pentru Punctul 2
Buletin de vot secret pentru Punctul 3
Hotararea AGOA nr. 2 din 04.08.2021
Rezultat vot AGOA 04.08.2021
Extras din Decizia C.A. nr. 13 din 30.06.2021
Pct. 2 - Extras din Decizia C.A. nr. 5 din 23.03.2021
Pct. 2 - Raport Curent nr. 8 din 08.03.2021_BVB
Pct. 3, 4 si 5 - Raport CNR - propunere numire administrator provizoriu
Pct. 3 - Lista propuneri administratori
Pct. 3 - Adresa si Lista candidati propusi de Ministerul Energiei
Pct. 3 - Lista propuneri administratori actualizata 20.07.2021
Pct. 3 - CV dna. Kohalmi
Pct. 4 si 5 - Contract de mandat
Pct. 6 - Nota de informare prescriere dividende
AGOA
28.04.2021
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Convocator completat
Proiect de hotarare - ordine de zi completata
Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Formular de vot prin corespondenta
Imputernicire speciala - ordine de zi completata
Formular de vot prin corespondenta - ordine de zi completata
Hotararea AGOA nr. 1 din 28.04.2021
Rezultat vot AGOA 28.04.2021
Extras din Decizia C.A. nr. 5 din 23.03.2021
Pct. 2 - Raport anual administratori
Pct. 2 - Anexa 1 - Actul Constitutiv 18.12.2018
Pct. 2 - Anexa 2 - CV administratori
Pct. 2 - Anexa 3 - Ob. si indicatorii cheie 01.01. - 31.12.2020
Pct. 2 - Anexa 4 - Raport asupra sistemului de control intern-managerial la data de 31.12.2020
Pct. 2 - Anexa 5 - Lista contracte importante
Pct. 2 - Anexa 6 - Lista litigiilor la data de 09.03.2021
Pct. 3 - Raportul auditorului BDO Audit SRL
Pct. 4 - Situatii Financiare la 31.12.2020
Pct. 4 - Anexa Sit. financiare - Declaratie pers. responsabile
Pct. 5 - Nota privind repartizarea profitului
Pct. 6 - Nota descarcare gestiune administratori
Pct. 7 - Raport CNR remuneratie administratori si directori
Pct. 8 - Raport CA privind activ. de adm. in anul 2020
Pct. 9 - Raport anual monitorizare ICP 2020 administratori
Pct. 10 - NF aprobare Program de investitii 2021, estimari 2022 - 2023
Pct. 11 - NF aprobare BVC 2021, estimari 2022 - 2023
Adresa ME - completare ordine de zi Convocator
Decizia C.A. nr. 6 din 07.04.2021
Extras din Decizia C.A. nr. 7 din 12.04.2021
Pct. 12 - Nota aprobare Politica de remunerare
Pct. 12 - Politica de remunerare
Adresa ME - solicitare reanalizare BVC 2021
Pct. 11 - Nota fundamentare BVC 2021 - final
AGEA
10.03.2021
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Hotararea AGEA nr. 1 din 10.03.2021
Hotararea AGEA nr. 2 din 11.03.2021
Rezultat vot AGEA 10.03.2021
Rezultat vot AGEA 11.03.2021
Extras din Decizia CA nr. 2 din 28.01.2021
Pct. 2, 3, 4 - Nota privind majorarea capitalului social
Pct. 2, 3, 4 - Anexa 1 - Situatie terenuri
Pct. 2, 3, 4 - Raport de Evaluare 48 terenuri
AGEA
24.09.2020
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Hotararea AGEA nr. 1 din 24.09.2020
Rezultat vot AGEA 24.09.2020
Extras din Decizia C.A. nr. 18 din 19.08.2020
Pct. 2 - Nota privind majorarea capitalului social
AGOA
24.09.2020
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Hotararea AGOA nr. 5 din 24.09.2020
Rezultat vot AGOA 24.09.2020
Extras din Decizia C.A. nr. 17 din 14.08.2020
Extras din Decizia C.A. nr. 18 din 19.08.2020
Pct. 2 - Nota de fundamentare BVC 2020 rectificat
Pct. 3 - Raportul administratori la 30.06.2020
Pct. 3 - Situatii financiare la 30.06.2020
Pct. 3 - Declaratie persoane responsabile
Pct. 3 - Raport auditor asupra sit. financiare
Pct. 4 - Nota informare prescriptie div. an fin. 2016
AGOA
18.06.2020
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Erata la Convocator AGOA 18.06.2020
Proiect de hotarare AGOA corect
Convocator corect
Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Formular de vot prin corespondenta
Imputernicire speciala corecta
Formular de vot prin corespondenta corect
Hotararea AGOA nr. 4 din 18.06.2020
Rezultat vot AGOA 18.06.2020
Extras din Decizia CA nr. 12 din 13.05.2020
Pct. 2 - Referat privind aprobare incheiere Act Aditional - CFR
Pct. 2 - Nota - procedura acces actionari la Actul Aditional
Pct. 2 - Acord Confidentialitate privind Act Aditional
AGOA
12.06.2020
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Formular de vot prin corespondenta
Hotararea AGOA nr. 3 din 12.06.2020
Rezultat vot AGOA 12.06.2020
Extras din Decizia C.A. nr. 11 din 06.05.2020
Pct. 2 - Strategia de Investitii Conpet 2020-2025
Pct. 2 - Anexa - Sinteza Proiectelor de Investitii in perioada 2020-2025
AGOA
29.04.2020
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Erata la Convocator AGOA 29.04.2020
Proiect de hotarare corect
Convocator corect
Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Formular de vot prin corespondenta
Imputernicire speciala corecta
Formular de vot prin corespondenta corect
Hotararea AGOA nr. 2 din 29.04.2020
Rezultat vot AGOA 29.04.2020
Extras din Decizia CA nr. 5 din 24.03.2020
Pct. 2 - Situatii financiare la 31.12.2019
Pct. 2 - Anexa Sit. Financiare - Declaratie pers. responsabile
Pct. 2 - Raport anual administratori
Pct. 2 - Anexa 1 - Act Constitutiv la 18.12.2018
Pct. 2 - Anexa 2 - CV administratori
Pct. 2 - Anexa 3 - Acte demisie adm. Paval Karina
Pct. 2 - Anexa 4 - Ob. si indicatori cheie 01.01. - 31.12.2019
Pct. 2 - Anexa 5 - Raport asupra sist. de control managerial
Pct. 2 - Anexa 6 - Lista contracte 2019
Pct. 2 - Anexa 7 - Lista litigii la 31.12.2019
Pct. 2 - Raportul auditorului BDO asupra sit. financiare
Pct. 3 - Nota privind repartizarea profitului
Pct. 4 - Nota privind aprobarea descarcarii de gestiune
Pct. 5 - Raport CNR remuneratie administratori si directori
Pct. 6 - Raport CA privind activitatea in anul 2019
Pct. 7 si 8 - Raport anual monitorizare ICP 2019 administratori
Recomandari privind AGOA in contextul COVID-19
Intrebari AGA
Nota raspuns
AGOA
05.03.2020
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Hotararea AGOA nr. 1 din 05.03.2020
Rezultat vot AGOA 05.03.2020
Extras din Decizia C.A. nr. 2 din 30.01.2020
Pct. 2 - NF aprobare Program de Investitii 2020
Pct. 3 - NF aprobare BVC 2020
Pct. 4 - Aprobare desemnare reprezentant MEEMA pt. semnare Contract de Mandat
Pct. 4 - Acord administrator
AGOA
19.11.2019
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Hotararea AGOA nr. 6 din 19.11.2019
Rezultat vot AGOA 19.11.2019
Extras din Decizia CA nr. 23 din 11.10.2019
Pct. 2 - Informare prelungire termen masuri Camera de Conturi Prahova
Pct. 3 - Raport CA din data de 11.10.2019 - avarii
Pct. 3 - Anexa la Raportul CA - Nota privind indemnizatia variabila
Pct. 3 - Erata la Anexa la Raportul CA
AGOA
27.09.2019
Convocator
Convocator rectificat
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Buletin de vot secret pentru Punctul 4
Buletin de vot secret pentru Punctul 5
Hotararea AGOA nr. 5 din 30.09.2019
Rezultat vot AGOA 30.09.2019
Extras din Decizia C.A. nr. 19 din 12.08.2019
Pct. 2 - Nota de fundamentare BVC 2019 rectificat
Pct. 3 - Raportul administratorilor la 30.06.2019
Pct. 3 - Situatii financiare la 30.06.2019
Pct. 3 - Declaratie persoane responsabile
Pct. 3 - Raport audit BDO asupra sit.financiare interimare
Pct. 4 - Raport Comitet Audit - numire auditor financiar
Pct. 4 - Nota privind numirea auditorului financiar
Pct. 5 - Raport CNR - propunere de alegere administrator
Pct. 6, 7 - Forma Contract de Mandat
Pct. 8 - Nota informare prescriptie dividende an fin. 2015
Adresa SIF Muntenia S.A. - propunere membru in CA
Lista cu propuneri privind alegerea unui membru in CA
AGEA 04.07.2019Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Proiect de Hotarare - cu nota precizari la pct. 2


Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Formular de vot prin corespondenta
Imputernicire speciala - cu nota precizari la pct. 2
Formular de vot prin corespondenta - cu nota precizari la pct. 2

Hotarare AGEA nr. 2 din 04.07.2019
Rezultat vot AGEA 04.07.2019
Hotararea AGEA nr. 3 din 05.07.2019
Rezultat vot AGEA 05.07.2019
Extras din Decizia C.A. nr. 15 din 28.05.2019
Pct. 2, 3, 4 - Nota privind majorarea capitalului social
Pct. 2, 3, 4 - Raport de evaluare 48 terenuri

AGOA
07.06.2019
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Formular de vot prin corespondenta

Hotararea AGOA nr. 4 din 07.06.2019
Rezultat vot AGOA 07.06.2019
Extras din Decizia C.A. nr. 12 din 02.05.2019
Pct. 2 - Raport de activitate al C.A. -ului pentru perioada 23.08.2018 - 31.12.2018
Pct. 3, 4 - Raport C.A. - ului de monitorizare incadrare indicatori cheie de performanta
Pct. 3, 4 - Raport anual CNR indeplinire grad indic. perf. adm. ICP 2018
AGOA
23.04.2019
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Formular de vot prin corespondenta
Hotarare AGOA nr. 3 din 23.04.2019
Rezultat vot AGOA 23.04.2019
Extras din Decizia C.A. nr. 8 din 19.03.2019
Pct. 2 - Situatii Financiare la 31.12.2018
Pct. 2 - Declaratia persoanelor responsabile
Pct. 2 - Raport anual administratori
Pct. 2 - Anexa nr. 1 - Act Constitutiv 18.12.2018 si CIM
Pct. 2 - Anexa nr. 2 - Lista contracte incheiate de societate in anul 2018
Pct. 2 - Anexa nr. 3 - CV administratori
Pct. 2 - Anexa nr. 4 - Obiective si indicatori de performanta administratori
Pct. 2 - Anexa nr. 5 - Raport asupra sistemului intern managerial la data de 31.12.2018
Pct. 2 - Anexa nr. 6 - Lista litigiilor la data de 31.12.2018
Pct. 2 - Raport auditorului independent
Pct. 3 - Nota privind repartizarea profitului
Pct. 4 - Nota privind aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor la 31.12.2018
Pct. 5 - Raport CNR remuneratie administratori si directori
Pct. 6 - Raport anual CNR indeplinire grad indic. perf. adm. ICP 2018
Pct. 7 - Referat privind asigurarea de rasp. profesioanala administratori
Pct. 8 - Raport CNR - limite componenta variabila Directori cu contract de mandat
AGOA
09.04.2019
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta

Hotararea AGOA nr. 2 din 09.04.2019
Rezultat vot AGOA 09.04.2019
Extras Decizia CA nr. 7 din 27.02.2019
Pct. 2 - Nota de fundamentare - aprobare Program de investitii 2019, estimari 2020 -2021
Pct. 3 - Nota de fundamentare - aprobare BVC 2019, estimari 2020 - 2021
AGEA
26.03.2019
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Hotararea AGEA nr. 1 din 26.03.2019
Rezultat vot AGEA 26.03.2019
Extras din Decizia C.A. nr. 5 din 18.02.2019
Pct. 2 - Nota privind declansarea procedurii de majorare a capitalului social
AGOA
26.03.2019
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Convocator completat
Proiect de Hotarare - ordine de zi completata
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Imputernicire speciala - ordine de zi completata
Formular de vot prin corespondenta - ordine de zi completata

Hotararea AGOA nr. 1 din 26.03.2019
Rezultat vot AGOA 26.03.2019
Extras din Decizia C.A. nr. 5 din 18.02.2019
Pct. 2 - Nota privind aprobarea tranzactiei Servicii CF titei si gazolina
Pct. 2 - Nota privind accesul pentru consultarea proiectului de contract CFR Marfa
Extras Decizia C.A. nr. 7 din 27.02.2019
Pct. 3 - Adresa ME - completare Convocator AGOA 26.03.2019
Pct. 3 - Nota nr. 270270 din 11.12.2018
Pct. 3 - Nota nr. 210023 din 31.05.2018
AGEA
18.12.2018
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Hotararea AGEA nr. 1 din 18.12.2018
Rezultat vot AGEA 18.12.2018
Extras din Decizia C.A. nr. 24 din 11.10.2018
Extras din Decizia C.A. nr. 29 din 13.11.2018
Pct. 2 - Referat asociere CNR - CMP
Pct. 3 - Referat privind modificare Act Constitutiv
Adresa ME ref. constituire CNR - CMP
Extras Dec C.A. nr. 30 din 26.11.2018 Art. 3
Raspuns adresa ME
AGOA
18.12.2018
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Proiect de Hotarare actualizat
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Imputernicire speciala actualizata
Formular de vot prin corespondenta actualizat
Hotararea AGOA nr. 7 din 18.12.2018
Rezultat vot AGOA 18.12.2018
Extras din Decizia C.A. nr. 29 din 13.11.2018
Pct. 2 - Referat privind aprobarea de catre A.G.A. a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari
Pct. 2 - Precizari indicator 2.3. AGOA 18.12.2018
Pct. 2 - Rezumat Plan de Administrare
Pct. 3, 4, 5 si 6 - Raport CNR din data de 13.11.2018
Pct. 4 - Forma Act Aditional la Contract de Mandat nr. 1
Pct. 4 - Anexa nr. 1 - Indicatori de performanta financiari si nefinanciari
Proiect de Hotarare, Indicatorii de perform. fin. si nefin., Act Aditional - Ministerul Energiei
Scrisoare de asteptari
AGOA
14.09.2018
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire generala
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Hotarare AGOA nr. 6 din 14.09.2018
Rezultat vot AGOA 14.09.2018
Extras din Decizia CA nr. 18 din 09.08.2018
Extras din Decizia CA nr. 19 din 10.08.2018
Pct. 2 - Raport administratori la 30.06.2018
Pct. 2 - Situatii financiare la 30.06.2018
Pct. 2 - Declaratie persoane responsabile
Pct. 2 - Raport BDO asupra sit. financiare interimare
Pct. 3 - Aprobare BVC rectificat pentru anul 2018
Pct. 4 - Aprobare Program investitii pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019 - 2020, rectificat
Pct. 5 - Referat constatarea implinirii prescriptiei dreptului material la actiune
AGOA
22.08.2018
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Convocator AGOA completat
Proiect de hotarare - ordine de zi completata
Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Formular de vot prin corespondenta
Buletin de vot secret AGOA 22.08.2018 - punctul 2
Imputernicire speciala - ordine de zi completata
Formular de vot prin corespondenta - ordine de zi completata
Buletin de vot secret - punctul 2 - ordine de zi completata
Buletin de vot secret AGOA 22.08.2018 actualizat la data de 09.08.2018 - pct 2 OZ completata vot cumulativ
Hotarare AGOA nr. 5 din 22.08.2018
Rezultat de vot AGOA 22.08.2018
Extras Decizia 15 din 18.07.2018
Proiect Contract mandat ptr AGA 22.08.2018 pdf
Lista propuneri administratori
Pct. 5 - Stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii aleși
Solicitare Ministerul Energiei - completare Convocator
Decizia C.A. nr. 17 din 06.08.2018
Lista propuneri administratori
Adresa Dedeman SRL - propunere candidat
Lista propuneri candidati Ministerul Energiei
Lista propuneri administratori - actualizata in data de 09.08.2018
AGOA
03.08.2018
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Formular de vot prin corespondenta
Hotarare AGOA nr. 4 din 03.08.2018
Rezultat de vot AGOA 03.08.2018
Extras din Decizia C.A. nr. 14 din 27.06.2018
Pct. 2 - Regulament privind organizarea si desfasurarea AGA
Pct. 3 - Informare privind prelungire termen masuri Camera de Conturi PH
AGOA
17.05.2018
Convocator
Nota
Proiect Hotarare
Convocator AGOA completat
Proiect Hotarare completat
Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Formular vot prin corespondenta
Imputernicire speciala completata
Formular vot prin corespondenta completat
Buletin de vot secret - Punctul 3
Buletin de vot secret - Punctul 4 a)
Buletin de vot secret - punctul 4 - actualizat 08.05.2018
Hotarare AGOA nr. 3 din 17.05.2018
Rezultat de vot AGOA 17.05.2018
Extras din Decizia C.A. nr. 8 din 13.04.2018
Pct. 2 - Profilul Consiliului de Administratie si profilul candidatului
Adresa SIF Banat - Crisana SA completare Convocator
Lista propuneri administratori
Adresa SIF Banat - Crisana - nominalizare candidat
Lista propuneri administratori 02.05.2018
Extras din Decizia C.A. nr. 9 din 24.04.2018
Adresa SIF Banat - Crisana - Proiect de Hotarare si Proiect Contract de administratie
Adresa dl. Weiler Dan - propunere candidat
Cerere dl. Ilasi Liviu
Lista propuneri administratori actualizata la data de 08.05.2018
Adresa INS
AGOA
26.04.2018
Convocator
Nota
Proiect Hotarare
Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Formular vot prin corespondenta
Hotararea AGOA nr. 2 din 26.04.2018
Rezultat vot AGOA 26.04.2018
Extras din Decizia C.A. nr. 6 din 20.03.2018
Pct. 2 - Situatii financiare la 31.12.2017
Pct. 2 - Declaratia persoanelor responsabile
Pct. 2 - Raport anual administratori
Pct. 2 - Anexa 1 - Act Constitutiv 05.12.2017
Pct. 2 - Anexa 1 - CIM Act Constitutiv 05.12.2017
Pct. 2 - Anexa 2 - Lista contracte importante incheiate de societate in anul 2017
Pct. 2 - Anexa 3 - CV administratori
Pct. 2 - Anexa 4 - Obiectivele si indic. de performanta administratori 2017
Pct. 2 - Anexa 5 - Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2017
Pct. 2 - Anexa 6 - Lista litigiilor la data de 31.12.2017
Pct. 2 - Raportul auditorului independent
Pct. 3 - Nota repartizare profit anul 2017 si a unor sume din rezultatul reportat
Pct. 4 - Referat descarcare gestiune administratori 2017
Pct. 5 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare - remuneratii si alte avantaje acordate adm. si Director General
Pct. 6 - Referat asigurare raspundere profesionala
Pct. 7 - Nota de informare privind masuri de protectie a datelor cu caracter personal in societatea CONPET S.A.
AGOA
05.03.2018
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Convocator completat
Proiect de Hotarare completat
Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Formular vot prin corespondenta
Buletin de vot secret
Buletin de vot secret dl. Matei Ion Cristian
Imputernicire speciala completata
Formular vot prin corespondenta completat
Hotararea AGOA nr. 1 din 05.03.2018
Rezultat vot AGOA 05.03.2018
Pct. 12 - Nota fundamentare BVC 2018 si Anexe
Extras Decizia CA nr. 2 din 29.01.2018
Pct. 2 - Lista cu propuneri privind alegerea unui administrator provizoriu in AGOA
Pct. 3, 4, 5, 6 si 10 - Raport CNR indemnizatii fixe brute lunare
Pct. 3, 4, 5 si 6 - Adresa INS nr. 34977 din 14.09.2017
Pct. 3, 4, 5 si 6 - Analiza indemnizatie fixa bruta lunara administratori provizorii
Pct. 6 - Forma Act Aditional la Contractul de Administratie pentru administratorii provizori
Pct. 8 - Forma Contract de Administratie
Pct. 10 - Adresa INS nr. 36135 din 27.11.2017
Pct. 10 - Analiza indemnizatie fixa bruta lunara limita maxima si minima Director General
Pct. 11 - Nota fundamentare Program Investitii 2018 si estimari 2019 - 2020
Extras Decizia CA nr. 2 din 29.01.2018 - Art. 10
Raport solicitat de Ministerul Energiei - masuri preventive SSM
Lista propunere candidat Ministerul Energiei
Adresa Ministerului Energiei - Completare Convocator
Pct. 13 - Lista cu propuneri privind adm. provizorii in functie
Forma Act Aditional la Contractul de Administratie prelungire termen
AGOA
28.11.2017
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Formular vot prin corespondenta
Buletin de vot secret
Imputernicire speciala - actualizata la data de 13.11.2017
Formular vot prin corespondenta - actualizat la data de 13.11.2017
Buletin de vot secret - actualizat la 13.11.2017
Hotarare AGOA nr. 5 din 28.11.2017
Rezultat vot AGOA 28.11.2017
Extras Dec. CA nr. 15 din 25.10.2017
Solicitare Ministerul Energiei convocare AGOA 28.11.2017
Forma Contract Administrare
Pct. 2 - Lista cu propuneri privind administratorii provizorii
CV dl. Ilasi Liviu
CV dl. Weiler Dan
CV dl. Mesca Darius Dumitru
CV dna. Chiriac Cristiana
CV dna. Gheorghe Roxana Elena
CV dl. Bugica Radu
CV dl. Lefter Razvan Stefan
Pct. 10 - Referat polita de asigurare
Pct. 2 - Adresa M.E. - lista candidati propusi
Pct. 2 - Lista cu propuneri privind administratorii provizorii - actualizata in data de 13.11.2017
CV dl. Vaduva Constantin
CV dna. Stan - Olteanu Manuela Petronela
CV dl. Dima Cristian
CV dl. Iacob Constantin Ciprian
CV dl. Spinu Antonio Adrian
CV dl. Popa Claudiu Aurelian
AGOA
25.10.2017
Convocator
Nota
Proiect Hotarare
Proiect Hotarare rectificat
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala rectificata
Formular vot prin corespondenta
Formular vot prin corespondenta rectificat
Imputernicire generala AGOA 25.10.2017
Hotarare AGOA nr. 4 din 25.10.2017
Rezultat vot AGOA 25.10.2017
Extras din Decizia C.A. nr. 13 din 19.09.2017
Pct. 2, 3 si 4 - Nota aprobare distribuire rezerve financiare sub forma de dividende
Pct. 2, 3 si 4- Raport fundamentare - dividende
Pct. 2, 3 si 4 - Adresa M.E solicitare convocare AGA
Pct. 5 - Referat reinnoire mandate membri in functie ai C.A.
Pct.5 - Cerere reinnoire mandat dl. Ilasi Liviu
Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dl. Weiler Dan
Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dl. Mesca Darius Dumitru
Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dna. Chiriac Cristiana
Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dna. Gheorghe Roxana Elena
Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dl. Radu Bugica
Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dl. Lefter Razvan Stefan
Pct. 5 - Raport de activitate dl. Ilasi Liviu
Pct. 5 - Raport de activitate dl. Weiler Dan
Pct. 5 - Raport de activitate dl. Mesca Darius Dumitru
Pct. 5 - Raport de activitate dna. Chiriac Cristiana
Pct. 5 - Raport de activitate dna. Gheorghe Roxana Elena
Pct. 5 - Raport de activitate dl. Bugica Radu
Pct. 5 - Raport de activitate dl. Lefter Razvan Stefan
Pct. 6, 7, 8 si 9 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare
Pct. 6 si 7 - Adresa INS
Pct. 8 - Forma Contract de Mandat
AGEA
19.09.2017
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Imputernicire speciala
Formular vot prin corespondenta
Imputernicire generala AGEA 19.09.2017
Hotararea AGEA nr. 1 din 19.09.2017
Rezultat vot AGEA 19.09.2017
Extras din Decizia C.A. nr. 11 din 10.08.2017
Pct. 2 - Nota Fundamentare vanzare activ Baza Sportiva Strejnic
Pct. 2 - Anexa Nota Fundamentare - Raport evaluare
Pct. 2 - Anexa Nota Fundamentare - Dosar prezentare
Pct. 3 - Informare prelungire termen din Decizia 28 a Camerei de Conturi PH
Pct. 3 - Adresa Camera de Conturi PH
AGOA
19.09.2017
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Imputernicire speciala
Formular vot prin corespondenta
Imputernicire generala AGOA 19.09.2017
Hotararea AGOA nr. 3 din 19.09.2017
Rezultat vot AGOA 19.09.2017
Extras din Decizia C.A. nr. 11 din 10.08.2017
Pct. 2 - Raport semestrial la 30.06.2017
Pct. 2 - Declaratia persoanelor responsabile
Pct. 2 - Situatii Financiare la 30.06.2017
Pct. 2 - Raport BDO Audit asupra sit. fin. semestriale
Pct. 3 - Referat prescriere dividende 2009 - 2013
AGOA
26.04.2017
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Convocator completat
Proiect Hotarare revizuit
Imputernicire speciala
Formular de vot
Imputernicire speciala revizuita
Formular vot prin corespondenta revizuit
Hotararea AGOA nr. 2 din 26.04.2017
Rezultat vot AGOA 26.04.2017
Raport curent nr. 6_convocator AGOA
Extras din Decizia C.A. nr. 3 din 20.03.2017
Pct. 2 - Situatii Financiare la 31.12.2016
Pct. 2 - Raport anual administratori
Pct. 2 - Anexa 1 - Act Constitutiv la 29.11.2016
Pct. 2 - Anexa 1 - CIM Act Constitutiv
Pct. 2 - Anexa 2 - Lista contracte importante incheiate de societate pe anul 2016
Pct. 2 - Anexa 3 - C.V. administratori
Pct. 2 - Anexa 4 - Lista persoane afiliate
Pct. 2 - Anexa 5 - Obiective si indicatorii de performanta pt. admin. - anul 2016
Pct. 2 - Anexa 6 - Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2016
Pct. 2 - Anexa 7 - Lista litigiilor la data de 31.12.2016
Pct. 2 - Raportul auditorului independent
Pct. 3 - Nota repartizarea profitului 2016 si a unor sume din rezultatul reportat
Pct. 4 - Referat descarcare gestiune adm. 2016
Pct. 5 - Raport anual 2016 Comitet de Nominalizare si Remunerare- remun. admin. si dir.general
Pct. 6 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare - subcomponenta 2
Pct. 6 - Forma Act Aditional nr. 10
Extras din Decizia C.A. nr. 4 din 07.04.2017
Pct. 4 - Solicitare I Fond Proprietatea_84.707.656 lei
Pct. 4 - Solicitare II Fond Proprietatea_80.000.000 lei
Raport fundamentare privind solicitarea Fondului Proprietatea
AGOA
07.03.2017
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire speciala
Formular de vot
Hotarare AGOA nr. 1 din 07.03.2017
Rezultat vot AGOA 07.03.2017
Extras din Decizia C.A. nr. 1 din 25.01.2017
Pct. 2 - Nota BVC privind modif. Anexa 1
Pct. 2 - BVC - Anexa nr. 1
Pct. 2 - Memorandum M.E
Pct. 2 - NF aprobare AGOA - BVC 2017
Pct. 2 - BVC - Anexa nr. 2
Pct. 2 - BVC - Anexa nr. 3
Pct. 2 - BVC - Anexa nr. 4
Pct. 2 - BVC - Anexa nr. 5
Pct. 3 - NF aprobare AGOA - Investitii
Pct. 4 - NF ob si indic. perform. - Anexa 1 si 1.1
Pct. 5 - Raport Comitet Nominalizare si Remunerare
Pct. 5 - Act Aditional nr. 9 si Anexe
AGEA
29.11.2016
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire speciala
Formular de vot
Hotararea AGEA nr. 4 din 29.11.2016
Rezultat vot AGEA 29.11.2016
Extras din Decizia C.A. nr. 11 din 25.10.2016
Extras din Decizia C.A. nr. 12 din 14.11.2016
Pct. 2 - Nota privind sediul din bld.Independentei nr. 7
Pct. 3 - Informare perspective strategice de dezvoltare
AGOA
29.11.2016
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire speciala
Formular de vot
Hotarare AGOA nr. 3 din 29.11.2016
Rezultat vot AGOA 29.11.2016
Extras din Decizia C.A. nr. 11 din 25.10.2016
Extras din Decizia C.A. nr. 12 din 14.11.2016
Pct. 2 - Propunere Comitet Audit privind auditor
Pct. 2 - Propunere Comitet Audit privind auditor semnat
Pct. 2 - Nota privind propunere numire BDO Audit
Pct. 3 - Raportul administratorilor semestrul I 2016
AGEA
05.07.2016
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire speciala
Formular de vot
Hotararea AGEA nr. 3 din 05.07.2016
Rezultat vot AGEA 05.07.2016
Extras Decizia CA nr. 13 din 16.10.2015
Extras Decizia C.A. nr. 4 din 13.04.2016
Extras Decizia CA nr. 7 din 30.05.2016
Referat majorare capital
Raport evaluare majorare capital social
NOTA Impact majorare capital social terenuri 2016
AGEA
19.05.2016
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire speciala
Formular de vot
Hotararea AGEA nr. 1 din 19.05.2016
Hotarare AGEA nr. 2 din 20.05.2016
Rezultat vot AGEA 20.05.2016
Extras Decizia CA nr.13 din 16.10.2015
Extras din Decizia C.A. nr. 4 din 13.04.2016
Referat majorare capital
Raport evaluare majorare capital social
Extras Act Constitutiv ptr vot AGEA 19.05.2016 - majorare capital
NOTA - Impact majorare capital social terenuri 2016
AGOA
28.04.2016
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Hotarare AGOA nr. 2 din 28.04.2016
Rezultat vot
Situatii financiare 2015
Declaratie persoane responsabile
Raport anual al administratorilor 2015
Anexe la Raportul anual al administratorilor 2015:
Anexa a - Acte Constitutive 2015
Anexa a - CIM Acte Constitutive 2015
Anexa b - Lista contracte 2015
Anexa c - CV administratori actuali
Anexa d - Lista persoane afiliate
Anexa e - Ob. si indicatori de performanta pt administratori anul 2015
Anexa f - Raport sistem control intern managerial la 31.12.2015
Anexa g - Declaratie conformitate
Anexa h - 1. Lista dosare calitate reclamanta
Anexa h - 2. Lista dosare parata

Anexa h - 3. Lista dosare dubla calitate
Anexa h - 4. Lista dosare parte
Referat repartizare profit anul 2015
Nota distribuire dividend special
Extras Decizia CA nr. 3 din 24.03.2016
Pct. 4 - Referat descarcare gestiune
Pct. 6 - Raport anual al Comitetului de nominalizare si remunerare
Pct. 7 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare-Act Aditional
Pct. 7 - Forma Act Aditional
Pct. 9 - Raport stadiul realizarii masurilor dispuse prin Decizia 28-2013 a Camerei de Conturi
Pct. 10 - Inform. privind realizarea fizica si valorica a Programului de investitii 2015
Extras din Decizia C.A. nr. 3 din 24.03.2016
Situatii financiare 2015 auditate
Raportul administratorilor 2015 auditat
Raportul Auditorului asupa situatiilor financiare
Extras Dec CA nr. 13 din 16.10.2015
Pct. 6 - Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare final
Intrebare de la M.E.
Dividend special - Raspuns M.E
Extras din Decizia C.A. nr. 4 din 13.04.2016
AGOA
17.03.2016
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Hotarare AGOA nr. 1 din 17.03.2016
Rezultat vot
Extras Decizie CA nr. 13 din 16.10.2015
Extras Decizie C.A. nr. 2 din 09.02.2016
Pct. 2 - Nota fundamentare BVC 2016
Pct. 3 - Nota de fundamentare Program investitii 2016
Pct. 3 - Extras Decizie CA nr. 1 din 20.01.2016
Pct. 4 - Nota fundamentare si Anexe 1 si 1.1
Pct. 5 - Forma Act Aditional 7 cu anexe
Pct. 5 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare
Pct. 7 - Referat contractare servicii asistenta juridica
AGEAConvocatorImputernicire specialaHotărârea AGEA nr. 3. din 17.12.2015 Extras Decizie C.A. nr. 14 din 11.11.2015
17.12.2015NotaFormular de vot prin corespondentaRezultat vot Pct. 2 – Referat vanzare Independentei nr. 7
Proiect de HotararePct. 2 – NF privind mandate MEIMMA vanzare activ Independentei 7
Pct. 2 – Raport evaluare
Pct. 3 – Referat consult. juridica ptr. maj. cap. social
AGOAConvocatorImputernicire specialaHotărârea AGOA nr. 5 din 17.12.2015Extras Decizia C.A. nr. 14 din 11.11.2015
17.12.2015NotaFormular de vot prin corespondentaRezultat votExtras Decizia C.A. nr. 13 din 16.10.2015
Proiect de HotarareBuletin corespondenta revocare-alegerePct. 2 – NF aprobare BVC rectificat
Buletin vot secret – in AGOAPct. 2 – MO HG BVC rectificat 2015 – completare Pct. 2
Pct. 3 – NF ob. si indic. perform. admin. conf BVC rectificat 2015
Pct. 4 – Raport com. Nomin. si remun.
Pct. 5 – Act Aditional nr 6 la Contractul de Administrare
Pct. 8 – Lista alegere admin. nou
Pct. 8 – CV Lefter Razvan
Pct. 10 – Contract Administrator nou
AGOAConvocatorImputernicire specialaHotararea AGOA nr. 4 din 14.09.2015Extras Decizia C.A. nr. 10 din 10.08.2015
14.09.2015NotaFormular de vot prin corespondentaRezultatul votuluiPct. 1 – Raport semestrul I 2015
Proiect de HotararePct. 1 – Anexa Rap. Sem. I – Sit. Contracte 500.000 euro<
Pct. 1 – Anexa Rap. Sem. I – Sit. Contracte 100.000 euro<
Pct. 1 – Anexa Rap. Sem. I – Acte Constitutive
Pct. 1 – Declaratie persoane responsabile
Pct. 1 – Raportare contabila semestriala
Pct. 1 – Situatii financiare interimare simplificate la 30.06.2015
Pct. 2 – Referat contractare serv. externe de asistenta juridica
Pct. 3,4,5,6 – Raport Comitet Nominalizare si Remunerare
Pct. 7 – Forma propusa de Act Aditional nr. 5 la contractele de administrare
AGEAConvocatorImputernicire specialaHotararea AGEA nr. 2 din 10.06.2015Extras Decizia CA nr 6 din 28.04.2015
10.06.2015NotaFormular de vot prin corespondentaRezultatul votuluiPct. 1 Referat majorare KS
Proiect de HotararePct.2 Referat modif Act Constitutiv
AGOAConvocatorImputernicire specialaHotarararea AGOA nr. 3 din 10.06.2015Extras Decizia CA nr 6 din 28.04.2015
10.06.2015NotaFormular de vot prin corespondentaRezultatul votuluiPct. 1 NF BVC Anexa 1
Proiect de HotararePct.2a) Anexe 1 si 1.1 la Contractele de Adm
Pct. 2b) Forma propusa de Act Aditional nr.4 la Contractele de Admin
Pct. 3 Informare contract CFR Marfa
M.Of. de aprobare a BVC 2015
AGOAConvocatorProcuraHotararea AGOA nr. 2 din 28.04.2015Situatii Financiare la 31.12.2014
28.04.2015NotaFormular de vot
Formular de vot actualizat
Rezultat votRaportul anual al administratorilor 2014
Anexe la Raportul anual al administratorilor 2014:
Proiect de HotarareProcura actualizata- Actul Constitutiv la 05.11.2014 + Decizia CA nr. 15 / 05.11.2014;
Convocator actualizat- Actul Constitutiv la 23.10.2014 + Hotararea AGOA nr. 7 /23.10.2014;
Proiect de hotarare actualizat- Actul Constitutiv la 16.01.2014 + Hotararea AGEA nr. 1 /16.01.2014;
Convocator completat-M.O.R.– CIM Acte Constitutive 2014;
– Lista contracte 2014;
CV-uri administratori 2014:
– Ilasi Liviu
– Weiler Dan
– Mesca Darius Dumitru
– Dinu Dragos
– Bugica Radu
– Chiriac Cristiana
– Gheorghe Elena Roxana
– Lista persoane afiliate;
– Indicatorii de performanta ai administratorilor/ 2014;
– Raport asupra sist de control intern managerial la 31.12.2014;
Referat repartizare profit 2014;
Referat actualizat repartizare profit 2014;
Declaratia persoanelor responsabile;
Raport auditor independent – Draft;
Referat descarcare de gestiune;
Referat asigurare administrator;
Model act adit 3 contracte adm;
Extras din Decizia nr. 4/ 25.03.2015;
Raport Comitet Nominalizare
Situatii Financiare 2014 auditate
Raportul administratorilor pe 2014 auditat
Raportul auditorului independent
Extras din Decizia C.A. nr. 5 / 08.04.2015
AGOAConvocatorProcuraHotararea AGOA nr. 1 din 24.03.2015Extras Decizia C.A. nr. 2 din 11.02.2015
24.03.2015NotaFormularRezultat votPct.1 BVC 2015
Proiect de HotararePct.2 Programe Investitii 2015-2017
Pct.3 Referat ROF CA
Pct.3 Anexa Referat ROF CA
Pct.4 Referat Juridic
AGEAConvocatorProcuraHotararea AGEA nr. 1 din 19.03.2015Extras Decizia C.A. nr.2 din 11.02.2015
19.03.2015NotaFormularRezultat votPct.1 Referat Modificare Act Constitutiv
Proiect de HotarareAnexa cu propuneri de modificare a Actului Constitutiv
Adresa Depozitar Central
Nota Interna nr.4421 / 02.02.2015

Arhiva documente AGA 2006-2014