Sistem de management integrat

Certificarea sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă a avut loc pentru prima dată în septembrie 2007, cu recertificări din trei în trei ani. Anual au loc audituri de supraveghere efectuate de către auditorii organismului de certificare DNV-GL Business Assurance Hub România.

Ȋn septembrie 2016 a avut loc certificarea sistemului de management al energiei, implementat ȋn organizația Conpet ȋn conformitate cu cerințele ISO 50001:2011.

Directorul General al CONPET S.A. a stabilit politicile referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă și energie, ținând cont de următoarele elemente:

  • Direcțiile strategice ale organizației;
  • Cerințe ale standardelor de referință, cerințe legale și alte cerințe
  • Analiza contextului organizației și a cerințelor părților interesate relevante

Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă este orientată către satisfacerea cerințelor clienților și a altor părţi interesate relevante, respectarea cerințelor legale aplicabile organizației şi asigurarea pentru întregul personal a unui mediu de lucru sănătos în condiții de securitate.

Politica referitoare la energie este orientată către ȋmbunătățirea continuă a performanței energetice a organizației şi respectarea cerințelor legale privind eficiența energetică.

În urma auditului extern de supraveghere si tranzitie la cerintele standardului ISO 50001:2018, efectuat de DNV-GL Business Assurance Hub România, în luna septembrie 2020, se mențin certificatele:

Începând cu anul 2010, a fost implementat și Sistemul de management al siguranței feroviare, în conformitate cu cerințele legale naționale privind siguranţa feroviară şi Directivele Europene de referinţă. Domeniul de aplicare al acestui sistem cuprinde rampele CF în care CONPET S.A. efectuează operațiuni de manevră feroviară.

Prin Politica referitoare la siguranța feroviară, CONPET S.A. se angajează să acționeze pentru atingerea obiectivelor comune de siguranță și respectarea cerințelor prevăzute în reglementările naționale și ale Uniunii Europene.

Pentru rampele CF, Autoritatea Feroviară Română (AFER) a acordat societăţii Licența pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar (manevră feroviară).

Pentru rampele CF în care CONPET S.A. efectuează numai manevră feroviară în interes propriu/ pentru terți/ pe linie ferată industrială care nu este proprietatea societății, AFER a eliberat Certificatul Unic de Siguranta nr. OMF 2020008 și la data de 28.06.2021 a actualizat anexa B, prin eliberarea noului Certificat Unic de Siguranta nr. OMF 2021007, în conformitate cu OMTIC nr. 743/2020.

În cadrul societatii CONPET SA se află în derulare un program de implementare a sistemului de management anti-mită, conform cerințelor ISO 37001.
Prin Politica anti-mită, conducerea CONPET S.A. se angajează să nu tolereze nicio faptă de coruptie, să se conformeze cu legislația anti-mită aplicabilă organizației și să încurajeze semnalarea de către orice angajat sau terță parte relevantă, a actelor sau tentativelor de mituire, fără frica de represalii.