Responsabilitate față de mediu

Responsabilitatea față de mediul înconjurător și grija pentru comunitatea în care ne desfășurăm activitatea sunt prioritățile noastre majore. Ne-am asumat următoarele angajamente față de mediu:

  • funcționarea companiei conform cerințelor legale în vigoare și altor cerințe aplicabile pentru aspecte precum emisiile de poluanți în aer, deșeurile solide și lichide generate de activitățile, produsele și serviciile noastre;
  • optimizarea permanentă a performanțelor în activitatea de protecție a mediului, prin prevenirea poluării, a riscurilor tehnologice și a accidentelor cu repercusiuni negative asupra mediului înconjurător;
  • utilizarea eficientă a energiei, resurselor naturale, materialelor și materiilor prime în activitățile pe care le desfășurăm;
  • conștientizarea personalului propriu și a celui care lucrează în numele societății cu privire la importanța respectării riguroase a reglementărilor și recomandărilor de protecție a mediului;
  • informarea şi comunicarea optimă cu personalul propriu, în vederea participării active la realizarea obiectivelor și programului de management de mediu.

Am identificat aspectele de mediu ale activităților pe care le putem controla și influența, luând în considerare activitățile curente și dezvoltările planificate sau noi, pentru condiții de funcționare normală și anormală, precum și situații de urgență anticipate.

Am determinat aspectele care pot avea un impact semnificativ asupra mediului și am stabilit măsurile, corelate cu obiectivele și țintele de mediu, care s-au concretizat în Programul de Management de Mediu.

Sistemul de management al mediului, implementat, menținut și îmbunătățit continuu, crează condițiile necesare pentru prestarea serviciilor de transport în conformitate cu cerințele legale și alte cerinte, la care CONPET S.A. a subscris, aplicabile aspectelor sale de mediu, pentru prevenirea poluării și creșterea performanței de mediu.

Raport privind informația de mediu 2024: Trimestrul I |

Raport privind informația de mediu 2023: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2022: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2021: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2020: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2019: Trimestrul I  | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2018: Trimestrul I | Trimestrul II  | Trimestrul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2017: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2016: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2015: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2014: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III

Raport privind informația de mediu 2013: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

INFORMAŢII SEVESO

Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled, jud. Timiș.

Informații comunicate publicului 2023
Informații comunicate publicului august 2022
Informații comunicate publicului mai 2022

Informații comunicate publicului 2022

Informații comunicate publicului 2021
Informații comunicate publicului 2020

Sinteza raportului de inspecție 2023
Sinteza raportului de inspecție 2022
Sinteza raportului de inspecție 2021
Sinteza raportului de inspecție 2020

 

Stația de pompare țiței Poiana Lacului, jud. Argeș.

Informații comunicate publicului 2024
Informații comunicate publicului noiembrie 2023
Informații comunicate publicului 2023

Informații comunicate publicului iunie 2022
Informații comunicate publicului februarie 2022
Informații comunicate publicului august 2021
Informații comunicate publicului 2021
Informații comunicate publicului 2020

Sinteza Raportului de inspectie iunie 2024
Sinteza raportului de inspecție 2023
Sinteza raportului de inspecție 2022.
Sinteza raportului de inspecție 2021.
Sinteza raportului de inspecție 2020.

 

Stația automatizată de pompare țiței Călăreți, jud. Călărași.

Informații comunicate publicului octombrie 2023
Informații comunicate publicului 2022
Informații comunicate publicului septembrie 2021
Informații comunicate publicului august 2021
Informații comunicate publicului 2020

Sinteza raportului de inspecție 2023
Sinteza raportului de inspecție 2022

Sinteza raportului de inspecție septembrie 2021
Sinteza raportului de inspecție  august 2021
Sinteza raportului de inspecție 2020.

 

Stația de pompare țiței Siliștea, jud. Dâmbovița.

Informații comunicate publicului noiembrie 2023
Informații comunicate publicului 2023

Informații comunicate publicului 2022
Informații comunicate publicului septembrie 2021

Informații comunicate publicului iulie 2021
Informații comunicate publicului 2020

Sinteza raportului de inspecție 2023
Sinteza raportului de inspecție 2022
Sinteza raportului de inspecție 2021

Sinteza raportului de inspecție 2020

 

Stația automatizată țiței Orlești, jud. Vâlcea.

Informații comunicate publicului 2023
Informații comunicate publicului aprilie 2022
Informații comunicate publicului martie 2022
Informații comunicate publicului 2021
Informații comunicate publicului 2020

Sinteza raportului de inspecție 2023
Sinteza raportului de inspecție 2022
Sinteza raportului de inspecție 2021
Sinteza raportului de inspecție 2020

 

Rampa de încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila.

Informații comunicate publicului decembrie 2023
Informații comunicate publicului 2023
Informații comunicate publicului 2022
Informații comunicate publicului 2021
Informații comunicate publicului 2020

Sinteza raportului de inspecție 2023
Sinteza raportului de inspecție 2022
Sinteza raportului de inspecție 2021
Sinteza raportului de inspecție 2020

 

Stația de pompare țiței Cartojani, jud. Giurgiu.

Informații comunicate publicului 2023
Informații comunicate publicului 2022
Informații comunicate publicului 2022
Informații comunicate publicului 2021
Informații comunicate publicului 2020

Sinteza raportului de inspecție 2023
Sinteza raportului de inspecție 2022
Sinteza raportului de inspecție 2021
Sinteza raportului de inspecție 2020

 

Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești jud. Gorj.

Informatii comunicate publicului decembrie 2023
Informații comunicate publicului 2023
Informatii comunicate publicului decembrie 2022

Informatii comunicate publicului mai 2022
Informații comunicate publicului septembrie 2021
Informații comunicate publicului iulie 2021
Informații comunicate publicului 2020

Sinteza Raportului de inspectie decembrie 2023
Sinteza raportului de inspecție decembrie 2022
Sinteza raportului de inspecție mai 2022
Sinteza raportului de inspecție septembrie 2021
Sinteza raportului de inspecție iulie 2021
Sinteza raportului de inspecție 2020

PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI 2024

Program de Prevenire si Reducere a Cantităților de Deșeuri 2024
ANEXA 1 – Situatia deseurilor an 2023

PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI 2023

Program de Prevenire si Reducere a Cantităților de Deșeuri 2023
Anexa 3 – Situația deșeurilor an 2022

PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI 2022

Program de Prevenire și Reducere a Cantităților de Deșeuri 2022
Anexa 3 – Situația deșeurilor an 2021
Anexa 2 – Situația deșeurilor an 2020
Anexa 1 – Situația deșeurilor an 2019