Responsabilitate față de mediu

Responsabilitatea față de mediul înconjurător și grija pentru comunitatea în care ne desfășurăm activitatea sunt prioritățile noastre majore. Ne-am asumat următoarele angajamente față de mediu:

  • funcționarea companiei conform cerințelor legale în vigoare și altor cerințe aplicabile pentru aspecte precum emisiile de poluanți în aer, deșeurile solide și lichide generate de activitățile, produsele și serviciile noastre;
  • optimizarea permanentă a performanțelor în activitatea de protecție a mediului, prin prevenirea poluării, a riscurilor tehnologice și a accidentelor cu repercusiuni negative asupra mediului înconjurător;
  • utilizarea eficientă a energiei, resurselor naturale, materialelor și materiilor prime în activitățile pe care le desfășurăm;
  • conștientizarea personalului propriu și a celui care lucrează în numele societății cu privire la importanța respectării riguroase a reglementărilor și recomandărilor de protecție a mediului;
  • informarea şi comunicarea optimă cu personalul propriu, în vederea participării active la realizarea obiectivelor și programului de management de mediu.

Am identificat aspectele de mediu ale activităților pe care le putem controla și influența, luând în considerare activitățile curente și dezvoltările planificate sau noi, pentru condiții de funcționare normală și anormală, precum și situații de urgență anticipate.

Am determinat aspectele care pot avea un impact semnificativ asupra mediului și am stabilit măsurile, corelate cu obiectivele și țintele de mediu, care s-au concretizat în Programul de Management de Mediu.

Sistemul de management al mediului, implementat, menținut și îmbunătățit continuu, crează condițiile necesare pentru prestarea serviciilor de transport în conformitate cu cerințele legale și alte cerinte, la care CONPET S.A. a subscris, aplicabile aspectelor sale de mediu, pentru prevenirea poluării și creșterea performanței de mediu.

Raport privind informația de mediu 2021: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III

Raport privind informația de mediu 2020: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2019: Trimestrul I  | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2018: Trimestrul I | Trimestrul II  | Trimestrul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2017: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2016: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2015: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2014: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III

Raport privind informația de mediu 2013: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

INFORMAŢII SEVESO

Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled, jud. Timiș.

Informatii comunicate publicului 2021
Informatii comunicate publicului 2020

Sinteza raportului de inspecție realizată la Rampa încărcare țiței și gazolină Biled, jud. Timiș, 2021
Sinteza raportului de inspecție realizată la Rampa încărcare țiței și gazolină Biled, jud. Timiș, 2020

 

 Stația de pompare țiței Poiana Lacului, jud. Argeș.

Informatii communicate publicului 2021- luna august
Informatii comunicate publicului 2021
Informatii comunicate publicului 2020

Sinteza Raportului de inspecție realizată la Stația automatizată de pompare țiței Poiana Lacului, jud. Argeș 2021.
Sinteza Raportului de inspecție realizată la Stația de pompare țiței Poiana Lacului, jud. Argeș 2020.

 

 Stația automatizată de pompare țiței Călăreți, jud. Călărași.

Informatii comunicate publicului septembrie 2021
Informatii comunicate publicului august 2021
Informatii comunicate publicului 2020

Sinteza Raportului de inspecție realizată la Stația automatizată de pompare țiței Călăreți, jud. Călărași septembrie 2021
Sinteza Raportului de inspecție realizată la Stația automatizată de pompare țiței Călăreți, jud. Călărași august2021
Sinteza Raportului de inspecție realizată la Stația automatizată de pompare țiței Călăreți, jud. Călărași 2020.

 

 Stația de pompare țiței Siliște, jud. Dâmbovița.

Informatii comunicate publicului septembrie 2021
Informatii comunicate publicului iulie 2021
Informatii comunicate publicului 2020

Sinteza Raportului de inspecție realizată la Stația de pompare țiței Siliștea, jud. Dâmbovița. 2021
Sinteza Raportului de inspecție realizată la Stația de pompare țiței Siliștea, jud. Dâmbovița. 2020

 

Stația automatizată țiței Orlești, jud. Vâlcea.

Informatii comunicate publicului – octombrie 2021
Informatii comunicate publicului 2020

Sinteza raportului de inspectie – octombrie 2021
Sinteza Raportului de inspecție realizată la Stația automatizată țiței Orlești, jud. Vâlcea.

 

Rampa de încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila.

Informatii comunicate publicului septembrie 2021
Informatii comunicate publicului 2020

Sinteza Raportului de inspecție realizată la Rampa de încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila. 2021
Sinteza Raportului de inspecție realizată la Rampa de încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila. 2020

 

Stația de pompare țiței Cartojani, jud. Giurgiu.

Informatii comunicate publicului 2021
Sinteza Raportului de inspectie 2021

Informatii comunicate publicului 2020
Sinteza raportului privind inspecția SEVESO realizată la Stația de pompare țiței Cartojani 2020

 

Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești jud. Gorj.

Informații Comunicate publicului septembrie 2021
Informații Comunicate publicului iulie 2021
Informații Comunicate publicului 2020

Sinteza raportului de inspecție SEVESO realizată la Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampa de descarcare țiției și gazolină Bărbătești septembrie 2021
Sinteza raportului de inspecție SEVESO realizată la Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampa de descarcare țiției și gazolină Bărbătești iulie 2021
Sinteza Raportului de inspecție realizată la Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești jud. Gorj.