Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Politica de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal pentru angajați

Notă de informare atenționare acces in incintele Conpet

Notă de informare pentru acționarii societății

 

 

 

Cerere privind accesul la datele prelucrate

Cerere privind rectificarea datelor personale

Cerere privind restrictionarea prelucrarii datelor personale

Cerere privind stergerea datelor personale prelucrate

 

 

 

 

“Pentru a i se da curs, cererea persoanei vizate trebuie sa fie datată și semnată. Scopul colectării informațiilor este de a se permite identificarea corectă a persoanei în vederea soluționării cererii”

Legislație

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 ).

Link-uri utile:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Contact: DPO@conpet.ro