Misiune, Viziune, Valori

headerpag-mvv

Viziunea:

CONPET urmărește, în principal:

  • Eficacitate și siguranță operațională;
  • Optimizarea performanțelor;
  • Dezvoltarea durabilă a societății;
  • Perfecționarea continuă, adaptabilitate și creștere calitativă;
  • Responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător.

Misiunea:

  • Misiunea CONPET este de a opera Sistemul Național de Transport prin Conducte în condiții de siguranța, eficiență, acces la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

Valorile societății:

  • Profesionalism, eficiență și performanță
  • Perfecționare continuă, adaptabilitate și creștere calitativă
  • Responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător