Regulament de guvernanță corporativă

headerpag-guvcorp

Conform Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti, emitenţii de acţiuni au adoptat structuri clare şi transparente de guvernanţă corporativă, pe care le-au dezvăluit în mod adecvat publicului larg.

CONPET S.A. a promovat şi aprobat, pentru prima oara, prin Decizia C.A. nr. 7 din 27.03.2014, Regulamentul de Guvernanţă Corporativă al Societăţii. CONPET S.A. îşi asumă, prin acest document, principiile specificate în Codul de Guvernanţă Corporativă al BVB, ţinând cont de caracteristicile şi activitatea sa specifică.

Structurile de guvernanţă corporativă, definite prin Regulamentul de Guvernanţă Corporativă, stabilesc funcţiile corespunzătoare ale membrilor Consiliului de Administraţie şi conducerii executive, precum şi competenţele şi responsabilităţile acestora.

În Raportul Anual, Emitentul prevede un capitol dedicat guvernanţei corporative, unde sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanţa corporativă, înregistrate în cursul anului financiar precedent.

Act Constitutiv la 27.04.2023
Act Constitutiv dupa AGEA din 28.04.2022
Act Constitutiv dupa AGEA din 18.12.2018
Regulament de Guvernanţă Corporativă