Consiliul de Administrație

headerpaglarge-consiliul

Actualii membrii ai Consiliului de Administrație au fost numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) nr. 5 din data de 22.08.2018, cu excepția dlui. Buică Nicușor – Marian care a fost numit în calitate de administrator prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 30.09.2019.

NumeCalitate în C.A.Experiență profesională
GHEORGHE Cristian - FlorinPreședinte C.A., numit prin Decizia C.A. nr. 20/ 28.08.2018Director General - Direcția Generală Țiței și Gaze Naturale, Ministerul Energiei
vezi CV
POPA Claudiu - AurelianMembruJurist, Consilier juridic 1A - Direcția Generală Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în Energie, Ministerul Energiei
vezi CV
GAVRILĂ Florin - DanielMembruAnalist Tranzacții, SIF Banat - Crișana SA, Arad
vezi CV
ALBULESCU Mihai - AdrianMembruProfesor universitar, Universitatea Petrol și Gaze Ploiești
vezi CV
IACOB Constantin - CiprianMembruJurist, Avocat titular la CIA ʺIacob Ciprian”
vezi CV
BUICĂ Nicușor - MarianMembruDirector General, SAI Muntenia Invest S.A.
vezi CV
KOHALMI - SZABO Luminița - DoinaMembruConf. univ. dr., Universitatea Creștină ''Dimitrie Cantemir", Facultatea de Științe Politice
vezi CV
catalog-recrutare
catalog-comitete