Consiliul de Administrație

headerpaglarge-consiliul

Actuala componență a Consiliului de Administrație al societății este stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din data de 18.08.2023.

Statutul administratorilor provizorii: finali, cu o durată a mandatului de 4 ani (perioada 22.08.2023 – 21.08.2027), urmare finalizării procesului de recrutare și selecție conform O.U.G. nr. 109/ 2011 respectiv privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

NumeCalitate în C.A.Experiență profesională
GHEORGHE Cristian - FlorinAdministrator
Președinte C.A. numit prin Decizia C.A. nr. 22/ 18.08.2023
Director General - Direcția Generală Piețe de Electricitate și Gaze Naturale, Eficiență și Riscuri, Ministerul Energiei
vezi CV
BUICĂ Nicușor - MarianAdministrator Director General, SAI Muntenia Invest S.A.
vezi CV
KOHALMI - SZABO Luminița - DoinaAdministrator Conf. univ. dr., Universitatea Creștină ''Dimitrie Cantemir"
vezi CV
TĂNĂSICĂ Oana - CristinaAdministrator Avocat, Cabinet de Avocat Tănăsică Oana
vezi CV
GAVRILĂ Florin - DanielAdministrator Director Departament Investiții, SIF Banat - Crișana SA
vezi CV
ZAMAN Andrei - MihaiAdministrator Director General, SC AFFICHAGE ROMANIA SRL
vezi CV
DĂNILĂ Alin - MihaelAdministrator Director Adjunct, SGU Ploiești
vezi CV

Situatie administratori 2019 – 2023

CV alți administratori perioada 2020 – 2023
1. CV dl. Mesca Darius-Dumitru_pana in 2021
2. CV dl. Popa Claudiu-Aurelian_pana in 2022
3. CV dl. Iacob Ciprian-Constantin_pana in 2022
4. CV dl. Albulescu Mihai-Adrian_pana in 2022
5. CV dna. Barbu Irina – Mihaela_februarie – august 2023

catalog-recrutare
catalog-comitete

Contract de administrare/ mandat

Formă Contract de administrare urmare AGOA din 27.03.2014
Formă Act Adiţional nr. 1 la contractul de administrare
Formă Act Adiţional nr. 2 la contractul de administrare
Formă Act Adiţional nr. 3 la contractul de administrare
Formă Act Adiţional nr. 4 la contractul de administrare
Formă Act Adiţional nr. 5 la contractul de administrare
Formă Act Adiţional nr. 6 la contractul de administrare
Formă Act Adiţional nr. 7 la Contractul de Administrare
Formă Act Aditional nr.8 la Contractul de Administrare
Formă Act Adiţional nr. 9 la Contractul de Administrare
Formă Act Adiţional nr. 10 la Contractul de Administrare
Formă contract de administratie urmare AGOA 28.11.2017
Formă Act Adițional nr. 1 la Contractul de Administrație AGOA 05.03.2018
Formă Act Adițional nr. 2 la Contractul de Administrație AGOA 05.03.2018
Formă contract de administrație urmare numirii administrator AGOA 05.03.2018
Formă Act Adițional nr. 1 urmare numirii administrator AGOA 05.03.2018
Formă Contract de administrare urmare AGOA din 17.05.2018
Formă Contract de Mandat urmare AGOA din 22.08.2018
Formă Act Adițional nr. 1 la Contract de Mandat urmare AGOA 18.12.2018
Formă contract de mandat administrator provizoriu 04.07.2019
Formă Contract de mandat administrator numit în 30.09.2019
Forma Contract de mandat administrator provizoriu_AGOA 04.08.2021
Formă Contract de mandat administrator provizoriu AGOA 07.12.2021

       Anul 2022
Forma Contract de mandat administrator provizoriu_AGOA 28.04.2022
Forma Contract de mandat_adm. provizorii numiti prin Hot. AGOA nr. 4_18.08.2022
Forma Contract de mandat_adm. provizorii numiti prin Hot. AGOA nr. 6_28.10.2022
Forma Act Aditional nr. 1 la Contractul de Mandat urmare Hot. AGOA nr. 7 din 14.12.2022

  Anul 2023
Forma Contract de Mandat_adm. provizorii numiti prin Hot. AGOA nr. 1_17.02.2023
Forma Act Aditional nr. 1 la Contract de Mandat urmare Hot. AGOA nr. 3 din 21.06.2023
Forma Contract de Mandat_adm. numiti prin Hotararea AGOA nr. 4 din 18.08.2023
Forma Act Aditional nr. 1 la Contract de Mandat urmare Hot. AGOA nr. 6 din 19.12.2023

Politica de remunerare
Politica de remunerare administratori si directori_28.04.2021
Hotararea AGOA nr. 1 din 28.04.2021
Hotararea AGOA nr. 4 din 18.08.2023
Hotararea AGOA nr. 6 din 19.12.2023
Extras din Decizia C.A. nr. 42 din 19.12.2023

Informații privind afilierea politică a membrilor C.A. actuali – CONPET S.A.
Informatii privind afilierea politica a membrilor C.A. CONPET S.A. afisate conform Anexei 5 din HG_1269 din 2021

Documente utile

Cod de Etică și Integritate Data: 24.10.2023  Ora: 13:30
Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie
Regulament de Organizare si Functionare Comitete Consultative|
Act Constitutiv la 27.04.2023