Consiliul de Administrație

headerpaglarge-consiliul

Actuala componență a Consiliului de Administrație al societății, stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din data de 17.02.2023, este următoarea (statutul administratorilor: interimari, cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de 22.02.2023 și până la data de 21.06.2023 (inclusiv), în conformitate cu prevederile art. 641, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 respectiv privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A.:

NumeCalitate în C.A.Experiență profesională
GHEORGHE Cristian - FlorinAdministrator provizoriu
Președinte C.A. numit prin Decizia C.A. nr. 6/ 22.02.2023
Director General - Direcția Generală Piețe de Electricitate și Gaze Naturale, Eficiență și Riscuri, Ministerul Energiei
vezi CV
BUICĂ Nicușor - MarianAdministrator provizoriuDirector General, SAI Muntenia Invest S.A.
vezi CV
KOHALMI - SZABO Luminița - DoinaAdministrator provizoriuConf. univ. dr., Universitatea Creștină ''Dimitrie Cantemir"
vezi CV
TĂNĂSICĂ Oana - CristinaAdministrator provizoriuAvocat, Cabinet de Avocat Tănăsică Oana
vezi CV
GAVRILĂ Florin - DanielAdministrator provizoriuDirector Departament Investiții, SIF Banat - Crișana SA
vezi CV
ZAMAN Andrei - MihaiAdministrator provizoriuDirector General, SC AFICHAGE ROMANIA SRL
vezi CV
BARBU Irina - MihaelaAdministrator provizoriuConsilier Cabinet Președinte, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
vezi CV

Situatie administratori 2019 – 2023

catalog-recrutare
catalog-comitete

Contract de administrare/ mandat

Formă Contract de administrare urmare AGOA din 27.03.2014
Formă Act Adiţional nr. 1 la contractul de administrare
Formă Act Adiţional nr. 2 la contractul de administrare
Formă Act Adiţional nr. 3 la contractul de administrare
Formă Act Adiţional nr. 4 la contractul de administrare
Formă Act Adiţional nr. 5 la contractul de administrare
Formă Act Adiţional nr. 6 la contractul de administrare
Formă Act Adiţional nr. 7 la Contractul de Administrare
Formă Act Aditional nr.8 la Contractul de Administrare
Formă Act Adiţional nr. 9 la Contractul de Administrare
Formă Act Adiţional nr. 10 la Contractul de Administrare
Formă contract de administratie urmare AGOA 28.11.2017
Formă Act Adițional nr. 1 la Contractul de Administrație AGOA 05.03.2018
Formă Act Adițional nr. 2 la Contractul de Administrație AGOA 05.03.2018
Formă contract de administrație urmare numirii administrator AGOA 05.03.2018
Formă Act Adițional nr. 1 urmare numirii administrator AGOA 05.03.2018
Formă Contract de administrare urmare AGOA din 17.05.2018
Formă Contract de Mandat urmare AGOA din 22.08.2018
Formă Act Adițional nr. 1 la Contract de Mandat urmare AGOA 18.12.2018
Formă contract de mandat administrator provizoriu 04.07.2019
Formă Contract de mandat administrator numit în 30.09.2019
Forma Contract de mandat administrator provizoriu_AGOA 04.08.2021
Formă Contract de mandat administrator provizoriu AGOA 07.12.2021

       Anul 2022
Forma Contract de mandat administrator provizoriu_AGOA 28.04.2022
Forma Contract de mandat_adm. provizorii numiti prin Hot. AGOA nr. 4_18.08.2022
Forma Contract de mandat_adm. provizorii numiti prin Hot. AGOA nr. 6_28.10.2022
Forma Act Aditional nr. 1 la Contractul de Mandat urmare Hot. AGOA nr. 7 din 14.12.2022

  Anul 2023
Forma Contract de Mandat_adm. provizorii numiti prin Hot. AGOA nr. 1_17.02.2023

Politica de remunerare

Politica de remunerare administratori si directori_28.04.2021

Informații privind afilierea politică a membrilor C.A. – CONPET S.A.

Informatii privind afilierea politica a membrilor C.A. CONPET S.A. afisate conform Anexei 5 din HG_1269 din 2021

Documente utile

Cod de Etică și Integritate
Regulament privind activitatea consilierului de etică și integritate CONPET

Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie
Regulament de Organizare si Functionare Comitete Consultative