Servicii de asigurare voluntară de sănătate, pentru salariaţii societăţii CONPET S.A 2022

Servicii de asigurare voluntară de sănătate, pentru salariaţii societăţii CONPET S.A 2022

Atribuire

 

Concurs ocupare post specialist îmbunătățire procese (Specialist Sisteme geografice informaționale)

Anunț ocupare post specialist îmbunătățire procese (Specialist Sisteme geografice informaționale) – Serv. SCADA și Automatizări
Etape concurs specialist îmbunătățire procese (specialist GIS)
Tematică și bibliografie concurs specialist îmbunătățire procese (specialist GIS)
Anunț prelungire perioadă înscriere concurs specialist îmbunătățire procese (Specialist Sisteme geografice informaționale)
Etape concurs specialist îmbunătățiri procese (specialist GIS) – ianuarie 2019
Rezultatele etapei I – selecția dosarelor candidaților
Rezultatele etapei II – interviu socio-profesional
Rezultatele etapei III- Testarea psiho-aptitudinală
Rezultatele etapei IV- Examinarea cunoștințelor de specialitate
Rezultate finale

NEGOCIERE – lucrari suplimentare si incheiere act aditional nr.2 la contractul nr. L-CA 483/23.11.2016

NEGOCIERE – lucrari suplimentare si incheiere act aditional nr.2 la contractul nr. L-CA 483/23.11.2016, încheiat cu societatea TALPAC S.R.L. Constanța – lider al Asocierii TALPAC S.R.L. Constanța – SNIF PROIECT S.A. Targoviste, având ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor de înlocuire a conductei de transport titei ø 24” Constanta-Midia, in zona oras Ovidiu, jud. Constanta, pe o lungime de cca. 1140 m