Concurs ocupare 2 posturi inginer automatist

Anunt concurs posturi vacante de inginer automatist
Etape concurs inginer automatist Serviciul SCADA si Automatizari
Tematica si bibliografie concurs inginer automatist Serviciul SCADA si Automatizari
Rezultatele etapei I – selectia dosarelor candidatilor
Rezultatele etapei II – interviu socio-profesional
Rezultatele etapei III – Verificarea psiho-aptitudinala
Rezultatele etapei IV – examinarea cunostintelor de specialitate.
Rezultate finale