Servicii de consultanță de specialitate pentru consiliere și întocmire dosar de acceptare pentru achiziționare de autovehicule full electric/plug-in electric în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024

Servicii de consultanță de specialitate pentru consiliere și întocmire dosar de acceptare pentru achiziționare de autovehicule full electric/plug-in electric în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024

Servicii de recertificare a sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei conform cerințelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 și două audituri periodice de supraveghere

Servicii de recertificare a sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei conform cerințelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 și două audituri periodice de supraveghere

Servicii de efectuare a unei expertize de specialitate si de elaborare a unui studiu de solutie pentru identificarea cauzelor defectiunilor pompelor elicoidale orizontale de titei montate in statia de pompare Madulari (reluare achizitie directa)

Servicii de efectuare a unei expertize de specialitate și de elaborare a unui studiu de soluție pentru identificarea cauzelor defecțiunilor pompelor elicoidale orizontale de țiței montate în stația de pompare Mădulari (reluare achizitie directa)

 

Servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului: înlocuirea unui tronson din conducta Ø 6 5/8” Urziceni – Albești, pe o lungime de 1500 ml, zona localitatea Parepa

Servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului: înlocuirea unui tronson din conducta Ø 6 5/8” Urziceni – Albești, pe o lungime de 1500 ml, zona localitatea Parepa

 

Servicii de elaborare studiu de solutie si serviciile de proiectare pentru obiectivul: Conducta legatura Ø8” Moreni-Mija (Valea Neagra) in F1, F2 Siliste-Ploiesti, cca. 7.200 ml și gari de godevil

Servicii de elaborare studiu de soluție și serviciile de proiectare pentru obiectivul: Conductă legătură Ø8” Moreni-Mija (Valea Neagră) în F1, F2 Siliște-Ploiești, cca. 7.200 ml și gări de godevil

Servicii de proiectare în vederea realizarii obiectivului: reabilitare sala pompe statie de pompare Constanta Sud

Servicii de proiectare în vederea realizării obiectivului: reabilitare sală pompe stație de pompare Constanța Sud