Anunţuri publice

Anunț public privind decizia etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA pentru proiectul “SERVICII DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE SUPLIMENTARE CU DOUĂ UNITĂȚI DE POMPARE STAȚIE CONSTANȚA SUD” propus a fi amplasat amplasat în Județul Constanța, Municipiul Constanța, lot 1 – Regionala Constanța – Stație pompare țiței Sud 2

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “SERVICII DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE SUPLIMENTARE CU DOUĂ UNITĂȚI DE POMPARE STAȚIE CONSTANȚA SUD” amplasat în Județul Constanța, Municipiul Constanța, lot 1 – Regionala Constanța – Stație pompare țiței Sud 2

Anunt public privind depunerea documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru Rampa de incarcare titei Ciresu, judetul Braila

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE SUPLIMENTARE CU DOUA UNITATI DE POMPARE STATIA CONSTANTA SUD, propus a fi amplasat in judetul Constanta, mun. Constanta, lot 1

Anunț public privind decizia etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea pentru proiectul “Desființarea rezervorului R5 Orlești” propus a fi realizat în comuna Orlești, satul Orlești, Stația de pompare Orlești, județul Vâlcea

Anunt Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Desfiintare rezervor R5 Orlesti propus a fi realizat in Valcea, com. Orlesti, sat Orlesti, Statia Automatizata de pompare titei Orlesti

Anunț public privind decizia etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA pentru proiectul „REZERVOR COLECTARE SCURGERI ECHIPAT CU POMPĂ DE EVACUARE A LICHIDELOR” propus a fi amplasat în Județul Constanța, Mun. Constanța, lot 1 – Regionala Constanța – Stație pompare țiței Sud 2.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (Decizia Etapei de Evaluare Inițială Nr. 535/26.10.2023) pentru proiectul ”Proiectare + Furnizare și Montaj – Rezervor îngropat colectare scurgeri echipat cu pompă pentru evacuarea lichidelor Stație Automatizată Constanța Sud” propus a fi amplasat în Județul Constanța, Mun. Constanța, lot 1 – Regionala Constanța – Stație pompare țiței Sud 2.

Anunț public privind revizuirea deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Punerea în siguranță a conductelor de 12” și 14” Cartojani-Ploiești la traversarea pârâului Cicovul Dulce”, propus a fi amplasat în comuna Șirna, sat Habud, T40, județul Prahova.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ÎNLOCUIRE COLECTOARE ȘI ROBINEȚI PUNCT DE LUCRU CONPET S.A. – DEPOZIT OIL TERMINAL CONSTAȚA”.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Punerea în siguranță a conductelor de 12” și 14” Cartojani-Ploiești la traversarea pârâului Cicovul Dulce”, propus a fi amplasat în comuna Șirna, sat Hăbud, T40, județul Prahova.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “INLOCUIRE COLECTOARE SI ROBINETI PUNCT DE LUCRU CONPET S.A. – DEPOZIT OIL TERMINAL CONSTANTA”, amplasat in judetul Constanta, mun. Constanta, str. Caraiman nr. 2, lot 1/1/1, 1/2/1, Depozit IV Sud, Movila Sara

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru obiectivul „Punerea in siguranta a conductelor de 12” și 14“ Cartojani – Ploiești la traversarea paraului Cricovul Dulce“, propus a fi amplasat in comuna Cornesti, DE 309/2, judetul Dambovița

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Punere în siguranță a conductelor de transport țiței F1 și F2 Ø10¾‟ Siliște – Ploiești și dezafectarea conductelor vechi – inactive în zona Comișani – Bucșani, la subtraversarea râului Ialomița‟, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, Comișani, județul Dâmbovița.

Anunț public privind obținerea acordului de mediu pentru proiectul „Relocarea obiectivelor CONPET ca urmare a modernizării depozitului de tratare a țițeiului Sătuc aparținând OMV PETROM, inclusiv demolarea obiectivelor existente”, propus a fi amplasat în sat Sătuc, comuna Berca, str.1 Decembrie, jud Buzău.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Punerea în siguranța a conductelor de 12” și 14” Cartojani-Ploiești la traversarea pârâului Cicovul Dulce”, propus a fi amplasat în comuna Cornești, DE 309/2, județul Dâmbovița.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Relocarea obiectivelor CONPET ca urmare a modernizării depozitului de tratare a țițeiului Sătuc aparținând OMV PETROM, inclusiv demolarea obiectivelor existente”, propus a fi amplasat în sat Sătuc, comuna Berca, str.1 Decembrie, jud Buzău

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru obiectivul “Înlocuire rezervor de apă P.S.I. – Depozit Tampon Independența” propus a fi amplasat în Comuna Independența, Rampa CONPET, T23, P205, Județul Galați.

Anunț public privind dezbaterea decizia etapei de încadrare pentru obiectivul pentru proiectul: “Punerea în siguranță a conductelor de 12” și 14” Cartojani-Ploiești la traversarea pârâului Cicovul Dulce”

Anunț public privind obținerea autorizației de mediu pentru Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled, comuna Biled, jud. Timiș, titular Conpet S.A.

Anunț public privind dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului pentru obiectivul de investiții „ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ø 20 CONSTANȚA – C1 PE 8 TRONSOANE (APROXIMATIV 13600 M)” în județul Constanța, municipiul/orașul/comuna Constanța, Medgidia, Cernavodă, Cumpăna, Valu lui Traian, Poarta Alba, Castelu, Cuza Vodă, Mircea Vodă, satul Poarta Albă, Cumpăna, intravilan și extravilan, conducta magistrală transport țiței import ø 20 Constanța – C1 pe 8 tronsoane”

Anunţ public privind decizia etapei de evaluare pentru obiectivul „Servicii de proiectare – rezervor P.S.I. relocabil și proiectare inel de răcire la rezervorul R1 pentru țiței în Depozitul Tampon Independența„ propus a fi amplasat în Comuna Independența, Județul Galați, Rampa CONPET, T23, P205

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru obiectivul “Rezervor P.S.I. relocabil și proiectare inel de răcire la rezervorul R1 pentru țiței în Depozitul Tampon Independența„ propus a fi amplasat în Comuna Independența, Județul Galați, Rampa CONPET, T23, P205”

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru obiectivul “Înlocuire tronson conductă Constanța – C1 Ø14″ zona Cuza Vodă, aprox. 550m”

Anunţ public privind depunerea solicitӑrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiinţare construcţii (baraca+magazie) existente la punctul de exploatare C2 Stelnica” propus a fi amplasat în comuna Stelnica, sat Stelnica, NC 20559, jud. Ialomiţa.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “ÎNLOCUIRE GRUP DE POMPARE ȚIȚEI” propus a fi amplasat în comuna/localitatea Satchinez, intravilan, C.F. Nr. 401330, Jud. Timiș‟

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Înlocuire tronson conductă Constanța – Midia Ø24‟, zona Năvodari, aprox. 1100m‟

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru obiectivul de investitii: “Înlocuire tronson conductă Constanța – C1 Ø 14” zona Cuza Vodă, aprox. 550m“

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru obiectivul de investitii: “ÎNLOCUIRE GRUP DE POMPARE ȚIȚEI” propus a fi amplasat în comuna/localitatea Satchinez, intravilan, C.F. Nr. 401324, Jud. Timiș

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru obiectivul de investitii: „Înlocuire conductă Constanţa – Midia Ø2”, zona Năvodari”, propus a fi amplasat în orașul Năvodari, județul Constanța

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru obiectivul de investiții: „Înlocuire conductă 65/8″ Pădure II – Buda pe o distanță de cca. 7690m, de la gara de godevil lansare Pădure II până la gara de godevil primire Buda şi modernizarea gărilor de godevil lansare Pădure II şi primire Buda”

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „INLOCUIRE CONDUCTA Ø20” CONSTANTA – C1 PE 8 TRONSOANE”, propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul municipiului Constanta, extravilanul municipiului Medgidia, extravilanul orasului Cernavoda si extravilanul comunelor Castelu, Cuza Voda, Cumpana, Mircea Voda, Poarta Alba si Valu lui Traian, jud. Constanta.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Înlocuire conductă de ţiţei F1 Ø 85/8″, Ţicleni – Bărbăteşti, în punctul drum acces rezervor apă Primăria Bărbăteşti, aproximativ 200m”,

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Înlocuire conductă de ţiţei Ø85/8″ + Ø65/8″ Oprişeneşti Cireşu (nr. inventar 121268P/117974), ţiţei ţară, pe tronsonul Lacul Sărat (vecinătatea loc. Batogu, jud. Brăila) – subtraversare DJ 203 R (Cireşu – Batogu) diametru Ø 85/8″, în lungime de aproximativ 3,5km”,

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Înlocuire conductă de ţiţei F1 Ø 85/8″, Ţicleni – Bărbăteşti, în punctul drum acces rezervor apă Primăria Bărbăteşti, aproximativ 200m”, propus a fi amplasat în comuna Bărbătești, județul Gorj.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Reabilitare Rampă de încărcare țiței Suplac”, propus a fi amplasat în comuna Suplacu de Barcău, sat Suplacu de Barcău, nr. cad. 53082, județul Bihor.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare a proiectului Deviere conductă transport țiței în cadrul proiectului: „STUDIU DE SOLUȚIE ȘI PROIECTARE PRIVIND AMPLASAREA UNEI CONDUCTE DE LEGĂTURĂ ÎNTRE PIETROȘANI ȘI RAFINĂRIA PETROBRAZI”

Anunț asupra deciziei APM Galați referitoare la proiectul „Înlocuire conductă Ø 10¾” Lascăr Catargiu – Independenţa (nr. inv. 122406P/118536), ţiţei ţară, pe tronsonul capăt RK Lascăr Catargiu (2011) – magistrala irigaţii Independenţa, Ø 10¾”, în lungime de aproximativ 3,5km”, propus a fi amplasat în comuna Independenta, județul Galati.

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Înlocuire conductă de țiței Ø 85/8” + Ø 65/8” Oprișenești Cireșu (nr. inventar 121268P/117974), țiței țară, pe tronsonul Lacul Sărat (vecinătatea loc. Batogu, jud. Brăila) – subtraversare DJ 203 R (Cireșu – Batogu) diametru Ø 85/8”, în lungime de aproximativ 3,5 km” propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan comuna Cireșu

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Deviere conductă transport țiței în cadrul proiectului: „STUDIU DE SOLUȚIE ȘI PROIECTARE PRIVIND AMPLASAREA UNEI CONDUCTE DE LEGĂTURĂ ÎNTRE PIETROȘANI ȘI RAFINĂRIA PETROBRAZI”., propus a fi amplasat în comunele Puchenii Mari, Barcanesti și Brazi, județul Prahova.

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Înlocuire conductă Ø 10¾” Lascăr Catargiu – Independenţa (nr. inv. 122406P/118536), ţiţei ţară, pe tronsonul capăt RK Lascăr Catargiu (2011) – magistrala irigaţii Independenţa, Ø 10¾”, în lungime de aproximativ 3,5km”, propus a fi amplasat în comuna Independenta, județul Galati.

Decizia de evaluare initiala pentru proiectul: „Înlocuire conductă Ø 10¾” Lascăr Catargiu – Independenţa (nr. inv. 122406P/118536), ţiţei ţară, pe tronsonul capăt RK Lascăr Catargiu (2011) – magistrala irigaţii Independenţa, Ø 10¾”, în lungime de aproximativ 3,5km”, propus a fi amplasat în comuna Independenta, județul Galati.

Anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Demolare rezervoare C18 (R15), C19 (R4), C22 (R3)’’, propus a fi amplasat în comuna Raciu, satul Siliștea, județul Dâmbovița.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Demolare rezervoare C18 (R15), C19 (R4), C22 (R3) propus a fi amplasat în comuna Raciu, sat Siliște, județul Dâmbovița’’

Anunt public privind decizia etapei de încadrare, pentru lucrarea: „Ȋnlocuire conductă țiței Ø 20” C4 – Bărăganu pe 3 tronsoane (aprox. 600m), C2 – C3 pe 6 tronsoane (aprox. 7.900m) şi Bărăganu – Călăreţi pe 6 tronsoane (aprox. 18.000m)”, Obiect 1: „Ȋnlocuire conductă Ø 20” C2–C3 pe 6 tronsoane (aprox. 7.900m) și C4 – Bărăganu, pe 3 tronsoane (aprox. 600m), județul Ialomiţa‟

Anunt public privind emiterea actului de reglementare revizuit pentru lucrarea: “Înlocuire conductă țiței Ø 10 ¾” Icoana-Cartojani în lungime de cca. 4000 m în zona pădure Bucov, localitatea Râca, județul Argeș”

Anunt public referitor la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Ȋnlocuire conductă țiței Ø 20” C4 – Bărăganu pe 3 tronsoane (aprox. 600m), C2 – C3 pe 6 tronsoane (aprox. 7.900m) şi Bărăganu – Călăreţi pe 6 tronsoane (aprox. 18.000m)”, Obiect 1: „Ȋnlocuire conductă Ø 20” C2–C3 pe 6 tronsoane (aprox. 7.900m) și C4 – Bărăganu, pe 3 tronsoane (aprox. 600m), județul Ialomiţa”

Anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: ,,Dezafectare rezervor pentru țiței (V=2500 m3) Stația Conpet Biled, județul Timiș’’ și ,,Constructie rezervor pentru titei ( V=2500 mc) Stația Conpet Biled propuse a fi amplasate în comuna Biled- Rampa de Încărcare Țiței și Gazolină, jud. Timiș’’

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Lucrări hidrotehnice de punere în siguranță a traversării aeriene a râului Prahova cu conductele de transport țiței Ø12 ¾” aparținând Conpet S.A. – Etapa II”, amplasat în comuna Brazi, satul Stejaru, județul Prahova.

Anunț public privind dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, pentru lucrarea: ”Lucrări hidrotehnice de punere în siguranță a traversării aeriene a râului Prahova cu conductele de transport țiței Ø12 ¾” aparținând Conpet S.A. – Etapa II”

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare Rampă de încărcare țiței Suplac”, propus a fi amplasat în comuna Suplacu de Barcău, sat Suplacu de Barcău, nr. cad. 53082, județul Bihor.

Anunț public privind dezbaterea publica pentru obiectivul “Lucrări hidrotehnice de punere în siguranță a traversării aeriene a râului Prahova cu conductele de transport țiței Ø12 ¾” aparținând Conpet S.A. – Etapa II”

Anunț public privind depunerea solicitării de revizuire a autorizației de mediu.

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Dezafectare rezervor pentru țiței (V=2500 m3) Stația Conpet Biled, județul Timiș’’ amplasat în comuna Biled- Rampa de Încărcare Țiței și Gazolină, jud. Timiș.

Anunț public – privind intenția de solicitare aviz de gospodărire a apelor, pentru realizarea lucrărilor “Construire foraj alimentare cu apa din subteran la rampa de încărcare țiței Pecica”, amplasare Pecica, județul Arad

Anunț public privind decizia de amitere a acordului de mediu pentru obiectivul “Înlocuire conductă țiței Ø24” Călăreți-Pietroșani (7 tronsoane), în lungime totală de 5920 m. OBIECT NR. 1 – Înlocuirea unui tronson în lungime de cca. 358 m din conducta de țiței Ø 24” Călăreţi – Pietroșani pe teritoriul administrativ al judeţului Ialomiţa, în comunele Movilița și Sinești”.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construcție rezervor pentru țiței (V=2500 mc) Stația CONPET Biled, județul Timiș” propus a fi amplasat în comuna Biled

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare pentru lucrarea: ”Lucrări hidrotehnice de punere în siguranță a traversării aeriene a râului Prahova cu conductele de transport țiței Ø12 ¾” aparținând Conpet S.A. – Etapa II”.

Anunț public – privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Înlocuire conductă ţiţei 24” Călăreţi – Pietroşani (7 tronsoane) în lungime totală de 5920m” – „Obiect nr. 1 – Înlocuirea unui tronson în lungime de cca. 358m din conducta de ţiţei Ø24” Călăreţi – Pietroşani pe teritoriul administrativ al județului Ialomița, în comunele Movilița și Sinești”.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ‘‘Înlocuire conductă de ţiţei Ø24” Călăreţi – Pietroşani (7 tronsoane) în lungime totală de 5920ml“ – „Obiect nr. 3 – Înlocuirea a trei tronsoane din conducta de ţiţei Ø24” Călăreţi – Pietroşani pe teritoriul administrativ al județului Prahova (L=2481m)”.

Anunțul public – privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru obiectivul “Înlocuirea unui tronson din conducta de țiței ø8 5/8″ Lucăcești – Vermești, pe tronsonul stația Lucăcești – Deal Măgura în lungime de 815 ml, pe U.A.T. Moinești” și “înlocuirea unui tronson din conducta de țiței ø8 5/8″ Lucăcești – Vermești, pe tronsonul Lucăcești – Deal Măgura în lungime de 1635 ml + racordul către rampa de încărcare țiței Moinești de ø 6” în lungime de 248 ml pe U.A.T. Poduri”.

Anunțul public – privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru obiectivul “Înlocuire conductă de țiței Ø14” Bărăganu-Călăreți, rezultată în urma godevilării inteligente (pe tronsoane) în lungime de 15.972 m cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8”.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ” Înlocuire conductă de transport țiței ø 12 3/4″ și ø 14 3/4″ Cartojani – Ploiești, în zona localității Bâldana, județul Dâmbovița, pe o lungime de circa 530m”.

Anunț public – privind dezbaterea publică pentru proiectul ” Înlocuire conductă de țiței Ø14” Bărăganu – Călăreți rezultată în urma godevilării inteligente (pe tronsoane), în lungime de 15.972m, cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8”.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare APM, pentru lucrarea „Studiu de soluţie privind subtraversare Dunăre şi Borcea a ţiţeiului transportat prin conductele Constanţa–Bărăganu 14″, 20″, 28”.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Înlocuirea unui tronson din conducta de țiței cu diametru Ø 8 8/5″ Lucăcești – Vermești pe tronsonul Stația Lucăcești – deal Măgura în lungime de 815 ml pe U.A.T. Moinești” și ”Înlocuirea unui tronson din conducta de țiței cu diametru Ø 8 8/5″ Lucăcești – Vermești pe tronsonul Stația Lucăcești – deal Măgura în lungime de 1.635 ml + racordul către rampa de încărcare țiței Moinești de 6” în lungime de 248 ml pe U.A.T. Poduri”.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului) pentru proiectul: ”Înlocuire conductă de țiței Ø14” Bărăganu – Călăreți rezultată în urma godevilării inteligente (pe tronsoane), în lungime de 15.972m, cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8”.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila  pentru proiectul “Reabilitare Rampa încărcare țiței Cireșu, jud.Brăila”.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș pentru proiectul “Lucrări de înlocuire conductă de țiței Ø 10 3/4″ Icoana – Cartojani, în lungime de cca. 705 m, în zona pădure Plescara, localitatea Miroși, județul Argeș”.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș pentru proiectul “Înlocuire conductă de ţiţei Ø 10¾” Icoana-Cartojani în lungime de cca. 4000 m în zona pădure Bucov, localitatea Râca, jud. Argeș”.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș pentru proiectul “Înlocuire conducta de țiței Ø 10 3/4″ Icoana – Cartojani, în lungime de cca. 797 m, în zona pădure Plescara, localitate Râca, județul Argeș”.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Înlocuire conductă de țiței Ø14” Bărăganu – Călăreți rezultată în urma godevilării inteligente (pe tronsoane), în lungime de 15.972m, cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8″.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înlocuire conductă de ţiţei Ø 10¾” Icoana-Cartojani în lungime de cca. 4000m în zona pădure Bucov, localitatea Râca, jud. Argeş”.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înlocuire conductă de ţiţei Ø 10¾” Icoana-Cartojani în lungime de cca. 1500m în zona pădure Plescara, localitatea Miroşi, jud. Argeş”, Obiect: “Înlocuire conducta de țiței Ø 10 3/4″ Icoana – Cartojani, în lungime de cca. 797 m, în zona pădure Plescara, localitate Râca, județul Argeș”.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conductă de ţiţei Ø 10¾” Icoana-Cartojani în lungime de cca. 1500m în zona pădure Plescara, localitatea Miroşi, jud. Argeş”, Obiect: „Lucrări de înlocuire conductă de țiței Ø 10 3/4″ Icoana – Cartojani, în lungime de cca. 705 m, în zona pădure Plescara, localitatea Miroși, județul Argeș”.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare “Construcție rezervor pentru țiței (V=2.500 M.C), propus a fi amplasat în judetul Vâlcea, comuna Orlești, satul Orlești”.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construcție rezervor pentru țiței (V=2500 m.c.)”.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Oprișenești, Jud. Brăila – Rezervor colectare scurgeri”.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Oprișenești, Jud. Brăila – Rezervor colectare scurgeri”.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Dezafectare rezervoare țiței R1 și R2, V= 50000MC, Stația de pompare Bărăganu”, amplasat în comuna Borcea, Jud. Călărași.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare “Construire rezervor pentru țiței (V=2500mc), stație de pompare Poiana Lacului, jud.Argeș”.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare a țițeiului Oprișenești, jud.Brăila- rezervor colectare scurgeri” amplasament oraș Ianca, nr.106 (CV 21,P 248) jud. Brăila.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Construire rezervor pentru țiței (V=2500mc), stație de pompare Poiana Lacului, județul Argeș.

Anunț public – “Înlocuire a unui tronson de conductă în lungime de 3.500 m cu diametrul de Ø 12¾” și 14¾” Cartojani – Ploiești, în vâlceaua afluentă a râului Neajlov și pădurea Sfântu Gheorghe”, propus a fi amplasat în comuna Crevedia Mare, jud. Giurgiu.

Anunț public – “Înlocuire a unui tronson de conductă în lungime de cca. 3400 m cu diametrul de Ø 10¾” din conducta de 10¾” Icoana – Cartojani, necesar a fi înlocuit, cu punct de plecare intrarea în padurea de la parc 4 Roata și terminarea la ieșirea din pădurea parc 4 Roata” propus a fi amplasat în comuna Roata de Joș, Jud. Giurgiu.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare rampă de încărcare țiței Cireșu, județul Brăila”.

Anunț public – privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Înlocuire conductă de țiței Ф14″ Constanța – Bărăganu, în zona Mircea Vodă, jud. Constanța, pe o lungime de 7845 m“, propus a fi amplasat în comuna Mircea Vodă, tronsonul 2 și tronsonul 3, extravilan, jud. Constanța.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Studiu de soluție privind subtraversare Dunăre și Borcea a țițeiului transportat prin conductele Constanța – Bărăganu 14”, 20”, 28”,propus a fi amplasat în județele Ialomița și Constanța.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare de către APM Covasna pentru proiectul: “Reabilitare rampă încărcare țiței Imeni-Imeci, jud. Covasna”.

Anunţ public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Reabilitare rampă încărcare țiței Imeni-Imeci, jud. Covasna”.

Conpet S.A., titular al proiectului “Reabilitare Rampă de încărcare țiței Berca, județul Buzău”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru lucrarea: ”Studiu de soluție privind subtraversarea Dunăre și Borcea a țițeiului transportat prin conductele Constanța-Bărăganu 14″, 20″, 28″, Comuna Seimeni și Oraș Cernavodă, Județul Constanța.

Anunț public – privind emiterea actului de reglementare revizuit pentru obiectivul: “Lucrări hidrotehnice de punere în siguranță a traversării aeriene a râului Prahova cu conductele de țiței aparținând CONPET S.A. și oganizare șantier.”

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Reabilitare Rampă de încărcare țiței Berca, județul Buzău”.

Anunţ public – privind decizia etapei de încadrare “înlocuire conductă racord Izvoru 1250m cu diametru de Ø 4 1/2” din conducta de transport țiței racord Izvoru Ø 6 5/8″ + Ø 4 1/2″ stația Izvoru – conducta ø 10 3/4″ Icoana – Cartojani în zona izlaz Izvoru, jud. Argeș, cu identificarea unui traseu nou simplificat care să evite devierile efectuate de conducta veche”.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înlocuire conductă racord Izvoru 1250 m cu diametru de Ø 41/2″ din conducta de transport ţiţei racord Izvoru Ø 65/8″ + Ø 41/2″ staţia Izvoru – conductă Ø 103/4″ Icoana – Cartojani în zona izlaz Izvoru, jud. Argeş, cu identificarea unui traseu nou simplificat care să evite devierile efectuate de conducta veche”.

Anunţ public – privind decizia etapei de încadrare “înlocuire conductă de ţiţei ø 8 5/8” nou rafinarie vega – brazi, in zona rafinarie petrobrazi – claviatura skid-uri, jud. prahova, pe o lungime de cca. 800 m si inlocuire instalatie curatitoare”.

Anunţ public – privind decizia etapei de încadrare “înlocuire conductă de ţiţei ø 10 3/4” f2 Silişte – Ploieşti, în zona stadion Brazi – interior rafinărie Petrobrazi, pe o lungime de cca. 1170 m şi înlocuire instalaţie curăţitoare”.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul “Înlocuire conductă de țiței Ø 8 5/8″ nou Rafinărie Vega-Petrobrazi, în zona rafinărie Petrobrazi-claviatura skid-uri, jud Prahova, pe o lungime de cca. 800m și înlocuire instalație curățitoare”.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul “Înlocuire conductă de țiței Ø 10 3/4’’ F2 Siliște –Ploiești, în zona Stadion Brazi- interior rafinărie Petrobrazi, pe o lungime de cca.1170m și inlocuire instalație curățitoare”.

Lucrări de punere în siguranță traversare aeriana râu Argeș, zona Rătești, județul Argeș.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu: “Înlocuire conductă ţiţei Ǿ 24 Constanța – Midia, în zona Pod Năvodari – Început traseu aerian în lungime de 405 m”.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu: ”Punere în siguranță traversare aeriană râu Argeș, zona Rătești, jud. Argeș”.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare: “Modernizare sistem de pompare din Stația de pompare a țițeiului Ochiuri, jud.Dâmbovița”.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Construire instalație primire curățitoare pe conducta de țiței, înlocuire conductă Centură Ploiești pe o lungime de 100 m, alimentare cu energie electrică-Stație protecție catodică montată pe conducte Ploiești”.

Ofertă de vânzare a activului bază sportivă Strejnic, compus din clădire cu suprafața desfășurată de 1987,3 m2, situat în sat Strejnicu, com. Târgșorul Vechi, jud. Prahova.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu: “Construire instalație primire curățitoare pe conducta de țiței, înlocuire conductă centură Ploiești pe o lungime de 100 m, alimentare cu energie electrică – stație de protecție catodică montată pe conducte”.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „ Înlocuire a două tronsoane din conducta Ø6 5/8” Urziceni – claviatura Albesti Paleologu, tronson ventil Jilavele – Borna 1 pe o lungime de 1900 m și borna 2 – ventil drum Armașești în lungime de 400m”.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare pentru obiectivul : “Punere în siguranță a conductei de Ø 4″ Izvoru-Racord Ø 10″ Icoana – Cartojani în zona râului Teleorman” (lot 12).

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare pentru obiectivul “Înlocuire tronson de conductă de țiței Ø 103/4″ F1 Bărbătești – Orlești în zona Becșani-mal drept râu Cerna, comuna Fârtățești, Jud. Vâlcea 500M de la grădina Suvar-V.S. mal drept râu Cerna” (LOT 11).

Anunţ public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu “Înlocuire tronson de conductă de țiței DN 10 3/4″ F1 Bărbătești – Orlești în zona Becșani – mal drept râu Cerna, comuna Jud. Vâlcea 500M de la grădina Suvar-V.S. mal drept râu Cerna”.

Anunţ public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu “Punere în siguranţă a conductei de Φ 4” Izvoru-Racord Φ 10” Icoana-Cartojani în zona râului Teleorman”.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare: “Înlocuirea unui tronson de cca. 1350 m din conducta de țiței Ǿ 8 5/8” Boldesti – Ploiesti, între ventil mal stânga râu Teleajen și ieșire balastieră”.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Înlocuire conductă de țiței Ǿ 14” C2-C3 pe 8 tronsoane in zona Baltă Ialomița pe o lungime de cca. 4,037 m – drumuri acces temporare”.

Anunț public – privind decizia de încadrare pentru proiectul “Punere in siguranță traversare râu Argeș, zona Căteasca, jud. Argeș, etapa2”.

Anunț public – privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Dezafectarea rezervorului R3 (C1) pentru țiței (V=31500mc), construcție rezervor nou pentru țiței (V=31500mc) pe același amplasament, stația de pompare Călăreți”.

Anunț public – privind dezbaterea publică asupra Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Înlocuire conductă de țiței Ø 14″ Constanța-Bărăganu, în zona Mircea Vodă, jud. Constanța pe o lungime de 7.845m” propus a fi amplasat în Comuna Mircea Vodă, tronsonul 2 si tronsonul 3.

Anunţ public – organizare licitaţie cu strigare pentru înstrăinarea unor mijloace auto, stocuri de materiale, stocuri de ţeavă recuperată şi a unor tronsoane de conductă îngropată.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Înlocuire conducta de transport ţiţei Ø 14″ C2-C3 pe 8 tronsoane în zona Balta Ialomiței pe o lungime de cca. 4037m – drumuri acces temporare”- propus a fi amplasat în localitatea Stelnica, jud. Ialomița.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Punere în siguranță traversare râul Argeș, zona Căteasca, jud. Argeș, etapa II”- propunere amplasare în comuna Căteasca, sat Căteasca, jud. Argeș.

Anunt public- Privind decizia etapei de incadrare a proiectului “Desfiintarea si demolarea rezervoarelor R3 si R4 din Statia automatizata de pompare titei Orlești”.

Anunt public – Dezbatere publica ptr. APM Calarasi, privind impactul asupra mediului, pentru proiectul “Dezafectarea rez. R3(C1) V=31500mc pentru titei constructrie rezervor nou pe acelasi amplasament Statia de pompare Călăreți”.

Informații comunicate publicului – Stația automatizată de pompare țiței Ghercești.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Înlocuire a conductei de transport ţiţei Ø 24″ Constanţa – Midia, în zona oraş Ovidiu, jud. Constanţa, pe o lungime de cca. 1140 m”- propunere amplasare în oraş Ovidiu.

Anunț public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Înlocuire conductă de ţiţei Ø 14″ Constanţa – Bărăganu, în zona Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe o lungime de cca. 7845 m”- propunere amplasare Mircea Vodă.

Anunț public – privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Înlocuire conducte transport țiței 10 3/4 F1+F2 Țicleni-Ploiești, in zona Cimitir Mareș, pe o lungime de cca. 300ml pe fiecare fir, un total de cca. 600ml, sat Mareș, Com. Albota, jud. Argeș.

Anunţ public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Înlocuire conductă de ţiţei Ø 14″ Constanţa – Bărăganu, în zona Castelu – Cuza Vodă – Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe o lungime de cca. 12580 m” – propunere amplasare Castelu.

Anunţ public – privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Înlocuire conductă de ţiţei Ø 14″ Constanţa – Bărăganu, în zona Castelu – Cuza Vodă – Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe o lungime de cca. 12580 m”- propunere amplasare Cuza Vodă.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare de către APM Vâlcea pentru “Modernizarea sistemelor de pompare a țițeiului din stațiile de pompare Mădulari, Jud. Vâlcea”.

Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Modernizarea sistemului de pompare a ţiţeiului din staţia de pompare Mădulari, jud. Vâlcea”.

Anunt public – “Înlocuire conductă de transport ţiţei Ø 10 3/4″ Gherceşti – Icoana – Cartojani, pe tronsoanele: Bârla, Miroşi, Negreni”.

Anunț public – depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înlocuire conductă de transport țiței Vermești-Târgu Ocna-Rafo Onești, în zona Gara Godevil Tg. Ocna-Monument Zaharia”.

Anunt public – privind etapa de incadrare de catre APM Galati pentru proiectul “Reabilitare rampa incarcare titei, comuna Independenta, judetul Galati”.

Anunt public – privind decizia etapei de incadrare de catre APM Dambovita pentru proiectul „Modernizare si monitorizare sistem de protectie catodica aferent conductelor de transport titei Ticleni-Ploiesti F1,F2, statie de protectie catodica SPC Cojasca 12’’, 14’’, propus a fi amplasat in com. Cojasca, jud. Dambovița”.

Anunt public – privind decizia etapei de incadrare de catre APM Braila pentru proiectul “Modernizare si monitorizare SPC Ciresu”.

Anunt public – ,,Inlocuire conducta titei import 28’’ Constanta-Baraganu pe 17 Tronsoane in lungime totala de 10.145 m intre Constanta C1’’.

Anunt public – Vanzare activ compus din cladiri si teren in suprafata de 1144 mp, situate in b-dul Independentei nr. 7, Ploiesti, judetul Prahova.

Anunt public – privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul ”Înlocuire conducta de transport titei Oprinesti-Ciresu, in zona Perisoru, in lungime de cca. 3.550 m”.

Anunt public – decizia etapei de incadrare pentru proiectul ,,Modernizare si monitorizare statie de protectie catodica – SPC Oprisenesti, sat Oprisenesti, jud. Braila”.

Anunt public – decizia etapei de incadrare pentru proiectul ,,Modernizare si monitorizare statie de protectie catodica – SPC Berlesti, oras Ianca, jud. Braila”.

Anunt public – solicitare privind decizia etapei de incadrare a proiectului ,,Modernizarea sistemului de pompare a titeiului din statia de pompare a titeiului Madulari, jud. Valcea”.

Anunt public – Decizia etapei de incadrare pentru proiectul ,,Modernizarea sistemului de pompare a titeiului din statia de pompare a titeiului Oprisenesti, jud. Braila.

Anunt public – solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul ,,Reabilitare Rampa de incarcare titei Independenta, judetul Galati.

Anunt public – Vanzare activ compus din cladiri si teren in suprafata de 1144 mp, situate in b-dul Independentei nr. 7, Ploiesti, judetul Prahova.

Anunt public – solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul ,,Modernizare si monitorizare statie protectie catodica-SPC Berlesti, oras Ianca, jud. Braila.

Anunt public – solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul ,,Modernizare si monitorizare statie protectie catodica -SPC Ciresu, com Ciresu, jud. Braila.

Anunt public – solicitare emitere acord de mediu pentru poiectul ,,Modernizare si monitorizare statie protectie catodica-SPC Oprisenesti, oras Ianca, jud. Braila, T150, P3610.

Anunt public – Decizia etapei de incadrare pentru proiectul ,,Modernizare statie catodica SPC Independenta, com. Independenta, jud. Galati.

Anunt public – Decizie emitere acord de mediu pentru proiectul ,,Inlocuire conducta 28 Constanta-Barganu pe 17 tronsoane in lungime totala de 10.145 m intre Constanta si C1 (tronsoane T7, T8, T9, T10, T11).

Anunt public – Decizie emitere acord de mediu pentru poriectul ,,Inlocuire conducta 28 Constanta-Baraganu pe 17 trosoane in lungime totala de 10.145m intre Constanta-Ci (tronsoane T15, T16, T17).

Anunt public – Decizie emitere acor de mediu pentru proiectul ,,Inlocuire cond. Constanta-Baraganu pe 17 tronsoane in lungime totala de 10.145 m intre Constanta si C1(tronsoane T12, T13,T14).

Anunt publicitar – Vanzare activ compus din cladiri si teren in suprafata de 1144 mp, situate in b-dul Independentei nr. 7, Ploiesti, judetul Prahova.

Anunt Public – Depunere solicitare emitere acord de mediu pentru Modernizare statie protectie catodica SPC Independenta, judetul Galati.

Anunt Public – Depunere solicitare emitere acord de mediu, com. Tatarastii de Jos, jud. Teleorman.

Anunt public – Decizia etapei de incadrare – traversare rau Cotmeana, jud. Arges.

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu – sat Lipia, judeţul Arges.

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu – comuna Cuza Vodă, judeţul Constanţa.

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu – comuna Castelu, judeţul Constanţa.

Anunţ public – Depunere solicitare emitere acord de mediu – comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare – localitatea Ghelinta, judeţuul Covasna.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare – comuna Icoana (conducta Icoana-Cartojani), judeţul Olt.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare – comuna Icoana, judetul Olt.

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu Statia Ghelinta – Rampa Imeci.

Anunţ public: Decizie APM Dambovita – instalatie statia Moreni.

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu – comuna Icoana, judetul Olt.

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu proiect modernizare si monitorizare SPC Ticleni – Ploiesti.

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu – instalatie statia Moreni.

Anunţ public obiectiv CONPET S.A. – decizie APM.

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu Degazolinare Abramut.

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu Satchinez – Biled.

Anunţ public: Decizia etapei de incadrare BALS.

Anunţ public: Decizia etapei de incadrare GENGEA.

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu GH-IC.

Anunţ public: obţinere acord de mediu.

Anunţ: Licitaţie publică pentru vânzare stocuri magazii şi mijloace auto – 15.05.2015.

Anunţ public: Depunere solicitare acord de mediu.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare.

Anunţ public: Depunere solicitare acord de mediu.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – rampa ţiţei Cireşu.

Anunţ public: Depunere solicitare acord de mediu.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare.

Anunţ Public – depunere solicitare de emitere a acordului de mediu 29.01.2014.

Anunţ public- Inv. Rampa Cireşu.

Anunţ public: Depunere solicitare acord mediu.

Anunţ public: Depunere documentaţie tehnică autorizaţie mediu rampă Imeci.

Anunţ Public din 12.02.2013 – Depunere documentaţie tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul “Staţia de pompare ţiţei Videle”.