Strategie pentru dezvoltare

headerpag-strategie

Principalele obiective strategice ale Consiliului de Administraţie, formulate pe baza analizei mediului concurenţial, sunt:

  • dezvoltarea de noi activităţi conexe celei de bază;
  • definirea Societăţii ca jucător regional;
  • abordarea financiară modernă a afacerii;
  • scăderea cheltuielilor de exploatare.

În acest context, elementele cheie ale strategiei CONPET S.A. sunt:

  • Stimularea veniturilor prin dezvoltarea unor noi zone de afaceri prin iniţierea de noi activităţi generatoare de venit (ex. închirierea facilităţilor de stocaj şi a infrastructurii CF, dezvoltarea de transporturi atipice de ţiţei şi produse petroliere);
  • Îmbunătăţirea reţelei nationale de transport prin implementarea sistemului de localizare şi detectare de scurgeri, modernizarea sistemului de protecţie catodică și a sistemului de monitorizare, control şi achiziţii de date, înnoirea rețelei de conducte, derularea unui program de reabilitare si redimensionare a parcului de rezervoare, adaptat la cantităţile transportate;
  • Îmbunătăţirea eficienţei activităţii prin reducerea consumurilor tehnologice în cadrul proceselor de depozitare si transport, minimizarea consumurilor de energie, combustibili şi lubrifianţi, reducerea costurilor de operare ca urmare a restructurării, redefinirea necesarului infrastructurii de conducte;
  • Interconectarea Sistemului Naţional de Transport al ţiţeiului la rețelele Regionale și Europene, prin implementarea Proiectului Constanţa-Piteşti-Pancevo, care este o alternativă de transport al ţiţeiului pentru alimentarea rafinăriei Pancevo (Serbia) cu posibilitate de extindere către rafinăria de la Bosanski Brod (Bosnia).

Proiectul Constanța – Pitești – Pancevo

Capacitate de transport – 7,5 milioane tone/an

Lungimea totală a conductei – cca 760 km

  • 320 km secțiunea Constanța – Pitești, deja existentă
  • 440 km noua conductă Pitești – Naidaș – Pancevo