Solicitare de avize

Informaţii şi documente (conform art. 16 din Ordinul comun nr. 47/1203/509/2003 al M.E.C./M.T.C.T./M.A.I.) pentru acordarea avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor aparținând S.N.T.P. şi administrate de CONPET S.A. Ploieşti
 

Pentru acordarea (emiterea) avizului ȋn vederea autorizǎrii executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor aparținând S.N.T.P., solicitantul (persoanǎ fizica/juridicǎ) poate depune documentaţia personal sau prin poştǎ (curier, etc.) la sediu central al societǎţii CONPET SA din Ploieşti, str. Anul 1848, nr.1-3, jud. Prahova sau în format electronic pe adresa de email a societatii conpet@conpet.ro;

  • Program de lucru cu publicul: luni – joi, orele 800 – 1630; vineri orele 800 – 1400
  • Documentaţia va fi ȋnsoţitǎ de:
   a) cerere scrisă care va cuprinde datele de identificare ale solicitantului şi obiectul solicitării descarca formularul;
   b) declarație privind utilizarea datelor cu caracter personal descarca modelul declaratiei;
   c) memoriu tehnic privind lucrarea de construcţie avută în vedere;
   d) copie certificat de urbanism-în termen de valabilitate;
   e) plan de încadrare în zonă, la scara 1:25.000 sau 1:10.000;
   f) plan de situaţie, la scara 1:500, care să cuprindă amplasarea construcţiilor în perimetrul propus, precum şi drumurile de acces aferente (2 exemplare);
   g) copie document doveditor plată, OP/chitantă.
  • Durata obţinerii avizului: maxim 30 zile;
  • Termenul de valabilitate al avizului: 12 luni de la data emiterii acestuia;
  • Valoarea taxei şi modul de plată al acesteia:
   Valoarea taxei este de 1750 lei (inclus T.V.A.),

Plata se poate face astfel:
în cazul PRIMĂRIILOR sau altor INSTITUȚII PUBLICE
– prin ordin de plata din contul de trezorerie al primăriilor/instituțiilor publice direct în contul Conpet deschis la Trezorerie RO88TREZ5215069XXX000852
în cazul SOCIETĂȚILOR COMERCIALE
– prin ordin de plata din contul societății direct către contul Conpet, RO38RNCB0205044865700001, deschis la BCR Ploiești
în cazul PERSOANELOR FIZICE
– prin ordin de plată din contul persoanelor fizice direct către contul Conpet, RO38RNCB0205044865700001, deschis la BCR Ploiești
– prin depunerea banilor la ghiseul bancilor în vederea plății în contul Conpet, RO38RNCB0205044865700001, deschis la BCR Ploiești
– prin depunerea banilor la casieria societății CONPET S.A. din str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, jud. Prahova

Mențiune: Primăriile sunt scutite de plata taxei de avizare pentru P.U.G.-uri şi P.U.Z.-uri, conform prevederilor Legii nr. 350/2001, art. 56 alin 3.