Sistemul Naţional de Transport

2017/01/panou_harta
“…Un şarpe leneş, foarte lung, negru, metalic, însufleţit şi sensibil când pompele funcţioneazã. Se-ntinde când dă de căldură şi se strânge când frigul îl cuprinde, mişcându-se veşnic, dar alene în tot cuprinsul lui.” – ing. Corneliu Toroceanu

Sistemul Național de Transport al petrolului (S.N.T.) reprezintă ansamblul conductelor magistrale interconectate, care asigură colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import și dirijarea lui de la punctele la care este predat de către producători/importatori la unitățile de prelucrare.

În calitate de concesionar al S.N.T., CONPET S.A. are obligația legală de a asigura tuturor solicitanților – persoane juridice autorizate, accesul liber la capacitatea disponibilă a sistemului, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

S.N.T. are în prezent o lungime de aproximativ 3.800 km și este structurat în patru subsisteme principale: Subsistemul de transport al țițeiului intern, Subsistemul de transport al țițeiului din import, Subsistemul de transport al gazolinei și etanului lichid, Subsistemul de transport pe calea ferată pentru țiței și gazolină.

Capacitatea de transport a sistemului este de aproximativ 27,5 milioane tone/an.

Distribuția pe subsisteme a infrastructurii de transport

Țiței internȚiței importGazolină / etan lichidCF țiței / gazolină
1.540 km de conducte1.348 km de conducte921 km de conducte13 rampe de incarcare produse
6,9 mil tone pe an capacitate de transport20,2 mil tone pe an capacitate de transport0,33 mil tone pe an capacitate de transport2 rampe de descarcare
126.000 mc capacitate de stocare45.000 mc capacitate de stocare663 mc capacitate de stocare13 locomotive si 69 de cazane CF

NORME TEHNICE