Cadru de reglementare

headerpag-cadru

CONPET S.A. este o companie activă în privința reglementării cadrului juridic în care își desfășoară activitatea. În colaborare cu autorităţile de reglementare, am contribuit în repetate rânduri la elaborarea și adoptarea de acte normative care statuează poziția Societății.

Acte legislative relevante

Legea 31/1990 – Legea societăților comerciale
Legea 213/1998 – Legea Proprietății
H.G. 793/2002 – Acordul de Concesionare a Sistemului de Conducte
Legea 238/2004 – Legea Petrolului
Legea 297/2004 – Legea privind Piața de Capital
O.U.G. 195/2005 – privind Protectia Mediului

Ordinul A.N.R.M. nr. 373/2015  privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2016.
Ordin A.N.R.M. nr. 32/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate.
HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001.

Legislația în domeniul HSEQ;
Regulamente și Instrucțiuni ale Autorității de Supraveghere Financiară

Reglementări interne

Norme interne de achiziţii publice
Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor
Decizii ale Consiliului de Administrație
Regulamentul de organizare și funcționare a Societăţii CONPET S.A.
Contractul Colectiv de Muncă
Contractul Individual de Muncă.