Servicii de recertificare a sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei conform cerințelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 și două audituri periodice de supraveghere

Servicii de recertificare a sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei conform cerințelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 și două audituri periodice de supraveghere