Servicii de consultanță de specialitate pentru consiliere și întocmire dosar de acceptare pentru achiziționare de autovehicule full electric/plug-in electric în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024

Servicii de consultanță de specialitate pentru consiliere și întocmire dosar de acceptare pentru achiziționare de autovehicule full electric/plug-in electric în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024