Arhivă achiziţii 2008-2013

Arhivă achiziţii pentru perioada 2008-2013

Raport de evaluare a impactului – Contr. S-CA-CD 171/07.06.2012 Raport de evaluare a impactului achiziţiei publice de servicii de publicitate media în presa scrisă, cotidian naţional, aferent contractului S-CA-CD 171/07.06.2012
Clarificări 2
Clarificări 1
Clarificări la invitaţia privind achiziţionarea de servicii de transport al producţiei de ţiţei şi gazolină din rampele de încărcare la rafinarii, cu vagoane cisternă
Selecţie de oferte sept. 2013 Servicii de transport al producţiei de ţiţei şi gazolină din rampele de încărcare la rafinarii, cu vagoane cisternă
Rap.contr.2011 Raport de evaluare a impactului – Contract S-CA 141/06.06.2011
Contr.audit.statut.2011 CONTRACT AUDIT STATUTAR 2011
form.audit.ststut.2011 Formulare audit statutar
Sol.Of.Audit.2011 SOLICITARE OFERTA AUDIT FINANCIAR STATUTAR
Caiet.sarc.audit.2011 CAIET DE SARCINI audit financiar 2011
Ctr. S-CA 72 Contract nr. S-CA 72-31.03.2010 GPR-Romania Libera
Rap.Ev.imp. 1 Raport de evaluare a impactului – Contr. S-CA 72/31.03.2010
Rap.Ev.imp. 2 Raport de evaluare a impactului – Contr. S-CA 67/25.03.2010
Inv.cent.2010 Invitatie de participare achizitie publicitate cotidian central 2010
Ref.cent.2010 Referat de oportunitate achizitie publicitate cotidian central 2010
Ctr. S-CA 1 Contract nr. S-CA 1-05.01.2010 GPR-Romania Libera
Ant.Cent.2010 Anunt de atribuire a contractului de prestari servicii publicitate cotidian central 2010
Rap. Ev. nr. 2 Evaluare Contract de Publicitate Nr. S-CA 1/05.01.2009
Inv. loc.2008 Invitatie de participare achizitie publicitate cotidian local 2008
Ref. loc.2008 Referat de oportunitate achizitie publicitate cotidian local 2008
Ctr. S-CA549 Contract nr. S-CA 549/22.12.2008 DIXIT PRESS-Telegraful de Prahova
Ant. loc.2008 Anunt de atribuire a contractului de prestari servicii publicitate cotidian local 2008
Inv. nat.2008 Invitatie de participare achizitie publicitate cotidian national 2008
Ref.nat.2008 Referat de oportunitate achizitie publicitate cotidian national 2008
Ant.nat.2008 Anunt de atribuire a contractului de prestari servicii publicitate cotidian national 2008
Rap. Ev. nr. 1 Evaluare Contract de Publicitate Nr. S-CA 549/22.12.2008