Rapoarte 2013

RCDataTitlu
RC. nr. 131.01.2013Modificări intervenite în componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii
Convocatorul A.G.E.A. pentru data de 14.03.2013 ( 15.03.2013 a doua convocare), ora 10:00
Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 14.03.2013 ( 15.03.2013 a doua convocare), ora 11:00
RC. nr. 215.03.2013Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinară şi Ordinară ale acţionarilor SC Conpet SA din data de 14.03.2013
RC. nr. 319.03.2013Demisie din calitatea de administrator al CONPET S.A.
RC. nr. 425.03.2013Modificări intervenite în componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii
Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 29.03.2013 ( 30.04.2013 a doua convocare), ora 11:00
RC. nr. 526.03.2013Completare Raport Curent nr. 4 din 25.03.2013
RC. nr. 601.04.2013Aprobarea modificării structurii organizatorice şi numirea unui Director General Adjunct, începand cu data de 01.04.2013
RC. nr. 712.04.2013I. Stabilirea entităţilor organizatorice din cadrul CONPET S.A. ce vor fi coordonate de către Directorul General Adjunct, precum şi a noii structuri organizatorice, care va intra în vigoare începand cu data de 15.04.2013.
II. Aprobarea completării/ revizuirii ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 29.04.2013 (30.04.2013, a doua convocare), ora 11:00.
RC. nr. 826.04.2013Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 04.06.2013 (05.06.2013 a doua convocare), ora 11:00
RC. nr. 926.04.2013Situaţia litigiilor aflate pe rolul instantţlor de judecată la data de 31.03.2013, transmisă către BVB şi CNVM
RC. nr. 1029.04.20131) Hotărârea Adunării Ordinare a Acţionarilor (AGOA) CONPET S.A. din data de 29.04.2013, prima convocare
2) Precizări privind potenţialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra unor active corporale ale CONPET S.A. la data de 31.12.2012, aduse la cunoştinţă acţionarilor în sedinţa AGOA din data de 29.04.2013
RC. nr. 1104.06.2013Neîndeplinirea condiţiilor de cvorum necesare desfăşurării AGOA în data de 04.06.2013, la prima convocare
RC. nr. 1205.06.20131) Hotărârea Adunării Ordinare a Acţionarilor (AGOA) CONPET S.A. din data de 05.06.2013, a doua convocare
2) Informare privind demersurile întreprinse pană în prezent pentru asigurarea punerii în execuţie a Deciziei nr. 28/ 2013 a Curţii de Conturi - Camera de Conturi Prahova, întocmită de Direcţia Financiară având în vedere adresa S.I.F. Moldova S.A. nr. 4079/ 30.05.2013 înregistrată la SC CONPET SA sub nr. 20100/ 31.05.2013, informaţii aduse la cunoştinţa acţionarilor în şedinţa AGOA din data de 05.06.2013.
RC. nr. 1327.06.2013Demisie Presedinte C.A.
RC. nr. 1405.07.20131) Numirea unui Preşedinte provizoriu al Consiliului de Administraţie şi a unui administrator provizoriu al CONPET S.A.
2) Convocarea AGOA pentru data de 13.08.2013 (prima convocare), respectiv 14.08.2013 (a doua convocare), ora 11:00
3) Desemnarea unui administrator pentru semnarea actelor în litigiul cu domnul Liviu Ilaşi, membru al Consiliului de Administraţie
RC. nr. 1501.08.2013Raport privind stadiul îndeplinirii măsurilor dispuse prin Decizia nr. 28/ 29.03.2013 a Curţii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Prahova.
RC. nr. 1618.08.2013Hotărârea Adunării Ordinare a Acţionarilor (AGOA) CONPET S.A. din data de 13.08.2013, prima convocare.
RC. nr. 1703.09.2013Raport privind stadiul realizării măsurilor dispuse prin Decizia nr. 28/ 29.03.2013 a Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Prahova, raport de care C.A. a luat act prin Decizia nr. 12/ 03.09.2013, dispunând diseminarea publică a conţinutului acestuia.
RC. nr. 1811.09.20131) Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 16.10.2013 (17.10.2013 a doua convocare), ora 10:00;
2)  Raportul nr. 34832/ 10.09.2013 cuprinzând punctul de vedere formulat de auditori referitor la solicitarea SC Fondul Proprietatea SA de distribuire de dividende.
RC. nr. 1913.09.2013Raport privind litigiu dl. Ilasi Liviu
RC. nr. 2018.09.2013Demisie membru C.A.
RC. nr. 2125.09.2013Revizuire ordine de zi AGOA din 16.10.2013
RC. nr. 2204.10.2013Numire administrator provizoriu
RC. nr. 2316.10.2013Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) CONPET S.A. din data de 16.10.2013, prima convocare
RC. nr. 2421.10.2013Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 27.11.2013 (28.11.2013 a doua convocare), ora 10:00
RC. nr. 2512.11.20131. Stadiul îndeplinirii măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Prahova prin Decizia nr. 28/ 2013
2. Litigii
RC. nr. 2627.11.2013Neîndeplinirea condiţiilor de cvorum necesare desfăşurării AGOA în data de 27.11.2013, la prima convocare
RC. nr. 2728.11.20131. Hotărârea Adunării Ordinare a Acţionarilor (AGOA) CONPET S.A. din data de 28.11.2013, a doua convocare;
2. Numirea unui Preşedinte provizoriu şi stabilirea componenţei comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administraţie.
RC. nr. 2806.12.20131. Numire Director General;
2. Constituirea unor noi comitete consultative la nivelul Consiliului de Administraţie şi stabilirea componenţei acestora.
RC. nr. 2912.12.20131. Convocatorul A.G.E.A. pentru data de 16.01.2014 ( 17.01.2014 a doua convocare), ora 10:00;
2. Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 16.01.2014 ( 17.01.2014 a doua convocare), ora 11:00.