Evoluția dividendelor 2010-2016

AnulDividend brut / acțiune - LEI
Dividende brute cuvenite - LEI
% din profit net
2010
4,0225210938
34.825.089
90%
2011
2,571508172
22.262.904
90%
2012
3,2678110888
28.291.166
85%
2013
3,4118676832
29.538.340
85%
2014
5,9409792
51.434.194
91,22%
2015
7,2998881
63.198.986
93,3%
2016
16,58236321*

*Dividend brut / acțiune – LEI – 8,06657559 – Dividende brute cuvenite – LEI- 69.836.604 – % din profit net – 91,53% / Dividend brut / acțiune – LEI – 1,97734501 – Dividende din rezultatul reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori – 17.118.920 / Dividend brut / acțiune – LEI  – 6,53844261 – Dividende din surplusul realizat din rezerve din reevaluare recunoscut in rezultatul reportat – 56.606.750