Info Acționari

headerpag-actionari

CONPET S.A. funcţionează ca o societate pe acţiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi modificată ulterior prin Legea 441/ 2006. Suntem o societate deţinută public, conform terminologiei prevăzute în Legea nr. 297/ 2004 privind piaţa de capital, fiind înregistrată la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM)-Oficiul pentru Evidenţa Valorilor Mobiliare (certificat de înregistrare nr. 7227/ 1997).

Începând cu data de 5 septembrie 2013, acţiunile emise de CONPET S.A. s-au tranzacţionat pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucuresti, sectorul Titluri de Capital, categoria I, sub simbolul „COTE”. Din data de 05.01.2015, acţiunile au fost incluse la categoria PREMIUM. Societatea are un capital social subscris şi vărsat în valoare de 28.569.842,4 lei, împărţit în 8.657.528 acţiuni nominative cu valoarea nominală de 3,3 lei fiecare.

Informaţii utile

Dividende

Evoluţia dividendelor repartizate din profitul net în perioada 2010 – 2016

Documente utile

Informaţii privind drepturile acţionarilor şi reguli de participare/desfăşurare şedinţe AGA

Tranzacții persoane inițiate

Comunicat privind plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2016

Distribuirea dividendelor aferente exercițiului financiar 2016

Distribuirea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2015

Distribuirea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2014

Propuneri anuale de aprobare a dividendului brut pe acțiune