Documente A.G.A.

headerpaglarge-documenteaga

Atenționare!
În situația în care se constată inadvertențe între informațiile puse la dispozitie în limba română și cele puse la dispoziție în limba engleză, limba română va prevala limbii engleze!

AGOA
28.11.2017
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Formular vot prin corespondenta
Buletin de vot secret
Imputernicire speciala - actualizata la data de 13.11.2017
Formular vot prin corespondenta - actualizat la data de 13.11.2017
Buletin de vot secret - actualizat la 13.11.2017
Hotarare AGOA nr. 5 din 28.11.2017Extras Dec. CA nr. 15 din 25.10.2017
Solicitare Ministerul Energiei convocare AGOA 28.11.2017
Forma Contract Administrare
Pct. 2 - Lista cu propuneri privind administratorii provizorii
CV dl. Ilasi Liviu
CV dl. Weiler Dan
CV dl. Mesca Darius Dumitru
CV dna. Chiriac Cristiana
CV dna. Gheorghe Roxana Elena
CV dl. Bugica Radu
CV dl. Lefter Razvan Stefan
Pct. 10 - Referat polita de asigurare
Pct. 2 - Adresa M.E. - lista candidati propusi
Pct. 2 - Lista cu propuneri privind administratorii provizorii - actualizata in data de 13.11.2017
CV dl. Vaduva Constantin
CV dna. Stan - Olteanu Manuela Petronela
CV dl. Dima Cristian
CV dl. Iacob Constantin Ciprian
CV dl. Spinu Antonio Adrian
CV dl. Popa Claudiu Aurelian
AGOA
25.10.2017
Convocator
Nota
Proiect Hotarare
Proiect Hotarare rectificat
Imputernicire speciala
Imputernicire speciala rectificata
Formular vot prin corespondenta
Formular vot prin corespondenta rectificat
Imputernicire generala AGOA 25.10.2017
Hotarare AGOA nr. 4 din 25.10.2017
Rezultat vot AGOA 25.10.2017
Extras din Decizia C.A. nr. 13 din 19.09.2017
Pct. 2, 3 si 4 - Nota aprobare distribuire rezerve financiare sub forma de dividende
Pct. 2, 3 si 4- Raport fundamentare - dividende
Pct. 2, 3 si 4 - Adresa M.E solicitare convocare AGA
Pct. 5 - Referat reinnoire mandate membri in functie ai C.A.
Pct.5 - Cerere reinnoire mandat dl. Ilasi Liviu
Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dl. Weiler Dan
Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dl. Mesca Darius Dumitru
Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dna. Chiriac Cristiana
Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dna. Gheorghe Roxana Elena
Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dl. Radu Bugica
Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dl. Lefter Razvan Stefan
Pct. 5 - Raport de activitate dl. Ilasi Liviu
Pct. 5 - Raport de activitate dl. Weiler Dan
Pct. 5 - Raport de activitate dl. Mesca Darius Dumitru
Pct. 5 - Raport de activitate dna. Chiriac Cristiana
Pct. 5 - Raport de activitate dna. Gheorghe Roxana Elena
Pct. 5 - Raport de activitate dl. Bugica Radu
Pct. 5 - Raport de activitate dl. Lefter Razvan Stefan
Pct. 6, 7, 8 si 9 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare
Pct. 6 si 7 - Adresa INS
Pct. 8 - Forma Contract de Mandat
AGEA
19.09.2017
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Imputernicire speciala
Formular vot prin corespondenta
Imputernicire generala AGEA 19.09.2017
Hotararea AGEA nr. 1 din 19.09.2017
Rezultat vot AGEA 19.09.2017
Extras din Decizia C.A. nr. 11 din 10.08.2017
Pct. 2 - Nota Fundamentare vanzare activ Baza Sportiva Strejnic
Pct. 2 - Anexa Nota Fundamentare - Raport evaluare
Pct. 2 - Anexa Nota Fundamentare - Dosar prezentare
Pct. 3 - Informare prelungire termen din Decizia 28 a Camerei de Conturi PH
Pct. 3 - Adresa Camera de Conturi PH
AGOA
19.09.2017
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Imputernicire speciala
Formular vot prin corespondenta
Imputernicire generala AGOA 19.09.2017
Hotararea AGOA nr. 3 din 19.09.2017
Rezultat vot AGOA 19.09.2017
Extras din Decizia C.A. nr. 11 din 10.08.2017
Pct. 2 - Raport semestrial la 30.06.2017
Pct. 2 - Declaratia persoanelor responsabile
Pct. 2 - Situatii Financiare la 30.06.2017
Pct. 2 - Raport BDO Audit asupra sit. fin. semestriale
Pct. 3 - Referat prescriere dividende 2009 - 2013
AGOA
26.04.2017
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Convocator completat
Proiect Hotarare revizuit
Imputernicire speciala
Formular de vot
Imputernicire speciala revizuita
Formular vot prin corespondenta revizuit
Hotararea AGOA nr. 2 din 26.04.2017
Rezultat vot AGOA 26.04.2017
Raport curent nr. 6_convocator AGOA
Extras din Decizia C.A. nr. 3 din 20.03.2017
Pct. 2 - Situatii Financiare la 31.12.2016
Pct. 2 - Raport anual administratori
Pct. 2 - Anexa 1 - Act Constitutiv la 29.11.2016
Pct. 2 - Anexa 1 - CIM Act Constitutiv
Pct. 2 - Anexa 2 - Lista contracte importante incheiate de societate pe anul 2016
Pct. 2 - Anexa 3 - C.V. administratori
Pct. 2 - Anexa 4 - Lista persoane afiliate
Pct. 2 - Anexa 5 - Obiective si indicatorii de performanta pt. admin. - anul 2016
Pct. 2 - Anexa 6 - Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2016
Pct. 2 - Anexa 7 - Lista litigiilor la data de 31.12.2016
Pct. 2 - Raportul auditorului independent
Pct. 3 - Nota repartizarea profitului 2016 si a unor sume din rezultatul reportat
Pct. 4 - Referat descarcare gestiune adm. 2016
Pct. 5 - Raport anual 2016 Comitet de Nominalizare si Remunerare- remun. admin. si dir.general
Pct. 6 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare - subcomponenta 2
Pct. 6 - Forma Act Aditional nr. 10
Extras din Decizia C.A. nr. 4 din 07.04.2017
Pct. 4 - Solicitare I Fond Proprietatea_84.707.656 lei
Pct. 4 - Solicitare II Fond Proprietatea_80.000.000 lei
Raport fundamentare privind solicitarea Fondului Proprietatea
AGOA
07.03.2017
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire speciala
Formular de vot
Hotarare AGOA nr. 1 din 07.03.2017
Rezultat vot AGOA 07.03.2017
Extras din Decizia C.A. nr. 1 din 25.01.2017
Pct. 2 - Nota BVC privind modif. Anexa 1
Pct. 2 - BVC - Anexa nr. 1
Pct. 2 - Memorandum M.E
Pct. 2 - NF aprobare AGOA - BVC 2017
Pct. 2 - BVC - Anexa nr. 2
Pct. 2 - BVC - Anexa nr. 3
Pct. 2 - BVC - Anexa nr. 4
Pct. 2 - BVC - Anexa nr. 5
Pct. 3 - NF aprobare AGOA - Investitii
Pct. 4 - NF ob si indic. perform. - Anexa 1 si 1.1
Pct. 5 - Raport Comitet Nominalizare si Remunerare
Pct. 5 - Act Aditional nr. 9 si Anexe
AGEA
29.11.2016
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire speciala
Formular de vot
Hotararea AGEA nr. 4 din 29.11.2016
Rezultat vot AGEA 29.11.2016
Extras din Decizia C.A. nr. 11 din 25.10.2016
Extras din Decizia C.A. nr. 12 din 14.11.2016
Pct. 2 - Nota privind sediul din bld.Independentei nr. 7
Pct. 3 - Informare perspective strategice de dezvoltare
AGOA
29.11.2016
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire speciala
Formular de vot
Hotarare AGOA nr. 3 din 29.11.2016
Rezultat vot AGOA 29.11.2016
Extras din Decizia C.A. nr. 11 din 25.10.2016
Extras din Decizia C.A. nr. 12 din 14.11.2016
Pct. 2 - Propunere Comitet Audit privind auditor
Pct. 2 - Propunere Comitet Audit privind auditor semnat
Pct. 2 - Nota privind propunere numire BDO Audit
Pct. 3 - Raportul administratorilor semestrul I 2016
AGEA
05.07.2016
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire speciala
Formular de vot
Hotararea AGEA nr. 3 din 05.07.2016
Rezultat vot AGEA 05.07.2016
Extras Decizia CA nr. 13 din 16.10.2015
Extras Decizia C.A. nr. 4 din 13.04.2016
Extras Decizia CA nr. 7 din 30.05.2016
Referat majorare capital
Raport evaluare majorare capital social
NOTA Impact majorare capital social terenuri 2016
AGEA
19.05.2016
Convocator
Nota
Proiect de hotarare
Imputernicire speciala
Formular de vot
Hotararea AGEA nr. 1 din 19.05.2016
Hotarare AGEA nr. 2 din 20.05.2016
Rezultat vot AGEA 20.05.2016
Extras Decizia CA nr.13 din 16.10.2015
Extras din Decizia C.A. nr. 4 din 13.04.2016
Referat majorare capital
Raport evaluare majorare capital social
Extras Act Constitutiv ptr vot AGEA 19.05.2016 - majorare capital
NOTA - Impact majorare capital social terenuri 2016
AGOA
28.04.2016
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Hotarare AGOA nr. 2 din 28.04.2016
Rezultat vot
Situatii financiare 2015
Declaratie persoane responsabile
Raport anual al administratorilor 2015
Anexe la Raportul anual al administratorilor 2015:
Anexa a - Acte Constitutive 2015
Anexa a - CIM Acte Constitutive 2015
Anexa b - Lista contracte 2015
Anexa c - CV administratori actuali
Anexa d - Lista persoane afiliate
Anexa e - Ob. si indicatori de performanta pt administratori anul 2015
Anexa f - Raport sistem control intern managerial la 31.12.2015
Anexa g - Declaratie conformitate
Anexa h - 1. Lista dosare calitate reclamanta
Anexa h - 2. Lista dosare parata

Anexa h - 3. Lista dosare dubla calitate
Anexa h - 4. Lista dosare parte
Referat repartizare profit anul 2015
Nota distribuire dividend special
Extras Decizia CA nr. 3 din 24.03.2016
Pct. 4 - Referat descarcare gestiune
Pct. 6 - Raport anual al Comitetului de nominalizare si remunerare
Pct. 7 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare-Act Aditional
Pct. 7 - Forma Act Aditional
Pct. 9 - Raport stadiul realizarii masurilor dispuse prin Decizia 28-2013 a Camerei de Conturi
Pct. 10 - Inform. privind realizarea fizica si valorica a Programului de investitii 2015
Extras din Decizia C.A. nr. 3 din 24.03.2016
Situatii financiare 2015 auditate
Raportul administratorilor 2015 auditat
Raportul Auditorului asupa situatiilor financiare
Extras Dec CA nr. 13 din 16.10.2015
Pct. 6 - Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare final
Intrebare de la M.E.
Dividend special - Raspuns M.E
Extras din Decizia C.A. nr. 4 din 13.04.2016
AGOA
17.03.2016
Convocator
Nota
Proiect de Hotarare
Imputernicire speciala
Formular de vot prin corespondenta
Hotarare AGOA nr. 1 din 17.03.2016
Rezultat vot
Extras Decizie CA nr. 13 din 16.10.2015
Extras Decizie C.A. nr. 2 din 09.02.2016
Pct. 2 - Nota fundamentare BVC 2016
Pct. 3 - Nota de fundamentare Program investitii 2016
Pct. 3 - Extras Decizie CA nr. 1 din 20.01.2016
Pct. 4 - Nota fundamentare si Anexe 1 si 1.1
Pct. 5 - Forma Act Aditional 7 cu anexe
Pct. 5 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare
Pct. 7 - Referat contractare servicii asistenta juridica
AGEAConvocatorImputernicire specialaHotărârea AGEA nr. 3. din 17.12.2015 Extras Decizie C.A. nr. 14 din 11.11.2015
17.12.2015NotaFormular de vot prin corespondentaRezultat vot Pct. 2 – Referat vanzare Independentei nr. 7
Proiect de HotararePct. 2 – NF privind mandate MEIMMA vanzare activ Independentei 7
Pct. 2 – Raport evaluare
Pct. 3 – Referat consult. juridica ptr. maj. cap. social
AGOAConvocatorImputernicire specialaHotărârea AGOA nr. 5 din 17.12.2015Extras Decizia C.A. nr. 14 din 11.11.2015
17.12.2015NotaFormular de vot prin corespondentaRezultat votExtras Decizia C.A. nr. 13 din 16.10.2015
Proiect de HotarareBuletin corespondenta revocare-alegerePct. 2 – NF aprobare BVC rectificat
Buletin vot secret – in AGOAPct. 2 – MO HG BVC rectificat 2015 – completare Pct. 2
Pct. 3 – NF ob. si indic. perform. admin. conf BVC rectificat 2015
Pct. 4 – Raport com. Nomin. si remun.
Pct. 5 – Act Aditional nr 6 la Contractul de Administrare
Pct. 8 – Lista alegere admin. nou
Pct. 8 – CV Lefter Razvan
Pct. 10 – Contract Administrator nou
AGOAConvocatorImputernicire specialaHotararea AGOA nr. 4 din 14.09.2015Extras Decizia C.A. nr. 10 din 10.08.2015
14.09.2015NotaFormular de vot prin corespondentaRezultatul votuluiPct. 1 – Raport semestrul I 2015
Proiect de HotararePct. 1 – Anexa Rap. Sem. I – Sit. Contracte 500.000 euro<
Pct. 1 – Anexa Rap. Sem. I – Sit. Contracte 100.000 euro<
Pct. 1 – Anexa Rap. Sem. I – Acte Constitutive
Pct. 1 – Declaratie persoane responsabile
Pct. 1 – Raportare contabila semestriala
Pct. 1 – Situatii financiare interimare simplificate la 30.06.2015
Pct. 2 – Referat contractare serv. externe de asistenta juridica
Pct. 3,4,5,6 – Raport Comitet Nominalizare si Remunerare
Pct. 7 – Forma propusa de Act Aditional nr. 5 la contractele de administrare
AGEAConvocatorImputernicire specialaHotararea AGEA nr. 2 din 10.06.2015Extras Decizia CA nr 6 din 28.04.2015
10.06.2015NotaFormular de vot prin corespondentaRezultatul votuluiPct. 1 Referat majorare KS
Proiect de HotararePct.2 Referat modif Act Constitutiv
AGOAConvocatorImputernicire specialaHotarararea AGOA nr. 3 din 10.06.2015Extras Decizia CA nr 6 din 28.04.2015
10.06.2015NotaFormular de vot prin corespondentaRezultatul votuluiPct. 1 NF BVC Anexa 1
Proiect de HotararePct.2a) Anexe 1 si 1.1 la Contractele de Adm
Pct. 2b) Forma propusa de Act Aditional nr.4 la Contractele de Admin
Pct. 3 Informare contract CFR Marfa
M.Of. de aprobare a BVC 2015
AGOAConvocatorProcuraHotararea AGOA nr. 2 din 28.04.2015Situatii Financiare la 31.12.2014
28.04.2015NotaFormular de vot
Formular de vot actualizat
Rezultat votRaportul anual al administratorilor 2014
Anexe la Raportul anual al administratorilor 2014:
Proiect de HotarareProcura actualizata- Actul Constitutiv la 05.11.2014 + Decizia CA nr. 15 / 05.11.2014;
Convocator actualizat- Actul Constitutiv la 23.10.2014 + Hotararea AGOA nr. 7 /23.10.2014;
Proiect de hotarare actualizat- Actul Constitutiv la 16.01.2014 + Hotararea AGEA nr. 1 /16.01.2014;
Convocator completat-M.O.R.– CIM Acte Constitutive 2014;
– Lista contracte 2014;
CV-uri administratori 2014:
– Ilasi Liviu
– Weiler Dan
– Mesca Darius Dumitru
– Dinu Dragos
– Bugica Radu
– Chiriac Cristiana
– Gheorghe Elena Roxana
– Lista persoane afiliate;
– Indicatorii de performanta ai administratorilor/ 2014;
– Raport asupra sist de control intern managerial la 31.12.2014;
Referat repartizare profit 2014;
Referat actualizat repartizare profit 2014;
Declaratia persoanelor responsabile;
Raport auditor independent – Draft;
Referat descarcare de gestiune;
Referat asigurare administrator;
Model act adit 3 contracte adm;
Extras din Decizia nr. 4/ 25.03.2015;
Raport Comitet Nominalizare
Situatii Financiare 2014 auditate
Raportul administratorilor pe 2014 auditat
Raportul auditorului independent
Extras din Decizia C.A. nr. 5 / 08.04.2015
AGOAConvocatorProcuraHotararea AGOA nr. 1 din 24.03.2015Extras Decizia C.A. nr. 2 din 11.02.2015
24.03.2015NotaFormularRezultat votPct.1 BVC 2015
Proiect de HotararePct.2 Programe Investitii 2015-2017
Pct.3 Referat ROF CA
Pct.3 Anexa Referat ROF CA
Pct.4 Referat Juridic
AGEAConvocatorProcuraHotararea AGEA nr. 1 din 19.03.2015Extras Decizia C.A. nr.2 din 11.02.2015
19.03.2015NotaFormularRezultat votPct.1 Referat Modificare Act Constitutiv
Proiect de HotarareAnexa cu propuneri de modificare a Actului Constitutiv
Adresa Depozitar Central
Nota Interna nr.4421 / 02.02.2015

Arhiva documente AGA 2006-2014