Calendar financiar

headerpag-calendar

Rezultate financiare anuale preliminare - 201626.01.2017
Conferință telefonică cu analiştii financiari din piața de capital pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale 201629.03.2017
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale pentru 201626.04.2017
Publicarea raportului anual – rezultate financiare anuale 201627.04.2017
Raport trimestrial – Trimestrul I 2017 (ianuarie – martie)12.05.2017
Conferință telefonică cu analiştii financiari din piața de capital pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente trimestrului I 201716.05.2017
Raport Semestrial – Semestrul I 2017 (ianuarie - iunie)10.08.2017
Conferință telefonică cu analiştii financiari din piața de capital pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente semestrului I 201711.08.2017
Raport trimestrial – Trimestrul III 2017 (ianuarie – septembrie)14.11.2017
Conferință telefonică cu analiştii financiari din piața de capital pentru prezentarea rezultatelor financiare la 30 septembrie 201716.11.2017