Sistem de management integrat

Certificarea sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională a avut loc pentru prima dată în septembrie 2007, cu recertificări din trei în trei ani, respectiv în septembrie 2010, septembrie 2013 și septembrie 2016. Anual au loc audituri de supraveghere efectuate de către auditorii organismului de certificare DNV-GL Business Assurance Hub România.

Ȋn septembrie 2016 a avut loc certificarea sistemului de management al energiei, implementat ȋn organizația Conpet ȋn conformitate cu cerințele SR EN ISO 50001:2011.

Directorul General al CONPET S.A. a stabilit politicile referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională (SSO) și energie, ținând cont de următoarele elemente:

  • Direcțiile strategice ale organizației;
  • Cerințele legale și alte cerințe aplicabile;
  • Rezultatul identificării aspectelor de mediu;
  • Rezultatul identificării factorilor de risc, evaluarea și controlul riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.
  • Rezultatele analizei energetice

Obiectivele generale ale calității, Programul de management de mediu, Programul de management SSO și Lista obiectivelor și țintelor energetice sunt în concordanță cu politicile referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, energie:

În urma auditului extern efectuat de DNV-GL Business Assurance Hub România, în luna septembrie 2016, se menţin certificatele:

De asemenea, ȋn urma auditului extern efectuat în luna septembrie 2016 de DNV-GL Business Assurance Hub România, a fost emis certificatul:

Începând cu 2010, a fost integrat și Sistemul de management al siguranței feroviare, în conformitate cu cerințele Directivei 2004/49/CE, transpusă în România prin Legea 55/2006 privind siguranța feroviară. Domeniul de aplicare al acestui sistem cuprinde rampele CF în care CONPET S.A. efectuează operațiuni de manevră feroviară.

Prin Politica referitoare la siguranța feroviară, CONPET S.A. se angajează să acționeze pentru atingerea obiectivelor comune de siguranță și respectarea cerințelor prevăzute atât în specificațiile tehnice de interoperabilitate, cât și de reglementările naționale de siguranță.

Pentru rampele CF, Autoritatea Feroviară Română (AFER) a acordat societăţii Licența pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar (manevră feroviară) și Certificatul siguranță partea A.

Pentru rampele CF în care CONPET S.A. efectuează manevră feroviară pentru terți sau în interes propriu, pe linie ferată industrială care nu este proprietatea societății, AFER a acordat Certificate de siguranță partea B, după cum urmează: