Responsabilitate față de mediu

Responsabilitatea față de mediul înconjurător și grija pentru comunitatea în care ne desfășurăm activitatea sunt prioritățile noastre majore. Ne-am asumat următoarele angajamente față de mediu:

  • funcționarea companiei conform cerințelor legale în vigoare și altor cerințe aplicabile pentru aspecte precum emisiile de poluanți în aer, deșeurile solide și lichide generate de activitățile, produsele și serviciile noastre;
  • optimizarea permanentă a performanțelor în activitatea de protecție a mediului, prin prevenirea poluării, a riscurilor tehnologice și a accidentelor cu repercusiuni negative asupra mediului înconjurător;
  • utilizarea eficientă a energiei, resurselor naturale, materialelor și materiilor prime în activitățile pe care le desfășurăm;
  • conștientizarea personalului propriu și a celui care lucrează în numele societății cu privire la importanța respectării riguroase a reglementărilor și recomandărilor de protecție a mediului;
  • informarea şi comunicarea optimă cu personalul propriu, în vederea participării active la realizarea obiectivelor și programului de management de mediu.

Am identificat aspectele de mediu ale activităților pe care le putem controla și influența, luând în considerare activitățile curente și dezvoltările planificate sau noi, pentru condiții de funcționare normală și anormală, precum și situații de urgență anticipate.

Am determinat aspectele care pot avea un impact semnificativ asupra mediului și am stabilit măsurile, corelate cu obiectivele și țintele de mediu, care s-au concretizat în Programul de Management de Mediu.

Sistemul de management al mediului, implementat, menținut și îmbunătățit continuu, crează condițiile necesare pentru prestarea serviciilor de transport în conformitate cu cerințele legale și alte cerinte, la care CONPET S.A. a subscris, aplicabile aspectelor sale de mediu, pentru prevenirea poluării și creșterea performanței de mediu.

Raport privind informatia de mediu 2017: Trimestrul I

Raport privind informatia de mediu 2016: Trimestrul I  | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2015: Trimestrul I  | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

Raport privind informația de mediu 2014: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III

Raport privind informația de mediu 2013: Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV

INFORMAŢII SEVESO

Sinteza raportului privind inspectia SEVESO realizata la Statia automatizata de pompare titei Ghercesti, jud.Dolj

Informatii comunicate  publicului in conformitate cu anexa 6 din legea nr.5911.04.2016, Statia automatizata de pompare titei Ghercesti, jud.Dolj

Informatii comunicate publicului in conformitate cu anexa 6 din legea nr.59/11.04.2016, Rampa de incarcare titei Biled, jud. Timis

Informatii comunicate publicului in conformitate cu anexa 6 din legea nr.59/11.04.2016, Statia automatizata de pompare titei Ghercesti, jud.Dolj

Informatii comunicate publicului in conformitate cu anexa 6 din legea 59, Statia de pompare titei Urziceni, jud.Ialomita

Sinteza Raportului privind inspectia SEVESO realizata la Statia de pompare titei Urziceni, jud. Ialomita

Sinteza raportului privind inspectia SEVESO 2016 realizata la Statia de pompare titei Orlesti

Informatii comunicate publicului in conformitate cu anexa 6 din legea nr.59.11.04.2016, Rampa de incarcare titei Ciresu, jud.Braila

Informatii comunicate publicului in conformitate cu anexa 6 din legea nr.59.11.04.2016, Rampa de incarcare titei Orlesti, jud. Valcea

Informatii care trebuie comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore – Statia de pompare titei Calareti, jud. Calarasi.

Informatţi care trebuie comunicate publicului Staţia de pompare Siliştea, jud. Dâmboviţa

Informaţii care trebuie comunicate publicului în cazul pericolelor de accidente majore – Statia de pompare țiței Baraganu

Informaţii care trebuie comunicate publicului în cazul pericolelor de accidente majore – Statia de pompare țiței Cartojani

Informaţii care trebuie comunicate publicului în cazul pericolelor de accidente majore – Stația de pompare țiței Orlești

Informaţii care trebuie comunicate publicului în cazul pericolelor de accidente majore – Rampa Cireşu

Staţia de Pompare Călăreţi, judeţul Călăraşi

Staţia de Pompare ţiţei Poiana Lacului, judeţul Argeş

Sinteza raportului privind inspectia SEVESO 2015 realizata la Statia de pompare titei Orlesti