Comunicat distribuire dividende 2014

COMUNICAT privind distribuirea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2014 de către CONPET S.A.

Urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28 Aprilie 2015, CONPET S.A. anunţă plata dividendelor aferente exerciţiului 2014 prin intermediul Depozitarului Central începând cu data de 23.07.2015 către acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de inregistrare 03.07.2015. (ex-date 02.07.2015).
Valoarea brută a dividendului pentru anul 2014 este de 5,9409792 lei/acţiune. Impozitul pe dividende va fi calculat şi reţinut de către CONPET S.A. din dividendul brut şi va fi plătit la bugetul statului în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Modalități și termene de plată

Vezi aici modalitățile și termenele de plată pentru dividende!