Concurs ocupare post șef stație automatizată

Anunţ concurs ocupare post vacant de șef stație automatizată țiței Videle
Etape concurs şef staţie automatizată ţiţei Videle
Tematică şi bibliografie concurs şef staţie automatizată ţiţei Videle
Rezultatele etapei I – selecţia dosarelor candidaţilor
Rezultatele etapei II – interviu socio-professional
Rezultatele etapei III testarea psiho-aptitudinală
Rezultatele etapei IV – examinarea cunoștințelor profesionale și abilităților
Rezultate finale

Concurs ocupare 2 posturi inginer automatist

Anunt concurs posturi vacante de inginer automatist
Etape concurs inginer automatist Serviciul SCADA si Automatizari
Tematica si bibliografie concurs inginer automatist Serviciul SCADA si Automatizari
Rezultatele etapei I – selectia dosarelor candidatilor
Rezultatele etapei II – interviu socio-profesional
Rezultatele etapei III – Verificarea psiho-aptitudinala
Rezultatele etapei IV – examinarea cunostintelor de specialitate.
Rezultate finale