Proiectare si executie lucrari de „Inlocuire conducta transport gazolina”

NEGOCIERE act aditional contract cu obiect – Proiectare si executie lucrari de „Inlocuire conducta transport gazolina (2J 6 5/8” F1 Ticleni-Ploiesti, in zonele: refulator Bacea cca. 500 m, com. Movileni, jud. Olt; parc gaze Hurezani cca. 300 m sat Busuioci, com. Hurezani, jud. Gorj, subtraversare parau Darjov – Recea cca. 300 m, sat Recea, com. Valea Mare, jud. Olt, total cca. 1100 m

Atribuire

Anunţ de atribuire

Servicii de curățare a rezervoarelor de depozitare țiței aparținând Societății CONPET

Servicii de curatare a rezervoarelor de depozitare titei apartinand Societatii CONPET si de gestionare a deseului rezultat din curatirea acestora.