Execuție de lucrări de curățare de șlam și demontare capac flotant și instalații conexe la rezervorul R1 Bărăganu

Execuție de lucrări de curățare de șlam și a operațiilor aferente curățării precum și lucrări de demontare a capacului flotant și a instalațiilor conexe la rezervorul R1 Bărăganu din incinta Stației de pompare Bărăganu

Clarificari

Proiectare pentru „Înlocuire conductă țiței Ø 14 3/4 Călăreți – Pitești, rezultată în urma godevilării inteligente”

Sevicii de proiectare pentru execuția lucrărilor „Înlocuire conductă țiței Ø 14҆҆” Călăreți – Pitești, rezultată în urma godevilării inteligente în lungime de 2,1 km (Călăreți – Mavrodin) si de 4,1 km (Mavrodin – Pitești)”

Execuție de lucrări de înlocuire a unui tronson de conductă de aproximativ 1350 m din conducta de 8 Boldești-Ploiești-Balastieră Teleajen.

Execuție de lucrări de înlocuire a unui tronson de conductă de aproximativ 1350 m din conducta de Ø 8 5/8” Boldești-Ploiești, între ventil mal stâng râu Teleajen și ieșire Balastieră.

Servicii de colectare, transport şi depozitare temporară în vederea valorificării / eliminării deșeurilor periculoase de tipul PARAFINEI provenite din curățirea interioară a conductelor de transport țiței și a claviaturilor aferente aflate în exploatarea Societății Conpet S.A. Ploiești(reluata)

Servicii de colectare, transport şi depozitare temporară în vederea valorificării / eliminării deșeurilor periculoase de tipul PARAFINEI provenite din curățirea interioară a conductelor de transport țiței și a claviaturilor aferente aflate în exploatarea Societății Conpet S.A. Ploiești(reluata)