Lucrari de modernizare instalatie de iluminat exterior prin utilizarea surselor in tehnologie LED din divizia sud si divizia est – 7 loturi

Lucrari de modernizare instalatie de iluminat exterior prin utilizarea surselor in tehnologie LED din divizia sud si divizia est – 7 loturi

Lotul 1 – Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia sud și divizia est – Stația Urlați, Lotul 2 – Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia sud și divizia est– Rampa Berca, Lotul 3 – Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia sud și divizia est – Rampa Cireșu,
Lotul 4 – Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia sud și divizia est – Stația Moreni, Lotul 5 – Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia sud și divizia est – Stația Poiana Lacului,
Lotul 6 – Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia sud și divizia est –Stația Cartojani,
Lotul 7 – Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia sud și divizia est – Stația Videle

Servicii de elaborare a documentație tehnice necesară obținerii autorizației de gospodărire a apelor pentru obiectivul “Traversări cursuri de apă cu conducte de transport țiței și gazolină pe teritoriul județului Dâmbovița

Servicii de elaborare a documentație tehnice necesară obținerii autorizației de gospodărire a apelor pentru obiectivul “Traversări cursuri de apă cu conducte de transport țiței și gazolină pe teritoriul județului Dâmbovița”

Invitaţie de participare

 

Servicii întocmire raport de monitorizare a evoluţiei stării de conservare a speciilor şi habitatelor pe porţiunile în care conductele de transport ţiţei şi gazolină traversează ariile naturale protejate din judeţele Gorj şi Olt”

Servicii întocmire raport de monitorizare a evoluţiei stării de conservare a speciilor şi habitatelor pe porţiunile în care conductele de transport ţiţei şi gazolină traversează ariile naturale protejate din judeţele Gorj şi Olt