Servicii de evaluare a imobilizărilor corporale existente în patrimoniul Conpet și a imobilizărilor corporale care aparțin domeniului public al statului concesionate de Conpet S.A., la data de 31.12.2017

Servicii de evaluare a imobilizărilor corporale existente în patrimoniul Conpet și a imobilizărilor corporale care aparțin domeniului public al statului concesionate de Conpet S.A., la data de 31.12.2017

Invitaţie de participare
Clarificări

Servicii de refacere a mediului geologic și a cursurilor de apă poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport țiței, gazolină și etan sau în incintele tehnologice ale Conpet S.A. Ploiești și preluarea, la solicitarea Conpet S.A. a pământului contaminat cu produs petrolier

ACORD-CADRU – Servicii de refacere a mediului geologic și a cursurilor de apă poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport țiței, gazolină și etan sau în incintele tehnologice ale Conpet S.A. Ploiești, aflate în administrarea acesteia, preluarea, la solicitarea Conpet S.A. a pământului contaminat cu produs petrolier rezultat ca urmare a realizării unor lucrări de curățare/ remediere efectuate cu forțe proprii, precum și intervenția imediată în vederea prevenirii extinderii poluării atât pe cursurile de apă, cât și pe sol pentru obiectivele din judetele: Bacău (Sector Moinești), Vrancea (sector Constanța-Bărăganu), Galați (Sector Independența-Cireșu), Brăila (Sector Independența-Cireșu), Buzău (Sector Urlați-Berca), Constanța (sector Constanța-Bărăganu), lalomița (Sector Urlați-Berca), Calarași (Sector Constanța-Bărăganu, Sector Călăreți), Ilfov, Covasna (Sector Moinești), Prahova (sediu I, sediu II, Depozit Petrobrazi, Depozit Lukoil, Sector Ploiești-Băicoi, Sector Urlați-Berca), Dâmbovița (Sector Moreni-Siliștea, Sector Călăreți, Sector Cartojani), Giurgiu (Sector Cartojani), Teleorman (Sector Cartojani), Argeș (Sector Poiana Lacului), Olt (Sector Poiana Lacului, Sector Orlești-Ghercești), Vâlcea (Sector Orlești-Ghercești, Sector Bărbătești), Dolj (Sector Orlești-Ghercești), Gorj (Sector Bărbătești), Timiș (Sector Biled-Pecica), Arad (Sector Biled-Pecica), Bihor (Sector Marghita)