Servicii de proiectare pentru execuția lucrărilor 2 LOTURI

Servicii de proiectare pentru execuția lucrărilor:

LOT 1: Înlocuire conductă țiței Ø 14҆҆” Călăreți – Pitești, rezultată în urma godevilării inteligente în lungime de 2,1 km (Călăreți – Mavrodin) si de 4,1 km (Mavrodin – Pitești);

LOT 2: Înlocuire conductă țiței Ø 10 3/4҆҆” F2 Poiana Lacului, L=7510 m, în zonele supratraversare râu Teleorman cu punere în sigurață (localitatea Mareș fost SMA, Pârvu Roșu, izlaz Oarja, Cătesca Leordeni, Cobiuța, Cobia, Siliște).

Servicii de curățare de șlam a rezervoarelor de depozitare țiței, decantoare, obiective aparținând Societății CONPET S.A.

Servicii de curățare de șlam a rezervoarelor de depozitare țiței, a decantoarelor, a rețelei de cămine și a rigolelor de scurgere țiței, obiective aparținând Societății CONPET S.A., și efectuarea operațiilor aferente curățării precum și transportul șlamului rezultat, inclusiv a activității de valorificare/eliminare în condiții de siguranță pentru mediu

NEGOCIERE: încheiere Act adițional nr. 1 la contractul nr. S-CA 170/14.05.2015, incheiat cu DIMONU I.R. RADU ALEXANDRU Intreprindere Individuala, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare pentru executia lucrărilor de înlocuire conducta de transport titei 10 ¾ Ghercesti-Icoana-Cartojani pe tronsoanele: SPC Bîrla, com. Bîrla jud. Argeș, cca. 850 m, terenuri agricole Bîrla-Miroși, jud. Argeș, cca. 2400 m si terenuri agricole sat Negreni-Clanița, jud. Teleorman, cca. 1500 m, total cca. 4750 m

NEGOCIERE: încheiere Act adițional nr. 1 la contractul nr. S-CA 170/14.05.2015, incheiat cu DIMONU I.R. RADU ALEXANDRU Intreprindere Individuala, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare pentru executia lucrărilor de înlocuire conducta de transport titei 10 ¾ Ghercesti-Icoana-Cartojani pe tronsoanele: SPC Bîrla, com. Bîrla jud. Argeș, cca. 850 m, terenuri agricole Bîrla-Miroși, jud. Argeș, cca. 2400 m si terenuri agricole sat Negreni-Clanița, jud. Teleorman, cca. 1500 m, total cca. 4750 m

Servicii pentru revizia și repararea instalațiilor de protecție împotriva incendiilor din dotarea construcțiilor și instalațiilor tehnologice aparținând Conpet SA Ploiești

Servicii pentru revizia și repararea instalațiilor de protecție împotriva incendiilor din dotarea construcțiilor și instalațiilor tehnologice aparținând Conpet SA Ploiești