Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA)

Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA) pentru pagube produse tertilor prin accidente, pentru mijloacele auto apartinand CONPET S.A. Ploiesti

Documentaţie atribuire

Anunţ de participare

Secţiunea I – Fisa de date a achiziţiei

Secţiunea II – Caiet de sarcini

Secţiunea III – Proiect de contract

Secţiunea IV – Formulare

Clarificări

Atribuire

Anunţ de anulare a procedurii

Se aplică Norme Interne de achiziţii publice – revizia 1