Anunţuri publice

Anunț public privind decizia etapei de încadrare: ,,Modernizare sistem de pompare din Stația de pompare a țițeiului Ochiuri, jud.Dâmbovița”

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Construire instalație primire curățitoare pe conducta de țiței, înlocuire conductă Centură Ploiești pe o lungime de 100 m, alimentare cu energie electrică-Stație protecție catodică montată pe conducte Ploiești“

Ofertă de vânzare a activului bază sportivă Strejnic, compus din clădire cu suprafața desfășurată de 1987,3 m2, situat în sat Strejnicu, com. Târgșorul Vechi, jud. Prahova.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu: “CONSTRUIRE INSTALAŢIE PRIMIRE CURĂŢITOARE PE CONDUCTA DE ŢIŢEI, ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ CENTURĂ PLOIEŞTI PE O LUNGIME DE 100M, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ – STAŢIE DE PROTECȚIE CATODICĂ MONTATĂ PE CONDUCTE”.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „ Înlocuire a două tronsoane din conducta Ø6 5/8” Urziceni – claviatura Albesti Paleologu, tronson ventil Jilavele – Borna 1 pe o lungime de 1900 m și borna 2 – ventil drum Armașești în lungime de 400m“.


Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru obiectivul : „Punere în siguranță a conductei de Ø 4″ Izvoru-Racord Ø 10″ Icoana – Cartojani în zona râului Teleorman” (lot 12).

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru obiectivul “ÎNLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 103/4″ F1 BĂRBĂTEŞTI-ORLEŞTI ÎN ZONA BECŞANI-MAL DREPT RÂU CERNA, COMUNA FÂRTĂŢEŞTI, JUD. VÂLCEA 500M DE LA GRĂDINA SUVAR-V.S. MAL DREPT RÂU CERNA” (LOT 11).

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu “ÎNLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTĂ DE ȚIȚEI DN 10 3/4″ F1 BARBATEȘTI – ORLEȘTI ÎN ZONA BECȘANI – MAL DREPT RAU CERNA, COMUNA FARTATEȘTI, JUD. VALCEA 500M DE LA GRADINA SUVĂR – V.S. MAL DREPT RAU CERNA”

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu “Punere în siguranţă a conductei de Φ 4” Izvoru-Racord Φ 10” Icoana-Cartojani în zona râului Teleorman”

Anunț public privind decizia etapei de încadrare: “Înlocuirea unui tronson de cca. 1350 m din conducta de țiței Ǿ 8 5/8” Boldesti – Ploiesti, între ventil mal stânga râu Teleajen și ieșire balastieră”

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Înlocuire conductă de țiței Ǿ 14” C2-C3 pe 8 tronsoane in zona Baltă Ialomița pe o lungime de cca. 4,037 m – drumuri acces temporare”

Anunț public privind decizia de încadrare pentru proiectul „Punere in siguranță traversare râu Argeș, zona Căteasca, jud. Argeș, etapa2”

Anunț public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Dezafectarea rezervorului R3 (C1) pentru țiței (V=31500mc), construcție rezervor nou pentru țiței (V=31500mc) pe același amplasament, stația de pompare Călăreți”

Anunț privind dezbaterea publică asupra Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Înlocuire conductă de țiței Ø 14″ Constanța-Bărăganu, în zona Mircea Vodă, jud. Constanța pe o lungime de 7.845m” propus a fi amplasat în Comuna Mircea Vodă, tronsonul 2 si tronsonul 3

Anunţ public – organizare licitaţie cu strigare pentru înstrăinarea unor mijloace auto, stocuri de materiale, stocuri de ţeavă recuperată şi a unor tronsoane de conductă îngropată

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Înlocuire conducta de transport ţiţei Ø 14″ C2-C3 pe 8 tronsoane în zona Balta Ialomiței pe o lungime de cca. 4037m – drumuri acces temporare”- propus a fi amplasat în localitatea Stelnica, jud. Ialomița

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Punere în siguranță traversare râul Argeș, zona Căteasca, jud. Argeș, etapa II”- propunere amplasare în comuna Căteasca, sat Căteasca, jud. Argeș

Anunt public- Privind decizia etapei de incadrare a proiectului ,, Desfiintarea si demolarea rezervoarelor R3 si R4 din Statia automatizata de pompare titei Orlesti”

Anunt public- Dezbatere publica ptr. APM Calarasi, privind impactul asupra mediului, pentru proiectul ” Dezafectarea rez. R3(C1) V=31500mc pentru titei constructrie rezervor nou pe acelasi amplasament Statia de pompare Calareti”http://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2015/11/Informatii-comunicate-publicului-Statia-Ghercesti.pdf

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Înlocuire a conductei de transport ţiţei Ø 24″ Constanţa – Midia, în zona oraş Ovidiu, jud. Constanţa, pe o lungime de cca. 1140 m”- propunere amplasare în oraş Ovidiu.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Înlocuire conductă de ţiţei Ø 14″ Constanţa – Bărăganu, în zona Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe o lungime de cca. 7845 m”- propunere amplasare Mircea Vodă.

Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Înlocuire conducte transport țiței 10 3/4 F1+F2 Țicleni-Ploiești, in zona Cimitir Mareș, pe o lungime de cca. 300ml pe fiecare fir, un total de cca. 600ml, sat Mareș, Com. Albota, jud. Argeș

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Înlocuire conductă de ţiţei Ø 14″ Constanţa – Bărăganu, în zona Castelu – Cuza Vodă – Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe o lungime de cca. 12580 m” – propunere amplasare Castelu.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Înlocuire conductă de ţiţei Ø 14″ Constanţa – Bărăganu, în zona Castelu – Cuza Vodă – Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe o lungime de cca. 12580 m”- propunere amplasare Cuza Vodă.

Anunț public – privind decizia etapei de încadrare de către APM Vâlcea pentru „Modernizarea sistemelor de pompare a țițeiului din stațiile de pompare Mădulari, Jud. Vâlcea”.


Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Modernizarea sistemului de pompare a ţiţeiului din staţia de pompare Mădulari, jud. Vâlcea’’.

Anunt public – „Înlocuire conductă de transport ţiţei Ø 10 3/4″ Gherceşti – Icoana – Cartojani, pe tronsoanele: Bârla, Miroşi, Negreni”

Anunț public – depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conductă de transport țiței Vermești-Târgu Ocna-Rafo Onești, în zona Gara Godevil Tg. Ocna-Monument Zaharia”

Anunt public- privind etapa de incadrare de catre APM Galati pentru proiectul “Reabilitare rampa incarcare titei, comuna Independenta, judetul Galati”.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare de catre APM Dambovita pentru proiectul „Modernizare si monitorizare sistem de protectie catodica aferent conductelor de transport titei Ticleni-Ploiesti F1,F2, statie de protectie catodica SPC Cojasca 12’’, 14’’, propus a fi amplasat in com. Cojasca, jud. Dambovita”

Anunt public privind decizia etapei de incadrare de catre APM Braila pentru proiectul ,,Modernizare si monitorizare SPC Ciresu”

Anunt public – ,,Inlocuire conducta titei import 28’’ Constanta-Baraganu pe 17 Tronsoane in lungime totala de 10.145 m intre Constanta C1’’

Anunt public – Vanzare activ compus din cladiri si teren in suprafata de 1144 mp, situate in b-dul Independentei nr. 7, Ploiesti, judetul Prahova

Anunt public – privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul ”Înlocuire conducta de transport titei Oprinesti-Ciresu, in zona Perisoru, in lungime de cca. 3.550 m”

Anunt public – decizia etapei de incadrare pentru proiectul ,,Modernizare si monitorizare statie de protectie catodica – SPC Oprisenesti, sat Oprisenesti, jud. Braila”

Anunt public – decizia etapei de incadrare pentru proiectul ,,Modernizare si monitorizare statie de protectie catodica – SPC Berlesti, oras Ianca, jud. Braila”

Anunt public – solicitare privind decizia etapei de incadrare a proiectului ,,Modernizarea sistemului de pompare a titeiului din statia de pompare a titeiului Madulari, jud. Valcea”

Anunt public – Decizia etapei de incadrare pentru proiectul ,,Modernizarea sistemului de pompare a titeiului din statia de pompare a titeiului Oprisenesti, jud. Braila

Anunt public – solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul ,,Reabilitare Rampa de incarcare titei Independenta, judetul Galati

Anunt public – Vanzare activ compus din cladiri si teren in suprafata de 1144 mp, situate in b-dul Independentei nr. 7, Ploiesti, judetul Prahova

Anunt public – solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul ,,Modernizare si monitorizare statie protectie catodica-SPC Berlesti, oras Ianca, jud. Braila.

Anunt public – solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul ,,Modernizare si monitorizare statie protectie catodica -SPC Ciresu, com Ciresu, jud. Braila.

Anunt public – solicitare emitere acord de mediu pentru poiectul ,,Modernizare si monitorizare statie protectie catodica-SPC Oprisenesti, oras Ianca, jud. Braila, T150, P3610

Anunt public – Decizia etapei de incadrare pentru proiectul ,,Modernizare statie catodica SPC Independenta, com. Independenta, jud. Galati

Anunt public – Decizie emitere acord de mediu pentru proiectul ,,Inlocuire conducta 28 Constanta-Barganu pe 17 tronsoane in lungime totala de 10.145 m intre Constanta si C1 (tronsoane T7, T8, T9, T10, T11)

Anunt public – Decizie emitere acord de mediu pentru poriectul ,,Inlocuire conducta 28 Constanta-Baraganu pe 17 trosoane in lungime totala de 10.145m intre Constanta-Ci (tronsoane T15, T16, T17)

Anunt public – Decizie emitere acor de mediu pentru proiectul ,,Inlocuire cond. Constanta-Baraganu pe 17 tronsoane in lungime totala de 10.145 m intre Constanta si C1(tronsoane T12, T13,T14)

Anunt publicitar – Vanzare activ compus din cladiri si teren in suprafata de 1144 mp, situate in b-dul Independentei nr. 7, Ploiesti, judetul Prahova

Anunt Public – Depunere solicitare emitere acord de mediu pentru Modernizare statie protectie catodica SPC Independenta, judetul Galati.

Anunt Public – Depunere solicitare emitere acord de mediu, com. Tatarastii de Jos, jud. Teleorman

Anunt public – Decizia etapei de incadrare – traversare rau Cotmeana, jud. Arges

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu – sat Lipia, judeţul Arges

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu – comuna Cuza Vodă, judeţul Constanţa

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu – comuna Castelu, judeţul Constanţa

Anunţ public – Depunere solicitare emitere acord de mediu – comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare – localitatea Ghelinta, judeţuul Covasna

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare – comuna Icoana (conducta Icoana-Cartojani), judeţul Olt

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare – comuna Icoana, judetul Olt

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu Statia Ghelinta – Rampa Imeci

Anunţ public: Decizie APM Dambovita – instalatie statia Moreni

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu – comuna Icoana, judetul Olt

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu proiect modernizare si monitorizare SPC Ticleni – Ploiesti

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu – instalatie statia Moreni

Anunţ public obiectiv CONPET S.A. – decizie APM

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu Degazolinare Abramut

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu Satchinez – Biled

Anunţ public: Decizia etapei de incadrare BALS

Anunţ public: Decizia etapei de incadrare GENGEA

Anunţ public: Depunere solicitare emitere acord de mediu GH-IC

Anunţ public: obţinere acord de mediu

Anunţ: Licitaţie publică pentru vânzare stocuri magazii şi mijloace auto – 15.05.2015

Anunţ public: Depunere solicitare acord de mediu

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public: Depunere solicitare acord de mediu

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – rampa ţiţei Cireşu

Anunţ public: Depunere solicitare acord de mediu

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ Public – depunere solicitare de emitere a acordului de mediu 29.01.2014

Anunţ public- Inv. Rampa Cireşu

Anunţ public: Depunere solicitare acord mediu

Anunţ public: Depunere documentaţie tehnică autorizaţie mediu rampă Imeci

Anunţ Public din 12.02.2013 – Depunere documentaţie tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Staţia de pompare ţiţei Videle”