Execuție de lucrări de curățare de șlam și demontare capac flotant și instalații conexe la rezervorul R1 Bărăganu

Execuție de lucrări de curățare de șlam și a operațiilor aferente curățării precum și lucrări de demontare a capacului flotant și a instalațiilor conexe la rezervorul R1 Bărăganu din incinta Stației de pompare Bărăganu

Clarificari